Niet goed leesbaar? Klik hier
  Metropoolregio Rotterdam | Den Haag  
  /files/Vlaardingen/Optocht%20Lange%20Voorhout.jpg  
   
   
  Wij delen graag onze kennis met je  
  Whats up  
 
 
 
 
 

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
Als notariskantoor onderkennen wij de verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze stakeholders; onze klanten, onze medewerkers, leveranciers, de overheid en de samenleving waar wij deel van uitmaken. Op zowel professioneel als maatschappelijk terrein. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richt zich op drie thema’s: governance, een duurzame leefomgeving en sociale betrokkenheid. Wij hopen daarmee impact te kunnen hebben. 

Toen was het zomer
Terwijl de meesten van ons nog moeten bekomen van de hittegolf die Nederland deze maand teisterde, zijn we ondertussen aan het voorsorteren op de snel naderende zomervakantieperiode. Een mooi moment voor onze kantoorgenoten om even bij te komen van al het harde werk in de achterliggende periode. Tijdens de zomervakantie zijn wij gewoon geopend, maar met een iets kleinere - roulerende - bezetting.     

Wij zijn er voor iedereen
Wij zijn er - en niet alleen tijdens de zomervakantie -  voor iedereen. Voor jong en oud. Voor iedereen die het belangrijk vindt om zijn zaken goed voor elkaar te hebben. Voor de spreekwoordelijke gewone man, mensen zoals jij en ik, voor mannen of vrouwen die alleen zijn komen te staan door echtscheiding of overlijden, arbeidsmigranten en expats die hun zaken in den vreemde op orde willen brengen. Maar ook voor vermogende particulieren met een hoog inkomen en/of substantieel vermogen, die misschien zelfs wel in de Quote 500 staan, hun stinkende best doen om daar in te komen of misschien nog wel meer hun best doen om er juist uit te blijven.  

Waar zitten wij?
Onze thuismarkt is de Metropool Regio Rotterdam Den Haag, met als formele plaats van vestiging in het arrondissement Rotterdam, de gemeente Vlaardingen. Wij ontvangen onze relaties graag bij ons op kantoor, het MaesHuys, Verploegh Chasséplein 1 in Vlaardingen. We kunnen je daar voortreffelijk accommoderen. Bijvoorbeeld met gratis parkeren op eigen terrein en met laadpunten voor elektrische auto's en e-bikes. We zitten op loopafstand van het Metrostation Vlaardingen Oost. Stads- en streekbussen stoppen bij de halte op het plein. Hoe fijn is dat. Je bent van harte welkom. Wij kunnen onze relaties zo gewenst op afspraak ook ontvangen in onze business hubs in het NoMA House aan de Amsterdamse Zuidas, het World Trade Center Rotterdam of het World Trade Center Den Haag. We beschikken daar over hoogwaardige accommodatie.

Wij zijn mobiel, ondernemend, zorgzaam en flexibel.
Maar wij zijn niet aan ons kantoor gekluisterd. Wij zijn mobiel. En flexibel. Als heuse business nomaden. Wij komen zo gewenst op uitnodiging en in overleg dan ook graag naar jou toe. Dat geldt zowel voor de zakelijke klant als voor de particuliere klant. En voor wat betreft de particuliere klant, zeker in die gevallen dat je niet mobiel bent. Bijvoorbeeld vanwege een respectabele leeftijd, of vanwege opname in een ziekenhuis, verzorgingstehuis, hospice of penitentiaire inrichting. Deze maand waren we bijvoorbeeld nog voor spoedtestamenten in PI De Schie, het Erasmus MC, het HMC Westeinde, het Franciscus Vlietland en in een hospice in Spijkenisse. Dat vergt van ons vaak the extra mile die wij voor de - kwetsbare - klant graag gaan. Zeker omdat ze vaak geen alternatief hebben, aangezien veel notarissen, zo leert de ervaring, niet buiten kantoortijden bereikbaar zijn of overigens ook om andere redenen bijna altijd voor dergelijke spoedzaken vriendelijk bedanken.    

Vlaardingen 750
Wij zijn sociaal maatschappelijk betrokken. Zo was op zondag 14 mei jl. ondergetekende op uitnodiging van de Burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, te gast bij de jubileumviering van "Vlaardingen 750" in de Grote Kerk van Vlaardingen. Het is indrukwekkend om te zien hoe de stichting Vlaardingen 750 jaar, de Burgemeester en alle andere betrokkenen met hun inzet bijdragen leveren aan de zichtbaarheid van “Het Naamloze Gat” en de verbondenheid van alle “Haringkoppen”. Dat zal iedereen in de regio goed doen. Met elkaar moeten we ons blijven inzetten om deze stad met al haar uitdagingen, leefbaar te houden en aantrekkelijker te maken. Het feestelijke jubileumprogramma Vlaardingen 750 jaar, met alle marketinguitingen daaromheen, vestigt de aandacht op de stad, op haar inwoners en brengt ons samen. Dat is van grote waarde. 

