×

Goed voor elkaar

— Sinds 1992

Jij

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!


MAES notarissen is een onafhankelijk full service notariskantoor voor particulieren, ondernemingen en (semi)overheden uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Particulieren

Wij zijn er voor iedereen. Voor jong en oud. Voor iedereen die het belangrijk vindt om zijn zaken goed voor elkaar te hebben. Voor de spreekwoordelijke gewone man, mensen zoals jij en ik, voor mannen of vrouwen die alleen zijn komen te staan door ech...

Lees verder

Ondernemingen

Ondernemingen die behoefte hebben aan (interim) hoogwaardige ondersteuning op het gebied van ondernemingsrecht, vastgoed, contractenrecht, compliance, governance en legalisaties kunnen bij ons terecht. Dat geldt ook voor de ondernemer zelf. Onderneme...

Lees verder

(Semi)overheden

Wij kunnen gemeenten en woningcorporaties bij veel van hun strategische en operationele vraagstukken ondersteunen. Wij adviseren waterschappen over bijvoorbeeld grondverwerving, onteigening en vestiging van beperkte rechten. Wij helpen kabel-, leidin...

Lees verder

Nieuws

ALLE BERICHTEN OP EEN RIJ


Aantal akten stijgt weer

Notarissen passeerden in oktober gezamenlijk bijna 140.000 akten. Dat is 3 procent meer dan in oktober 2022. Het is voor het eerst sinds mei 2022 dat het aantal akten vergeleken met dezelfde maand in het jaar ervoor is gestegen.

Lees verder

Invoering eHerkenning bij het Kadaster uitgesteld

Voor de invoering van eHerkenning om in te loggen bij het Kadaster is meer tijd nodig. Dat hebben banken, verzekeraars, de KNB en de notariële softwareleveranciers aangegeven. Daarom laat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Hugo de Jonge, de invoeringsdatum van 1 januari 2024 los. Het streven is nu om eHerkenning voor toegang tot het Kadaster in de eerste helft van 2024 in te voeren.

Lees verder

Hoge Raad: testament kan vervallen door wijziging feiten en omstandigheden

Dat een erflater niet is vooruitgelopen op een latere wijziging in zijn huwelijks- en gezinssituatie, betekent niet dat dit geen rol speelt bij de uitleg van het testament. Het kan dus zo zijn dat de uiterste wil zo wordt uitgelegd, dat deze alleen gold voordat de situatie van de erflater veranderde. Met dit oordeel vernietigt de Hoge Raad een eerdere uitspraak van het gerechtshof.

Lees verder