×

Particulieren

Wij zijn er voor iedereen. Voor jong en oud. Voor iedereen die het belangrijk vindt om zijn zaken goed voor elkaar te hebben. Voor de spreekwoordelijke gewone man, mensen zoals jij en ik, voor mannen of vrouwen die alleen zijn komen te staan door echtscheiding of overlijden, arbeidsmigranten en expats die hun zaken in den vreemde op orde willen brengen. Maar ook voor vermogende particulieren met een hoog inkomen en/of substantieel vermogen, die misschien zelfs wel in de Quote 500 staan, hun stinkende best doen om er in te komen of misschien nog wel meer hun best doen om er juist uit te blijven.  

Particulieren

Mensen zoals jij en ik


Gewone mensen. Mensen zoals jij en ik. Of zoals je vader of moeder. Je opa of oma. Je broer of zus. Je buurman of buurvrouw. Henk en Ingrid. Achmed en Fatima. Els en Pauline. Mensen die hard werken. Of hard hebben gewerkt. Voor wie het niet altijd allemaal even gemakkelijk is. Die misschien ook niet altijd even eerlijk door het leven zijn behandeld. Soms al ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dierbaren hebben verloren. Zorgen hebben. Voor anderen zorgen. Misschien niet meer vol mee kunnen doen. Of juist nog helemaal aan het begin staan. De starters. Nog een nieuw en hopelijk mooi leven voor zich hebben. Zich verheugen op de hij of de zij - of alles er tussenin - die zo blij wordt verwacht. Die weten dat alles van waarde misschien niet weerloos, maar wel kwetsbaar is. En dat het belangrijk is om de zaken goed voor elkaar te hebben. De gewone huis, tuin en keuken zaken. Voor zichzelf. En voor de ander.

Particulieren

Alleenstaanden


Mannen of vrouwen die alleen zijn komen te staan, door echtscheiding of overlijden. En ondersteuning behoeven. Mannen of vrouwen die carrière maken of hebben gemaakt en die voortdurend moeten zien om te gaan met conflicterende prioriteiten van werk en zorg voor het gezin of met volledige overgave de full time zorg voor het gezin op zich hebben genomen. Ouderen die het soms allemaal nog moeilijk kunnen overzien. 

Particulieren

Arbeidsmigranten en expats


Het Westland is één van de economische motoren van Nederland. Net als de Rotterdamse haven. Daar werken heel veel mensen die langere tijd huis en haard achter zich hebben gelaten om hun bijdrage aan de Nederlandse economie te leveren. En die daarmee in een aantal gevallen ook de kwaliteit van hun eigen leven beogen te verbeteren. Zij willen hun zaken op orde hebben. Hier in Nederland. En voor degenen die zij achterlieten in hun thuisland. Polen, Syrië, Tsjechië, Turkije en Marokko. Om maar wat te noemen. 

Particulieren

Vermogende particulieren en hun familie


High Net Worth Individuals; particulieren met een hoog inkomen en/of substantieel vermogen. De eerste en de volgende generaties. De generatie die zelf het vermogen van het begin af aan heeft opgebouwd. De generatie naar wie het vermogen door vererving is overgegaan. De generatie die wat te verwachten heeft, daarop voorbereid wordt en haar verantwoordelijkheid gaat nemen.

Particulieren

Media- en entertainment persoonlijkheden


Getalenteerde publieke persoonlijkheden met naamsbekendheid. Naamsbekendheid die soms offers vraagt maar zich daartegenover vertaalt in aan roem gerelateerde gages en vergoedingen. Die vaak in de spotlights staan, maar even zo vaak liever niet en zich dan het liefst anoniem wanen.  

Particulieren

(Oud-)Topsporters


Sporters die zich onderscheiden of hebben onderscheiden met sportieve prestaties en vaak al op jonge leeftijd onvoorbereid grote verantwoordelijkheid en weelde worden verondersteld te kunnen dragen. Die solide begeleiding of een zaakwaarnemer zoeken. Die overwegen om de allerleukste ten huwelijk te vragen, maar niet goed weten wat de voors en tegens zijn van het trouwen in algehele gemeenschap van goederen. 

Particulieren

Nederbelgen, pensionados, overwinteraars


Overweeg je om te emigreren naar landen als Curaçao, Spanje, Zwitserland of België. Voor het mooie weer en/of het betere belastingklimaat. Of wil je juist terug. Terug naar de kinderen. Naar het land van de hagelslag, Sinterklaas en Studio Sport op zondagavond. We zien dat veel Nederbelgen na een aantal wetswijzigingen in België weer terugkeren. Veel huizen staan te koop in Brasschaat, Kapellen en Schilde. Toch kan emigreren, ook naar België, nog altijd de moeite waard blijken te zijn.  Wij bewegen mee als de grens overgestoken gaat worden. Heen en terug.