Sociale betrokkenheid en sportsponsoring
Onze sociale betrokkenheid brengt ook met zich mee dat wij goede doelen en maatschappelijke organisaties ondersteunen. Wij hechten daarbij groot belang aan sportbeoefening. Sport verbindt en verbroedert. Vraagt om samenspel. Sport leert je omgaan met winnen en verliezen. Sport vergt ambitie, oefening, veel oefening en doorzettingsvermogen. Sport draagt bij aan ons geestelijk en fysiek welzijn. Wij ondersteunen dan ook graag sporters met de ambitie om een bijzondere prestatie te leveren en clubs die ze daarin faciliteren. Zo zijn wij sponsor van de voetbalclubs Sparta en SV CWO, de hockeyclubs Hockeyclub Rotterdam, Hockeyclub Schiedam en VMHC Pollux, de tennisvereniging TV Holy en van team JAJO, deelnemer aan de Ocean Race, de zwaarste zeilwedstrijd ter wereld.

Kampioen aan de MAES
Als trots sponsor van Sparta feliciteerden wij vorige maand die andere mooie club uit de Maesstad met het Kampioenschap Eredivisie 2022 - 2023. Wat een prestatie! Wij zijn vooral onder de indruk van deze geweldige prestatie omdat de coach met zijn staf een echt dreamteam van strijders heeft weten te smeden dat - met slechts één verlieswedstrijd in het hele seizoen - ontzettend constant en goed heeft gepresteerd. Daar spiegelen wij ons bij ons op kantoor met ons eigen dreamteam graag aan. Het gehele team van MAES notarissen blijft zich met ons adagium “Goed voor elkaar” en vanuit onze eigen professie dan ook onverminderd en onvermoeibaar inspannen voor onze relaties en een betere samenleving. Geen woorden, maar daden! 

Kennis, kunde en service
Bij MAES notarissen verkopen wij kennis, kunde, ervaring en service. Veel van onze klanten geven ons regelmatig te kennen het prettig te vinden als ze actief door ons worden geïnformeerd over notariële tips & tricks of actuele ontwikkelingen die voor hen van belang zouden kunnen zijn. Zowel zakelijk als privé. Op het terrein van het personen- en familierecht, het ondernemingsrecht en vastgoed. Zij willen weten hoe wij ze kunnen helpen. Met hun huis en hypotheek. Hun familie en relatie. Of met hun onderneming. Wij luisteren goed naar onze klanten. Naar alles wat zij ons te zeggen hebben. Wij willen dan ook graag bij wijze van service onze kennis, kunde en ervaring met onze (potentiële) klanten en andere geïnteresseerden delen. Doen dat via onze website, de socials, met meer dan 100 door ons opgenomen YouTube filmpjes, maar ook actief en gericht met deze nieuwsbrief. De tweede alweer van dit jaar.

We wensen je veel leesplezier met deze nieuwste nieuwsbrief en wij wensen jullie allemaal een stralende zomer toe. 

MAES notarissen
mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA, notaris

 
 
  Vlaar Dingen Doen    
  /files/Signing/westrik%20anker.jpg  
   
   
  MAES notarissen nog beter zichtbaar  
  De vlaggen hangen fier in top  
 
 
 
 
 

Per 1 maart zijn wij verhuisd naar het MaesHuys aan het Verploegh Chasséplein 1 in Vlaardingen. In ons pand was - ondertussen meer dan een jaar geleden - een bank gevestigd. Ondanks de signing op en rondom het gebouw, komen er nog haast dagelijks ietwat verdwaasde of verdwaalde passanten bij ons aan de hospitality desk die op zoek zijn naar een pinautomaat of een kasopname willen doen. Zélfs nu de MAES vlaggen voor ons gebouw op het plein zo fier in top zijn gehesen. We wijzen deze passanten dan subtiel op onze signing, vertellen dat vanwege de toegenomen digitalisering het aantal bankkantoren rap is afgenomen en wenden de onverwachte, maar veelal genoeglijke, kennismaking maar gelijk aan om na te gaan of wij ze behulpzaam kunnen zijn met een testament en/of een levenstestament (volmacht) of iets anders wat ze wel geld kan opleveren.      

