×

30-11-2022

Safety first!

Safety first!


Onze dienstverlening en verantwoordelijkheid gaat verder dan het geven van juridisch advies, het begeleiden van een transactie of het maken van een notariële akte. Wij waken over het welzijn van onze bezoekers en medewerkers. 

Zo hebben wij om de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers te garanderen een protocol ontwikkeld voor geval van calamiteiten, zoals brand of aanverwante levensbedreigende situaties. 

In geval zich een calamiteit zou voordoen, of er een alarm gaat, word je geacht de aanwijzingen van onze bedrijfshulpverleners (BHV) direct op te volgen. Zij zijn dan te herkennen aan de gele hesjes die zij dragen. Zij zijn - vorige maand wederom -  getraind en nu ook nog gediplomeerd om levensreddende handelingen toe te passen en zij kunnen reanimeren. Wij zullen bij een calamiteit ook steeds terstond de hulpdiensten alarmeren. 

Wij hebben een AED (Automatische Externe Defibrillator) op kantoor en weten hoe die in voorkomende noodgevallen te gebruiken.

Ook hiermee beogen wij inhoud te geven aan onze pay off “goed voor elkaar”.