×

Corporate Housekeeping

Corporate Housekeeping

Voor wie


Ondernemers willen ondernemen. Met focus. Gewoon vol gaan. Willen niet afgeleid worden door bijzaken. Besteden de boekhouding en administratie graag uit. Weg ermee. Als het maar goed en op tijd gedaan wordt. Dat geldt soms ook voor alle vennootschappelijke administratie. Wie houdt de BV-dossiers goed bij en op orde. Zorgt ervoor dat de governance en compliance de toets der kritiek kan doorstaan. Voorkomt dat door het ontbreken daarvan de reputatie van de hier niet alert op gerichte ondernemer ten gronde wordt gericht. Wij doen dat. Door voor ondernemers de corporate housekeeping te voeren. Met genoegen en accuraat. Voor ondernemers en ondernemingen. Die hun belangrijkste assets goed beschermd willen hebben.

Corporate Housekeeping

Wat


Corporate housekeeping omvat alle activiteiten die betrekking hebben op het nakomen van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen:

  • Adequaat vastleggen van besluiten van aandeelhouders
  • Up-to-date houden van het aandeelhoudersregister en handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Naleving van aandeelhouders- en managementovereenkomsten
  • Wettelijk vereiste informatievoorziening aan klanten

Corporate Housekeeping

Waarom


Het niet (of niet tijdig) naleven van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen is in strijd met de wet en kan vergaande risico’s met zich mee brengen, zowel voor de organisatie als voor de directie in privé. Worden de jaarcijfers bijvoorbeeld niet tijdig bij het handelsregister gedeponeerd, dan kan dit in geval van faillissement leiden tot persoonlijke (bestuurders)aansprakelijkheid. Het niet naleven van management- en aandeelhoudersovereenkomsten kan aanleiding geven tot conflicten en contractuele boetes. Het niet nakomen van bepaalde vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen kan zelfs als een economische overtreding of misdrijf worden aangemerkt waardoor strafrechtelijke vervolging aan de orde kan komen.