 
  /files/Nieuws/Nieuwsbrief/pexels-brett-sayles-992734.jpg  
   
   
  Gratis juridisch advies  
  Mijn vader is weduwnaar en gaat opnieuw trouwen. Wat nu?  
 
 
 
 
 

Hertrouwen langstlevende ouder na overlijden eerste ouder
Als een van de ouders uit een gezin met kinderen overlijdt is de ‘wettelijke verdeling’ van toepassing, tenzij deze ouder een testament had gemaakt en daarin iets anders heeft bepaald. De ‘wettelijke verdeling’ is een soort automatische verdeling van de erfenis tussen de langstlevende ouder en de kinderen. Bij deze verdeling wordt de langstlevende ouder voor 100% eigenaar van alle bezittingen uit de erfenis van de overleden ouder. Daar staat tegenover dat de ouder wel een schuld aan de kinderen krijgt ter grootte van ieders erfdeel. In beginsel is deze schuld pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. De langstlevende krijgt hierdoor zowel de bezittingen die gezamenlijk eigendom waren van beide echtgenoten, alsook de privébezittingen van de eerstoverledene. Hierbij kan gedacht worden aan voorwerpen die uit diens familie afkomstig waren, zoals de familiebijbel uit 1785, het familie-tafelzilver en geërfd kapitaal, waaronder bijvoorbeeld ook de vordering die de overledene had op zijn eigen langstlevende ouder door het overlijden van deze ouder.

Voorbeeld

Aart is in gemeenschap van goederen gehuwd met Betty. Ze hebben twee kinderen, Chris en Denise. Aarts vader is overleden en Aart heeft daardoor nog een vordering op zijn moeder Grietje. Aart heeft ook het familiezilver geërfd uit de erfenis van zijn oom. Tot de huwelijksgemeenschap tussen Aart en Betty behoorde onder meer een huis. Aart overlijdt zonder testament (er is dus niet afgeweken van de wettelijke verdeling). Betty krijgt daardoor zowel het huis, alsook het zilver en een oude bijbel uit Aarts familie. Ook krijgt Betty de vordering van Aart op zijn eigen moeder, waardoor Betty dus de schuldeiser wordt van haar schoonmoeder Grietje. Als Grietje dan overlijdt, int Betty de vordering die Aart had. Meestal zal hiermee akkoord worden gegaan, maar wat als Betty besluit te gaan hertrouwen met Piet? Indien dit huwelijk is gesloten na 1 januari 2018, zal alles wat Betty heeft geërfd van Aart in beginsel privé-eigendom zijn. Daar staat tegenover dat als Betty overlijdt en niets heeft geregeld, ook weer de wettelijke verdeling van toepassing is. Piet erft dan als langstlevende echtgenoot alle eigendommen van Betty, inclusief wat ze uit Aarts nalatenschap had gekregen. De vordering in geld die Chris en Denise op Betty hadden uit de erfenis van Aart, is door Betty’s overlijden opeisbaar geworden. Dit moet worden uitgekeerd, maar daar krijgen ze niet de uit Aarts familie afkomstige goederen mee terug.

Wilsrechten
Door het hertrouwen van een langstlevende ouder ontstaat dus het gevaar dat goederen uit de nalatenschap van de eerst-overleden ouder op een gegeven moment terecht komen bij een stiefouder of zelfs de erfgenamen van die stiefouder. Zo verdwijnen de goederen uit de familie.

Voorbeeld

Stel dat Chris en Denise door Aarts overlijden een vordering op Betty hadden gekregen van ieder € 35.000 en samen dus € 70.000. Bij het hertrouwen van Betty doen ze een beroep op hun wilsrechten. Ze kunnen hiermee bijvoorbeeld de bijbel, het zilver en de vordering op hun oma Grietje bij hun moeder Betty opvorderen. Alles bij elkaar komt dit uit op € 50.000. In totaal bedraagt de vordering op Betty dan nog € 20.000. Voor dit bedrag mogen ze ook nog andere goederen uit de nalatenschap van Aart opvorderen. Het vruchtgebruik van die goederen kan door Betty wel voorbehouden worden. Dit houdt in dat de goederen tijdens het leven van Betty niet bij haar mogen worden weggehaald. Het gevolg is dus dat de bijbel, het zilver en de vordering niet meer in Betty’s nalatenschap zitten. Het vererft dus ook niet naar Piet. Wanneer Chris en Denise dat wilsrecht niet inroepen bij Betty’s hertrouwen (Betty is niet verplicht de kinderen over het huwelijk te informeren), kunnen ze dat alsnog doen binnen een redelijke termijn na Betty’s overlijden of het overlijden van de stiefouder (Piet).

