×

Family Office diensten

Wij fungeren als multi family office voor vermogende particulieren en hun families. Wij beogen onze klanten te ontzorgen door hun vermogenspositie te bewaken en te beschermen. Bij de opbouw, het behoud, de groei en de overdracht van hun vermogen. Met strategisch aan kansen gekoppeld advies en uitvoering daarvan. Op basis van de wensen en doelstellingen van de klant. Niet alleen de wensen en doelstellingen van vandaag, maar ook die van morgen. Want onze zorg is gericht op continuïteit. Op ondersteuning van de familie in haar streven naar onderlinge - sociale, intellectuele en financiële - verbondenheid en saamhorigheid.

 

Family Office diensten

Familie en haar erfgoed


Wereldwijd zijn er circa 200.000 huishoudens met een vermogen van meer dan  $ 30 miljoen. Meer dan 1 op de 100 Nederlandse huishoudens heeft een vermogen van 1 miljoen of meer. Met een gemiddeld bezit van ongeveer 3 miljoen. Maar binnen al die huishoudens is niet altijd de kennis of tijd beschikbaar voor alle met dat vermogen gemoeide financiële, juridische en fiscale zaken. Zaken die wel heel erg belangrijk zijn. Voor het behoud en de groei van het vermogen. Maar bovenal voor het intrinsiek geluk van de betrokken familieleden. Voor hun gemoed. Voor hun nachtrust. Zaken die deskundige en toegewijde zorg verdienen. Zorg die zij graag uit handen geven aan een adviseur op wie zij durven te vertrouwen. Op wie zij kunnen vertrouwen. Hun trusted advisor. Die niet alleen maar ja knikt. Maar zo nodig ook tegenspel biedt. Persoonlijk kan zijn. Zoals een vriend dat kan. Die luistert, problemen identificeert, doorvraagt en op tijd met antwoorden en praktische oplossingen komt. Ook uit zichzelf. Oplossingen waar ze wat aan hebben. Waar ze wat mee kunnen. Een adviseur die zich over hen ontfermt. 24/7. Het hele jaar door. Die bewaakt wat echt belangrijk voor ze is. Wat er echt toe doet. Bescherming biedt. Ze daarmee ontzorgt. Zodat zij zich onverstoord kunnen toeleggen op datgene waar zij goed in zijn. Op datgene waar zij voldoening uit halen. Op datgene waar zij van dromen.

Lees verder

Family Office diensten

Vermogensstructurering


We kijken vooruit. Hopelijk ver vooruit. Ook naar de dag waarvan je wist dat ie zou komen. Wat wil de erflater nalaten. Wat wil hij doorgeven. En wat wil hij zijn erfgenamen meegeven. We kijken naar schenkingsmogelijkheden en testamentvarianten zodat het vermogen fiscaal vriendelijk kan overgaan. Moet er vermogen onder bewind worden gesteld. Een nalatenschap worden afgewikkeld. En is er vanwege bestendiging van de onderlinge (familie)verhoudingen behoefte aan een professionele executeur of bewindvoerder. Misschien is het wenselijk dat er een fiscaal transparant open fonds voor gemene rekening komt waarmee familiekapitaal wordt afgezonderd met als doel het kapitaal over te dragen van de ene generatie naar de andere en waarbij een scheiding wordt aangebracht tussen de juridische eigendom (zeggenschap) en de economische eigendom (opbrengst). We betrekken bij de planning de persoonlijke omstandigheden van de klant en relevante financiële, juridische en fiscale aspecten. Het is vanwege wettelijke termijnen van belang om op tijd te beginnen met de planning. Ruim voordat die dag komt.

Lees verder

Family Office diensten

Vermogensbeheer


Risico en rendement zijn aan elkaar gerelateerd. Daarom kiest de belegger in de regel voor spreiding. Spreiding naar asset-class of geografisch. Maar het rendement wordt ook bepaald door de deskundige aandacht die het risico en de alternatieven krijgen. Wij helpen de klant na te denken hoe zijn beleggingsstrategie te formuleren. Hoe groter het risico, hoe hoger het geëiste rendement. Wij inventariseren zijn risicobereidheid. Gaan na wat voor behoud of vermogensgroei hij nastreeft. Wat zijn cash-flow behoefte is. Wat voor voor horizon hij voor ogen heeft. Welke asset-class zijn voorkeur heeft en wat voor spreiding hij nastreeft.

Lees verder

Family Office diensten

Liefdadigheid & Filantropie


Liefdadigheid en filantropie is allang niet meer zo maar wat weg geven. Steeds meer vermogenden wenden niet alleen hun middelen maar ook hun visie, hun kennis en ervaring, hun netwerk, hun energie en hun onderhandelingsvaardigheden aan om als impact-belegger met hun wealth-with-excitement goed te doen, rendement en het verschil te maken.

Wij ondersteunen de klant met het redigeren van de Liefdadigheid & Filantropie governance, het selectieproces, de structurering, de tax-planning, het meten van het effect en alles wat hierbij van waarde kan zijn. 

Lees verder