×

Family Office diensten

Vermogensbeheer

Family Office diensten

Vermogensbeheer


Risico en rendement zijn aan elkaar gerelateerd. Daarom kiest de belegger in de regel voor spreiding. Spreiding naar asset-class of geografisch. Maar het rendement wordt ook bepaald door de deskundige aandacht die het risico en de alternatieven krijgen. Wij helpen de klant na te denken hoe zijn beleggingsstrategie te formuleren. Hoe groter het risico, hoe hoger het geëiste rendement. Wij inventariseren zijn risicobereidheid. Gaan na wat voor behoud of vermogensgroei hij nastreeft. Wat zijn cash-flow behoefte is. Wat voor voor horizon hij voor ogen heeft. Welke asset-class zijn voorkeur heeft en wat voor spreiding hij nastreeft.

Beleggingen

Als de klant niets doet met zijn vermogen, wordt door de inflatie dat vermogen steeds minder waard. Er moet dus iets gebeuren. Er moet rendement worden gemaakt. Rendement dat in verhouding staat tot het risico dat de klant bereid is te nemen. Wij zijn behulpzaam met advisering ten aanzien van de belegging van het vermogen. Of de klant nu de executie geheel zelf, via zijn broker, wil doen of het vermogen aan een vermogensbeheerder toevertrouwt. 

Wij gaan met de klant  na wat de omvang is van het vermogen dat hij beschikbaar stelt. En in welke waarden, in welke asset-class hij wil beleggen? Richt hij zich op aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, trackers, derivaten, structured products, grondstoffen, private equity, vastgoed, passie-beleggingen of een combinatie daarvan? Wenst hij het risico te verkleinen door te spreiden. Heeft hij een voorkeur voor bepaalde beheerders of banken.

Wij houden daarbij het hoofd koel met in het achterhoofd de wetenschap dat aandelen een hogere verwachte opbrengst hebben dan obligaties, dat aandelen van kleinere ondernemingen een hogere verwachte opbrengst hebben dan aandelen van grote ondernemingen en dat lager geprijsde “waarde” aandelen een hogere verwachte opbrengst hebben dan hoger geprijsde “groei” aandelen. 

Bij een goed samengestelde en gediversifieerde portefeuille kunnen beleggers een gewogen gemiddelde opbrengst realiseren tegen een lager gewogen gemiddeld risico. Het volgen van publieke voorspellingen, het veelvuldig wisselen van vermogensbeheerder of het impulsief overstappen naar een opportunistische en speculatieve strategie draagt daar niet aan bij. Ons doel is het reduceren en zo mogelijk elimineren van alle inefficiency in het beleggingsproces. 

Let wel. Wij bevelen niet een of meer financiële producten aan. Wij beschikken dan ook niet over een vergunning van de AFM voor het geven van beleggingsadvies.

Vermogensbeheer

Wij selecteren en beoordelen vermogensbeheerders. Onderhandelen over hun kosten, voorwaarden en dienstverlening. Wij coördineren en zijn het aanspreekpunt. Het vermogensbeheer doen wij niet zelf. Wij bevelen ook geen financiele producten aan. Wij laten dat over aan de geselecteerde vermogensbeheerder zodat wij onze onafhankelijkheid kunnen behouden. 

Vastgoed

Wilt u beleggen in vastgoed. Direct, indirect of in een tussenvorm. Alleen of met anderen. Een solitair object of gehele portefeuilles. Winkels, kantoren of woningen. In een bepaalde regio. Op een bepaalde locatie. Of wilt u ondernemen in vastgoed. Zelf of gedelegeerd ontwikkelen. Van initiatief tot ontwerp. Van realisatie tot exploitatie. Wij weten de weg. Kennen de markt. Identificeren valkuilen. Wij begeleiden aan- en verkooptrajecten, (ver)huurtransacties en projectontwikkeling. Wij doen due diligence, project management, voeren onderhandelingen, structureren de deal, verzorgen de onderliggende juridische documentatie van signing tot closing en zelfs, zo gewenst, het management in de exploitatiefase. 

Private Equity

Overweegt de klant risicodragend een deel van zijn vermogen aan te wenden voor financiering van een niet-beursgenoteerde onderneming. Koop van een onderneming. Of van een belang in een onderneming. Of juist verkoop daarvan. Een Management Buy In of Buy out. Wij ondersteunen. Met analyse, positionering, selectie en benadering gegadigden, regie en management van het proces en de contractvorming. 

Passie-beleggingen

Wij zien beleggers die een deel van hun vermogen willen aanwenden voor beleggingen die niet alleen een financieel rendement geven maar ook een pseudo financieel rendement. En daarmee betekenis en plezier geven. Die de belegger trots maken maar ook sociaal maatschappelijk te verantwoorden zijn. Dit pseudo financieel rendement komt uit beleggingen die zich kenmerken door een passie van de belegger. Een belegging in onderzoek en wetenschap die een leerstoel oplevert met zijn naam of andere rechten en privileges. Een restaurant dat door de gastronomisch gepassioneerde belegger die derde Michelin ster kan halen. Een belegger die als co-producer zich toegang tot een filmset en filmfestivals weet te verwerven. Of de belegger die op de TEFAF of bij Sotheby’s een mooi stuk heeft gezien dat een aanvulling is op zijn collectie. Nog maar niet te spreken van die auto-gekke belegger die een coureur in zijn bolide grote prijzen laat bemachtigen en de paardenliefhebber die al beleggend een Olympische droom verwezenlijkt. 

Samen met de klant kunnen wij fondsmanagers selecteren en de vermogensrapportage laten verzorgen. Leggen door ons geïnitieerde en beoordeelde investeringsvoorstellen aan de klant voor. Doen zo gewenst het due diligence, gemandateerd de onderhandelingen en de contractvorming. Zowel voor indirecte beleggingen in fondsen als directe minder liquide beleggingen in vastgoed en private equity. Wij ondersteunen bij het verkrijgen van financieringen en het geven van zekerheden. Wij kunnen behulpzaam zijn bij waardebepalingen, waarbij wij niet alleen kijken naar de waarde van vandaag, maar ook naar de waarde die het in de toekomst kan genereren. Rapporteren periodiek aan de klant. 

En mocht zich een belangrijke levensgebeurtenis voordoen, en die gaat zich voordoen, dan bezien wij met de klant wat voor aanpassingen dat voor het gewenste investerings- en beleggingsbeleid ten gevolge heeft.