Wilsrechten worden in een testament vaak uitgesloten: waarom?
In principe is de regeling van de wilsrechten handig. Familiespullen kunnen in de familie blijven en de langstlevende heeft door het vruchtgebruik geen last hiervan. Toch wordt in de meeste testamenten bepaald dat die wilsrechten niet of niet helemaal van toepassing zullen zijn.

Dit wordt bijvoorbeeld gedaan, omdat er vaak geen sterk familie-gerelateerde bezittingen zijn. Ook wordt vaak niet stilgestaan bij het feit dat de vordering op een langstlevende ouder (Grietje) door het overlijden van een kind (Aart) via de werking van de wettelijke verdeling terecht kan komen bij de langstlevende echtgenoot (Betty).

Tip: u kunt dit wél voorkomen met een goed testament. Wij kunnen u hierover meer uitleg geven.

Er is nog een heel belangrijke reden waarom wilsrechten in een testament vaak (geheel of gedeeltelijk) worden uitgesloten: de wet geeft wilsrechten aan de kinderen voor alles wat tot de erfenis van hun ouder behoorde. Niet alleen privégoederen, maar ook het aandeel in bezittingen die tot de huwelijksgemeenschap behoorden. Bijvoorbeeld het halve huis, de halve auto en de halve bankrekening. En als kinderen dat wilsrecht inroepen, kunnen zij dus ook een deel van die voorheen gemeenschappelijke bezittingen opeisen. Door het vruchtgebruik hoeft de langstlevende ouder dit niet gedurende zijn/haar leven af te geven. Maar op dat vruchtgebruik zijn nagenoeg alle normale vruchtgebruik-regels uit de wet van toepassing, hetgeen de langstlevende beperkt in het gebruik. De vruchtgebruiker mag bijvoorbeeld wel in de woning wonen (zonder vergoeding), maar mag de woning niet zonder medewerking van de kinderen verkopen.

Vervolg voorbeeld

Aart heeft geen testament (en daarin dus ook de wilsrechten niet uitgesloten). Op grond van het wettelijk erfrecht kunnen Chris en Denise bij Betty’s hertrouwen hun wilsrechten ten aanzien van Aarts erfenis inroepen. Dit kan betekenen dat Betty een deel van het huis aan haar kinderen moet overdragen. Zij houdt dan, zolang zij leeft, wel het (vrucht)gebruik van het huis. Maar als Betty het huis op een gegeven moment wil verkopen, is zij mede afhankelijk van de medewerking van de kinderen.

Vaak wordt daarom in testamenten bepaald dat de wilsrechten niet van toepassing zullen zijn. Dat voorkomt dat de langstlevende ouder mogelijk gebonden zal worden aan de kinderen. Om de familiebezittingen nog wel in de familie te houden, wordt soms een beperkte bepaling over de wilsrechten opgenomen in het testament. De wilsrechten worden dan bijvoorbeeld beperkt tot de inboedel, sieraden of bepaalde voorwerpen afkomstig uit de familie.

Samenvatting en tip
Door het hertrouwen van een langstlevende ouder ontstaat het gevaar dat familiestukken uit de erfenis van de eerst-overleden ouder op een gegeven moment terecht komen bij een stiefouder of zelfs de erfgenamen van die stiefouder. Zo kunnen deze bezittingen uit de familie verdwijnen. Hiervoor zijn de wilsrechten bedacht. De kinderen hebben recht om de bezittingen uit de erfenis van hun overleden ouder tot zich te nemen ter betaling van hun erfdeel uit de erfenis van deze eerst-overleden ouder. Zolang de langstlevende ouder/stiefouder leeft, heeft deze ouder/stiefouder het recht om zich het (vrucht)gebruik voor te behouden van deze bezittingen. Om als kind een aanspraak op zo’n wilsrecht te kunnen doen, moeten deze in het testament van uw eerst overleden ouder niet zijn uitgesloten!

Wilt u zelf als ouder(s) een testament opstellen, besteed dan zeker ook aandacht aan deze wilsrechten! Aan de wilsrechten zitten voor- en nadelen, waarover uw notaris u uitleg kan geven bij het adviesgesprek over het voor u passende testament. Het kan binnen een familie veel ergernis geven om deze wilsrechten geheel niet van toepassing te verklaren of juist geheel wel. 

Wilt u meer advies over dit onderwerp? Kom bij ons langs op het Verploegh Chasséplein 1, 3134 BZ Vlaardingen, chat via www.maesnotarissen.nl, mail naar service@maesnotarissen.nl of bel ons op +31 (0)10 44 53 777. Wij zien ernaar uit om u te mogen begroeten.
 

 
  /files/Team/3_MaudyvanEe.png  
   
   
  Maak kennis met ons dreamteam  
  Ik ben Maudy van Ee-Rensen. Ik ben er voor u.  
 
 
 
 
 

Dreamteam  
Wij hebben een vast, omvangrijk en loyaal dreamteam van zeer ervaren medewerkers, versterkt met een kundige flexpool. Kennen elkaar van haver tot gort. Hebben onderling aan één woord genoeg. Hebben met elkaar een paar eeuwen aan ervaring in het notariaat. Kennen een Raad van Advies en hebben onze eigen ambassadeurs. Samen zijn wij MAES notarissen. 

Maudy
Maudy werkt al meer dan 17 jaar bij (de rechtsvoorganger van) MAES notarissen. Een crack. Solid as a rock. Communicatief, zorgzaam en accuraat. Is geinteresseerd in de mens achter het dossier. Praktisch en pragmatisch ingesteld. Gericht op harmonie. 

Maudy zegt...

Ik had laatst een dossier waarbij een verkoper jegens kopers in gebreke bleef. Ik kan niet beoordelen waarom die verkoper in gebreke was, misschien waren er hele goede redenen voor, maar ik merk dan bij mijzelf dat ik heel erg meeleef en meevoel met de kopers en hun gezinsleden dat ze het oude huis al wel uitmoeten, maar onvoorzien hun nieuwe huis nog niet op de aanvankelijk overeengekomen datum in kunnen. Ik weet hoe vervelend dat is. En hoewel ik daar zelf als dossierbehandelaar niets aan kan doen, trek ik mij dat erg aan. Ik lig er zelfs wakker van. Maar als ik 's avonds met de hond door het bos loop, dan kan ik daar enorm van genieten en kan ik mijn zinnen ook mooi verzetten. Als dan uiteindelijk de levering aan die kopers toch doorgang vindt, ik hun opgeluchte gezichten zie en de kopers mij hun dankbaarheid tonen voor mijn inzet en betrokkenheid, dan voel ik maar al te goed waar ik het allemaal voor doe.

 
 
  Wil je weten met wie ik in het dreamteam zit? Klik dan op het pijltje.    
  /files/Den%20Haag/IMG_7424.JPG  
   
   
  Erfpacht in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Schiedam en Vlaardingen  
  Erfpachters kom in actie!  
 
 
 
 
 

Vanwege onze expertise en ervaring zijn er veel gemeenten en ook veel erfpachters die ons inschakelen om hen te begeleiden bij expiratie, heruitgifte, omzetting of wijziging van de erfpachtcontracten, nadat ze een voorstel of aanbieding van de gemeente - de grondeigenaar -  hebben ontvangen. 

Het gaat met name om erfpachtcontracten in de gemeenten Amsterdam, Den Haag (Bezuidenhout, Bohemen en de Vogelwijk), Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen (Holy). 

Wij willen er voor jou zijn en helpen je graag. Wil je weten hoe het allemaal zit, lees dan bij het pijltje verder.  

 
 
  Help? Ik kreeg als erfpachter een brief van de gemeente - de grondeigenaar - vanwege de afloop van mijn erfpachtcontract. Wat moet ik nu doen?    
  /files/Advertenties/210512_538_karaoke_hpMain_16x9_1600.jpg  
   
   
  Werken bij  
  MAES notarissen en werkgeluk  
 
 
 
 
 

Interview Notariaat Magazine
Onlangs verscheen er in het Notariaat Magazine een interview met notaris Janssen van ons kantoor. Het Notariaat Magazine is een informatie- en opinieblad voor en over het notariaat en verschijnt 8 keer per jaar. Het bevat vakinhoudelijke informatie, actuele ontwikkelingen, interviews, reportages en praktijkverhalen. Notariaat Magazine is een regelmatig geraadpleegde informatiebron voor politiek, media, leden en andere betrokkenen. Het artikel waarvoor mr. Janssen werd geïnterviewd handelt over notariskantoren die worstelen om goede medewerkers binnen te halen en behandelt het belang van arbeidsmarktcommunicatie, kroegcolleges en een goede espressomachine.

Werkgeluk
Janssen vertelde de interviewer hoe bij MAES notarissen werkgeluk wordt nagestreefd. “Los van arbeidsvoorwaarden is het van belang dat je medewerkers een werkomgeving kunt bieden waar ze zich veilig en plezierig voelen. We proberen tot in detail - en vanuit de medewerker gedacht - de voorwaarden zoveel mogelijk op maat te maken, met als doel dat we uiteindelijk bijdragen aan het werkgeluk van de medewerkers. Dat behelst onder andere een ‘code gedrag & integriteit’. Daarin geven we aan dat we inclusief en divers zijn, dat we niemand uitsluiten, dat we als team met elkaar optrekken en ons netjes gedragen. Fatsoenlijk met elkaar en met onze klanten omgaan. Daar committeert elke medewerker zich aan.” 

Darten en karaoke
Maar het gaat ook over details als een Tony Chocolonely bij de latte macchiato. En over beschikbare faciliteiten zoals een fitnessruimte, een stilteruimte voor meditatie, yoga en gebed, een putter om de golfkunsten te verbeteren, een dartruimte - echt een schot in de roos - en een muziekkamer met een heuse karaoke-installatie. Zodat er na werktijd ook nog wat gezongen kan worden. Solo, een duet of in koor. Voor wie wil. Eigenlijk, zegt Janssen "zijn we een soort van corporate ClubMed. Medewerkers hebben bij wijze van spreken haast geen goede reden meer om naar huis te gaan". Alles op kantoor is voorhanden. Het is intensief en soms uitputtend en afmattend, maar vooral heel erg leuk. De ene notaris is de andere niet. Onze klanten weten dat. En ons dreamteam ook. 

Inclusiviteit en diversiteit
Wij zijn ervan overtuigd dat onze organisatie er beter van wordt als er mensen met uiteenlopende achtergronden werkzaam zijn. Wij werven, behouden en promoten actief een diverse groep van medewerkers binnen ons kantoor omdat wij geloven in kwaliteit, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst of seksuele geaardheid. Wij streven daarmee een stimulerende werkomgeving na. Een werkomgeving die zich kenmerkt door diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen. 

Join us
Voor goede kandidaat-notarissen (junior, medior of senior) hebben wij altijd plaats. Vanuit een verantwoordelijke rol draai je als junior volledig mee in de algemene praktijk en kies je na verloop van tijd een specialisatie. Ben je medior of senior, dan heb je al één of meer specialisaties ontwikkeld, bij voorkeur op het gebied van het familie- en erfrecht en/of het ondernemingsrecht. Benader ons. Wij gaan graag met je samen zitten zodat we samen het water even kunnen voelen.

 
  /files/Sponsoring/Team%20Dutch%20Sail%20Janssen%20de%20Jong/Ocean%20race.jpg  
   
   
  MVO en Sponsoring  
  MAES notarissen met Team JAJO bij de Ocean Race The Hague  
 
 
 
 
 

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bezocht zondag 11 juni de finish van de 6e etappe van The Ocean Race in Den Haag.

Voorafgaand aan de finish bracht Koning Willem-Alexander een bezoek aan het Nederlandse Team JAJO onder leiding van schipper Jelmer van Beek.

MAES notarissen is trots co-sponsor van Team JAJO. Team JAJO wordt mede mogelijk gemaakt door: JAJO, Batenburg Techniek N.V., Royal Huisman, Helly Hansen, Sailing Holland, Panasonic, Boatcaptain, ICOM, AETHIC, Dubarry of Ireland, Van Uden, Erasmus MC, Equiplite®, CF Five, Mast Jachtschilders, Uijthoven Vastgoedadvies, Lingotto, Urban Interest, Cocon Vastgoed Management B.V., GEVA Vastgoed, Schouten Zekerheid, Sunrock, BAKKERS | HOMMEN, Steengoed, MAES notarissen, MARK, Over Engh Vastgoed B.V. en M2 RealEstate.

Geweldig wat dit team met elkaar zo knap presteert. Het was een zomerse en feestelijke dag om het team aan wal bij The Ocean Race The Hague 2023 welkom te heten. Pas bij een bezoek aan boord van zo’n VO65 kun jij je enigszins een voorstelling maken van onder wat voor Spartaanse omstandigheden deze helden topsport bedrijven. 

Een diepe buiging voor de crew!

 
 
  Volg Team JAJO in de Ocean Race    
  /files/PROVADA/banner.jpg  
   
   
  We can be heroes  
  MAES notarissen op de Provada  
 
 
 
 
 

Van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 juni werd in de RAI Amsterdam de PROVADA gehouden. De PROVADA is de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Met meer dan 20.000 bezoekers, 100+ inhoudelijke kennissessies en 270+ standhouders.

In het bijzijn van vele vastgoedprominenten werd de beurs geopend door Hugo de Jonge, Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. MAES notarissen was op de beurs aanwezig om haar relaties daar te begroeten en om nog beter voeling te krijgen bij de indrukwekkende projecten die door ontwikkelaars en bouwers, zoals Dura Vermeer, Van Omme & De Groot, OMA, JAJO, Bakkers Hommen, Impact Vastgoed (Focus on impact), Waal of Timpaan worden ontwikkeld en gerealiseerd en de uitdagingen die zij daarbij hebben. Voor veel van hen zijn wij preferred supplier voor notariële diensten, met name in onze thuismarkt: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  

Het thema dit jaar was: "we can be heroes". De wereld is op zoek naar een ‘reset’ voor een nieuwe ecologische, economische en sociale balans. Een nieuwe balans tussen mens en natuur, tussen economie en een gezonde planeet. Een nieuw verhaal voor een duurzame toekomst. We zitten middenin de transitie, zoveel is duidelijk. Maar wanneer bereiken we het kantelpunt? We hebben helden nodig die systemen doorbreken en mensen en organisaties activeren om samen impact te maken. Positieve impact op de gebouwde omgeving. De tijd van praten is echt voorbij. We moeten samen in actie komen, bottom up en top down. Hoe kan de sector meer impact maken? Wie pakt de handschoen op?  

Bij MAES notarissen bouwen wij aan een duurzame onderneming die waarde hecht, niet alleen aan zorg voor de klant, maar ook aan zorg voor de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving - schone lucht, water en bodem - draagt bij aan de kwaliteit van leven. Wij zijn ons bewust van de impact die onze activiteiten op het milieu kunnen hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat wij als onderneming kunnen groeien zonder het milieu extra te belasten. Door duurzaam te groeien. Door efficiënt met energie, met ons gebouw, transport en papier om te gaan. Door bewust met consumptie om te gaan. Door afval te recyclen. Dat doen wij dus ook. Wij verplaatsen ons zoveel mogelijk te voet, per (elektrische) fiets en schone auto, printen dubbelzijdig, hebben de consumptie van vlees verminderd, vliegen wat minder dan voorheen, maar wij zijn geen klimaatdrammers. Wij menen dat de klimaatambities alleen te realiseren zijn, als de lasten mondiaal en nationaal eerlijk worden verdeeld en voor iedereen goed te dragen zijn. We can be heroes!

 
  /files/Nieuwsbrief/creditcard%20op%20zak.jpeg  
   
   
  Kan er ook worden gepasseerd als het geld nog niet op de bankrekening van de notaris staat?  
  Veelgestelde vragen  
 
 
 
 
 

Kan er ook worden gepasseerd als het geld nog niet op de bankrekening van de notaris staat? Nee. Op grond van wettelijke bepalingen staat het de notaris niet vrij om een akte van levering of hypotheekakte te passeren, als de gelden niet vóór het passeren van de akten op zijn kwaliteitsrekening zijn bijgeschreven. Het saldo van de nota van afrekening van koper en/of hypotheekgever (debiteur/schuldenaar) moet dan ook vóór het passeren van de akten op één van onze kwaliteitsrekeningen zijn bijgeschreven en de creditering moet met online bankieren bij onze bank voor ons zichtbaar zijn. 

Op grond van de wet is een notaris verplicht één of meer kwaliteitsrekeningen, ook wel derdengeldenrekening of derdenrekening genoemd, aan te houden. Op zo'n rekening staat geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met werkzaamheden van de notaris waaruit een betalingsverplichting volgt van de ene partij aan de andere partij. Bijvoorbeeld bij het transport van een woning, waarbij er geldstromen lopen tussen koper, bank en verkoper. Met een kwaliteitsrekening houdt de notaris de gelden van klanten en partijen gescheiden van zijn eigen kantoorvermogen. Daarmee zijn de gelden van klanten en partijen beschermd tegen oneigenlijk gebruik of faillissement. Zonder deze bijzondere wettelijke bepaling zouden cliënten die geld op de rekening van de notaris hebben gestort, bij faillissement van de notaris hun geld mogelijk deels kwijt zijn.

Omdat de wet deze bijzondere gevolgen aan de derdengeldenrekening verbindt, mag die rekening alleen worden gebruikt voor geldverkeer waarbij de notaris direct betrokken is. Dat houdt in dat de notaris werkzaamheden heeft verricht waaruit een betalingsverplichting voor een contractspartij aan zijn wederpartij voortvloeit. Dus bijvoorbeeld de verplichting van de koper om de koopprijs te betalen. In andere gevallen mag de notaris geen geld op zijn rekening ontvangen.

 
  /files/Vastgoed/groningen-2-scaled.jpg  
   
   
  De Groninger akte  
  Notaristaal  
 
 
 
 
 

Wat is een Groninger akte
Een Groninger akte is een notariële akte van levering van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand). Bij de Groninger akte wordt de onroerende zaak wel alvast geleverd, maar wordt de koopprijs nog niet voldaan. De Groninger ontleent zijn naam aan de gewoonte die vroeger in Groningen bestond om de koopprijs van onroerende zaken te voldoen op 1 mei. Er werd wél alvast geleverd, maar er werd ook een overeenkomst onder ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de koopprijs gemaakt. Als de koper niet op 1 mei betaald had, dan verviel de eigendom van de koper en kwam de eigendom weer terug bij de verkoper. Dit om te voorkomen dat de koper ondanks de niet-betaling eigenaar bleef.

Waarom een Groninger akte
Tegenwoordig wordt de Groninger akte gebruikt om de eigendom alvast over te dragen van de verkoper naar de koper, ook al kan de koper de koopprijs nog niet betalen. Dit kan zijn om fiscale redenen (door een tariefswijziging voor de overdrachtsbelasting of het willen leveren voordat het registergoed in de BTW-sfeer komt), maar ook vanwege het moeten verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Wat gebeurt er eigenlijk bij een Groninger akte
Bij een reguliere overdracht van een onroerende zaak wordt ook gelijk de koopprijs betaald. De hypotheek die op de onroerende zaak zit moet worden afgelost zodat de koper de onroerende zaak vrij van hypotheek verkrijgt. Bij een Groninger akte wordt de koopprijs later voldaan. De eigendom gaat wel alvast over naar de koper, maar onder bepaalde ontbindende voorwaarden. Omdat de koopprijs later voldaan wordt, kan in de meeste gevallen de hypotheek die op de onroerende zaak zit nog niet worden afgelost. De eigendom wordt dus nog niet vrij van hypotheken geleverd.

In de voorwaarden van de bank staat dat de eigendom van de onroerende zaak met een hypotheek niet geleverd mag worden aan een ander zonder toestemming van de bank. Banken zijn lang niet altijd bereid om deze toestemming te geven. Informeer daarom eerst bij de bank voordat u hierover gaat onderhandelen met de koper of verkoper. Dit om te voorkomen dat u kosten gaat maken door een Groninger akte op te laten stellen die niet getekend kan worden door het ontbreken van goedkeuring door de bank.

Aandachtspunten voordat je een Groninger akte laat opstellen
Het voordeel van de Groninger akte is dat je de leveringsdatum naar voren kunt halen. Dit kan fiscaal voordelig zijn, of handig met het oog op bijvoorbeeld vergunningen. Bij niet betalen komt de eigendom automatisch terug bij de verkoper. Dit geeft de verkoper enige zekerheid. De eventueel al betaalde overdrachtsbelasting kan worden teruggevraagd. Wij wijzen echter wel nadrukkelijk op enkele aandachtspunten:

  • Onderzoek eerst de mogelijkheden voor deze constructie bij uw bank. Uw bank moet namelijk toestemming geven. Krijgt u geen toestemming, dan kan er geen Groninger akte opgemaakt worden.
  • Pas op dat de Groninger akte niet als de levering van economische eigendom kwalificeert.
  • De kosten voor het opmaken van een Groninger akte zijn ongeveer twee keer zo hoog als de kosten voor een gewone levering.
  • Er is een extra akte van kwijting nodig, wat kosten met zich meebrengt.
  • Als het nodig is dat er een verlenging van de ontbindende voorwaarden komt, dan moet er een extra akte door de notaris worden opgemaakt. Deze akte moet worden ingeschreven in het Kadaster. Dit zorgt voor extra kosten.
  • De koper moet de overdrachtsbelasting betalen op het moment van de juridische levering en moet op dat moment dus wel het geld hebben.
  • De koper heeft vanaf het moment van de juridische overdracht de feitelijke beschikking over het onroerend goed. 
 
   
  Disclaimer  
 
 
 
 
 

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze nieuwsbrief, is de inhoud niet als een juridisch of notarieel advies te beschouwen en aanvaardt MAES notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.

 
 
 
 
Contact
Kunnen wij je ergens mee helpen?
 
 
       
       
 
 
Kantoor

Bezoek- en postadres


MaesHuys
Verploegh Chasséplein 1
3134 BZ Vlaardingen

+31 (0)10 44 53 777
service@maesnotarissen.nl
maesnotarissen.nl
Business Hubs

Bezoek op afspraak. Geen postadres.


NoMA House
Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA Amsterdam

WTC Rotterdam
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

WTC Den Haag
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag
 
 
   
 Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier