Niet goed leesbaar? Klik hier
  Metropoolregio Rotterdam | Den Haag  
  /files/Nieuwsbrief/wtc%20pexels-photo-2260786.jpeg  
   
   
  Wij delen graag onze kennis met je  
  Whats up  
 
 
 
 
  Betere wereld

Op het scherm voor u ziet u onze digitale nieuwsbrief van Q3 2021. MAES notarissen streeft naar continuïteit van haar dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met al haar stakeholders. Wij willen waarde toevoegen door een bijdrage te leveren aan het creëren van een betere wereld. Zijn goed voor elkaar. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar dat nobele streven maakt dat wij ons werk gepassioneerd doen. Elke dag weer.

Kennis, kunde en service

Wij verkopen kennis, kunde, ervaring en service. Veel van onze klanten geven ons regelmatig te kennen het prettig te vinden als ze actief door ons worden geïnformeerd over notariële tips & tricks of actuele ontwikkelingen die voor hun van belang zouden kunnen zijn. Zowel zakelijk als privé. Op het terrein van het personen- en familierecht, het ondernemingsrecht en vastgoed. Zij willen weten hoe wij ze kunnen helpen. Met hun huis en hypotheek. Hun familie en relatie. Of met hun onderneming. Wij luisteren goed naar onze klanten. Naar alles wat zij ons te zeggen hebben. We willen dan ook graag bij wijze van service onze kennis, kunde en ervaring met onze (potentiële) klanten en andere geïnteresseerden delen. Doen dat via onze website, de socials, maar ook actief en gericht met deze nieuwsbrief. Voor wie daar prijs op stelt.

Een nieuw begin

In 2001, 20 jaar geleden, studeerde ondergetekende aan de New York University Schack Institute of Real Estate. Een gerenommeerd instituut dat is opgericht door Larry A. Silverstein, de eigenaar van het New York World Trade Center. Ik had toen lunch met een klasgenoot, nu projectontwikkelaar, in Windows on the World, het restaurant op de 107e verdieping van de Noord Toren van the WTC in Lower Manhattan. Slechts enkele weken later vloog het gekaapte toestel, American Airlines vluchtnummer 11, de Noord Toren in, waarna deze toren volledig instortte. Dertien jaar nadat de Twin Towers werden vernietigd door deze terroristische aanval en heel veel onschuldigen daarbij omkwamen, opende de USD 3.9 miljard kostende iconische 1 WTC wolkenkrabber haar deuren. Uit de as herrezen.

Op 11 september jl. herdachten we wat er 20 jaar geleden in New York is gebeurd en hoe de westerse wereld daarna de oorlog met Irak is ingeduikeld en vervolgens - tot dit kwartaal - in Afghanistan tevergeefs orde op zaken vanuit westers perpectief  meende te kunnen stellen. We mogen dit alles nooit vergeten.   

Die gebeurtenis in 2001 heeft toen bij mij het besef vergroot dat je nooit kunt weten hoe het leven loopt. Word je 99 en sterf je vredig in je slaap of word je onvoorzien ingehaald door iets geheel onverwachts of verschrikkelijks. Voor velen is het nadenken over je eigen sterfelijkheid confronterend. Maar door dat wel te doen, kun je ook nu al handelen om er voor te zorgen dat degenen die je dierbaar zijn goed verzorgd achterblijven. Ik hoop en verwacht 99 te worden, maar in 2001 besefte ik al dat dit niet vanzelfsprekend is. Ik heb dan ook ondertussen en gelukkig mooi op tijd een testament en een levenstestament gemaakt. En dat geeft rust. Bij mij. En bij mijn nabijen. 

Have fun

Ik wens u veel leesplezier. Wilt u meer weten wat wij u kunnen bieden, kijk dan ook hieronder eens op: wat kan MAES notarissen voor mij betekenen? Mocht u vragen hebben of overleg wensen, laat het ons weten. Wij zitten voor u klaar. Met een cappuccino en een Tiny Tony Chocolonely.

Stay safe!

mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA
notaris
 
 
  Wat kan MAES notarissen voor mij betekenen?    
  /files/Nieuwsbrief/familie%20in%20surfpak%20pexels-yulianto-poitier-1231365.jpg  
   
   
  Wie krijgt er wat bij jouw overlijden?  
  Wanneer doe ik er goed aan om een testament te maken?  
 
 
 
 
  Versterferfrecht en testamentair erfrecht

Het erfrecht bepaalt op grond van de wet wie de erfgenamen zijn. Dat noemen we het versterferfrecht. Wil je daarvan afwijken, dan moet je een testament maken. Dit heet testamentair erfrecht. Een testament, ook wel uiterste wil, is een notariële akte waarin je aangeeft wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt na je overlijden. Voor een testament moet je naar de notaris. Maak je geen testament dan heeft dus de wetgever voor jou bepaald wie krachtens het versterferfrecht je erfgenamen zijn. Iedereen vanaf 16 jaar en ouder kan een testament op maken en dus zelf de regie nemen.

Volgorde versterferfrecht

De volgorde van het versterferfrecht is als volgt:
 1. Ben je getrouwd en heb je geen kinderen, dan is de langstlevende echtgenoot de enig erfgenaam.
 2. Ben je niet getrouwd, maar heb je wel kinderen dan zijn de kinderen enig erfgenaam ieder voor een gelijk deel.
 3. Ben je getrouwd en heb je kinderen, dan erven de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder een gelijk deel. De wettelijke verdeling is van toepassing. De kinderen krijgen de erfenis pas als beide ouders zijn overleden.
 4. Heb je geen echtgenoot en geen kinderen, dan erven je ouders en je (half)broers en (half)zussen. Is je broer of zus al eerder overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats.
 5. Heb je geen echtgenoot, geen kinderen, geen ouders en geen broers of zussen, dan erven je grootouders. Als die al overleden zijn, komen hun (klein)kinderen daarvoor in de plaats. Zijn ook deze allemaal overleden, dan komen de overgrootouders met hun afstammelingen aan bod.
Wat voor gehuwden geldt, geldt ook voor geregistreerde partners, maar niet voor samenlevers. Is de erflater met zijn echtgenoot in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan is de langstlevende echtgenoot op grond van het huwelijksgoederenregime gerechtigd tot de helft van de gemeenschap en samen met de kinderen ieder voor een gelijk deel tot de nalatenschap.

Wanneer doe ik er goed aan om een testament te maken?

In de volgende situaties is het in elk geval verstandig om een testament op te maken:
 1. Je wilt in afwijking van het versterferfrecht een specifieke begunstigde aanwijzen voor specifieke erfdelen. Bijvoorbeeld je vriend(in), stiefkind, kleinkind of een rechtspersoon, zoals een vereniging of een goeddoel. Een erfgenaam krijgt altijd een evenredig deel of het geheel van de nalatenschap.
 2. Je wilt een specifieke begunstigde aanwijzen voor specifieke goederen. Je kan aan iemand een door jou bepaald goed of geldbedrag uit de nalatenschap legateren. Dit wordt een legaat genoemd. De persoon die het betreffende goed of geldbedrag ontvangt, is de legataris. De legataris heeft een vorderingsrecht op één of meer van de erfgenamen ter grootte van het legaat, maar deelt verder niet mee in de nalatenschap.
 3. Je wilt familieleden of je partner onterven.
 4. Je wilt de financiële positie van je (nieuwe) partner beter beschermen.
 5. Je wilt de financiële positie van je kinderen beter beschermen.
 6. Je wilt de rechten van je kinderen uitbreiden of beperken.
 7. Je hebt minderjarige kinderen en je wilt een voogd benoemen.
 8. Je wilt een bewindvoerder benoemen.
 9. Je wilt je stiefkinderen iets nalaten.
 10. Je wilt schenkingen gedaan aan één van de kinderen, gelijk trekken voor alle kinderen.
 11. Je wilt de continuïteit van je onderneming veilig stellen.
 12. Je wilt voorkomen dat er via getrouwde kinderen geld naar de "koude kant" gaat.
 13. Je wilt invloed op je vermogen als je partner na je overlijden gaat hertrouwen of opnieuw gaat samenwonen.
 14. Je wilt de erfbelasting of eigen bijdrage voor een zorginstelling verminderen voor je partner.
 15. Jijzelf of je echtgenoot hebben niet de Nederlandse nationaliteit.
 16. Je wilt ten aanzien van bezit in een ander land, bankrekeningen of bijvoorbeeld een vakantiewoning, je zaken geregeld hebben.
 17. Je bent niet gehuwd, hebt ook geen geregistreerd partnerschap, maar bijvoorbeeld wel een samenlevingscontract, waardoor je partner geen erfgenaam is.
 18. Je vermogen is groter dan € 50.000 en je wilt belasting besparen.
 19. Je wilt een executeur benoemen die je nalatenschap gaat afwikkelen.
Geheimhoudingsplicht

Dit inhoud van het testament is geheim. Gaat niemand wat aan. Ook je betere helft en kinderen niet. Het staat je natuurlijk vrij om de inhoud te delen met wie je wilt, maar de notaris praat met niemand over je testament. Hij heeft een geheimhoudingsplicht.

Eenzijdige niet gerichte rechtshandeling

Het opmaken van een testament is een eenzijdige niet gerichte rechtshandeling. Een testament bevat een uiterste wil van slechts één persoon. Je maakt dus volledig zelfstandig een testament op. Je kan dus niet samen met je echtgenoot bijvoorbeeld één testament opmaken. Wel kan je beiden een gezamenlijke regeling in je testament opnemen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de voogdij van de kinderen. Testamenten van echtgenoten kunnen zelfs zo op elkaar lijken, dat we ze gelijkluidend noemen.

Herroepen

Een testament is geldig totdat je een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Bij het Centraal Testamentenregister is steeds terug te vinden of, wanneer en bij welke notaris een testament is opgemaakt of is herroepen. Ook als de testateur nog leeft.

APK 

Je eigen leven maar ook wetgeving veranderen in de tijd. Je doet er dan ook goed aan om met enige regelmaat, net als bij een APK van je auto,  bijvoorbeeld eens per 5 jaar, je testament te laten beoordelen om te zien of er aanpassingen nodig zijn.
 
  /files/Team/linda%20de%20blaauw%20stoel%20met%20bal%20lDSC01241-2(1).jpg  
   
   
  Maak kennis met ons dreamteam  
  Ik ben Linda de Blaauw. Ik ben er voor u.  
 
 
 
 
  Dreamteam

Wij hebben een vast, omvangrijk en loyaal dreamteam van zeer ervaren medewerkers, versterkt met een kundige flexpool. Kennen elkaar van haver tot gort. Hebben onderling aan één woord genoeg. Hebben met elkaar een paar eeuwen aan ervaring in het notariaat. Kennen een Raad van Advies en hebben onze eigen ambassadeurs. Samen zijn wij MAES notarissen.

Welkom aan boord

Bij ons gaat het hard. Afgelopen jaar was het beste jaar in onze professionele geschiedenis. Nog beter dan het jaar daarvoor. En naar wij hopen minder goed dan dit lopend jaar. Daar zetten wij stevig op in. Wij groeien flink. Wij zijn dan ook verheugd dat Linda de Blaauw per 1 augustus MAES notarissen is komen versterken. Linda is een senior notarisklerk gespecialiseerd in vastgoed en ondernemingsrecht. Zij heeft drie decennia relevante ervaring opgedaan bij De Brauw Blackstone Westbroek, toen nog in alliance met Linklaters, bij Ploum en bij ons. 

Rotterdamse in hart en nieren. Niet lullen, maar poetsen. Harde werker. Niet van 9 tot 5. Laat zich het hoofd niet op hol brengen. Door niemand niet. Zit steeds goed op de bal. Flexibel. Empatisch. Sociaal. Is Linda niet volop voor onze klanten in de weer of druk met de goede zorg voor haar drie kinderen en hond, dan is ze als vrijwilliger te vinden bij zorginstelling Aafje. Daar ondersteunt zij in haar vrije tijd bewoners die hun eigen leven leiden, op een manier die bij hun past en in hun eigen omgeving. Onze pay-off "Goed voor elkaar" is haar dan ook op het lijf geschreven.

Goed voor elkaar

Wij willen Linda, net als al onze andere medewerkers, een uitdagende en stimulerende werkomgeving bieden. Waar zij zich prettig en veilig voelen. Zijn loyaal en solidair. Staan voor elkaar. Zijn goed voor elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat onze organisatie er beter van wordt als er mensen met uiteenlopende achtergronden werkzaam zijn. Wij werven, behouden en promoten actief een diverse groep van medewerkers binnen ons kantoor omdat wij geloven in kwaliteit, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst of seksuele geaardheid. Wij streven daarmee een stimulerende werkomgeving na. Een werkomgeving die zich kenmerkt door diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen. Wij hechten aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Dagen elkaar onderling graag uit. Blijven voortdurend met elkaar in gesprek en hebben periodiek teamoverleg en met de MAES Academy een intern opleidingsprogramma.

Waarom MAES notarissen

Wij vroegen Linda waarom zij uit de vele notariskantoren uitgerekend voor ons kantoor heeft gekozen en wat haar beweegt. 

"Geert en ik delen een arbeidsverleden met elkaar. Hij heeft daarenboven een goede pers bij andere notarissen en (oud)medewerkers, die mij het kantoor dan ook van harte konden aanbevelen. Na met veel plezier en voldoening jaren lang heel wat veeleisende cliënten tegen behoorlijke stevige uurtarieven bij grote kantoren te hebben mogen ondersteunen, geeft het mij voldoening om bij MAES notarissen nu een bredere doelgroep ten minste dezelfde kwaliteit te kunnen bieden, maar dan tegen een voor iedereen alleszins acceptabel honorarium. Het betekent wel met de voeten zelf in de klei. Geen ingewikkeld doende professional support lawyers, geen dure marketingafdelingen, geen luxe congressen in exotische oorden, geen copieuze diners, maar gewoon, heel normaal lekker aan het werk. Vanaf kantoor of vanuit huis; maar altijd online. Ondertussen heb ik al wel kunnen vaststellen hoe ver dit kleinere kantoor op het gebied van ICT en innovatie zijn tijd vooruit is. Dat heeft mijn hooggespannen verwachtingen overtroffen."

Plezier, geluk en succes


Wij wensen Linda heel veel plezier, geluk en succes met alles wat komen gaat.
 
  /files/Wij/logo.png  
   
   
  MVO en Sponsoring  
  Hockeyclub Rotterdam  
 
 
 
 
  MAES notarissen sponsor van Hockeyclub Rotterdam

Met ingang van het seizoen '21-'22 is MAES notarissen voor een meerjarige periode trots en betrokken sponsor van Hockeyclub Rotterdam.

HC Rotterdam, HCR, of Hockeyclub Rotterdam, opgericht op 16 september 1925, is met ongeveer 2.500 leden, waarvan 1.700 jeugdleden, verdeeld over meer dan 200 teams, de grootste hockeyclub van Nederland en één van de grootste hockeyclubs ter wereld. 

Heren 1 van HCR komt uit op het hoogste niveau en Dames 1 op het op één na hoogste niveau. Het is de succesvolste hockeyclub van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en één van de meest succesvolle van Nederland.

HC Rotterdam heeft aan de Hazelaarweg in Schiebroek, onder de rook van Rotterdam The Hague Airport en om de hoek bij Hillegersberg, de beschikking over een eigen hockeystadion met een maximale capaciteit van 8.000 toeschouwers. Dit is één van de grootste hockeystadions ter wereld.

LED-Banner op boarding hoofdveld
 
MAES notarissen is met een LED-banner tijdens de wedstrijden op de boarding van het hoofdveld in het stadion zichtbaar aanwezig en hoopt met sponsoring een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn en de prestaties van alle bij de club betrokken spelers en hun familieleden. Dat doen wij onder meer door aan spelers en hun familieleden notariële diensten te verlenen op basis van onze sociale Goed voor elkaar kortingsregeling en daarmee kunnen zij zich heel wat besparen.

Wat vinden ze bij HCR van het initiatief van MAES notarissen?

René Zonneveld, voorzitter van de sponsoringcommissie van HCR, zegt erover:
Ik ben heel blij met MAES notarissen als nieuwe sponsor van Hockeyclub Rotterdam. Ik denk dat beide partijen veel gemeenschappelijke kenmerken hebben. De ambitie om elke dag te verbeteren en de lat hoog te leggen is er zeker een van. Een mooi aspect van het MAES notarissen sponsorship is het feit dat alle HC Rotterdam leden en hun families in aanmerking komen voor notariële diensten die MAES notarissen aanbiedt met de "Goed voor elkaar" kortingsregeling. Als financieel- en hypotheekadviseur weet ik maar al te goed dat elke euro er eentje is en dat het daarnaast van grote waarde is dat een notaris zijn diensten onberispelijk, toegewijd en integer verleent. Ik heet MAES notarissen als toonaangevende speler op notarieel gebied dan ook graag van harte welkom bij de green white family van HC Rotterdam en ben ervan overtuigd dat we een mooi partnership tegemoet gaan.
 
 
  Meer weten over onzer sociale betrokkenheid? Klik dan hieronder op het pijltje.    
  /files/Nieuwsbrief/koffie.jpg  
   
   
  Ons project- en risicomanagement  
  Onze "Goed voor elkaar" dossieraanpak  
 
 
 
 
  Onze aanpak

Klanten kiezen voor MAES notarissen omdat zij er op durven te vertrouwen dat MAES notarissen hun maatschappelijke positie en behoefte begrijpt. Zij verwachten van ons dat wij waarde toevoegen door hen onberispelijk, toegewijd en integer te bedienen. Wij op onze beurt streven naar een hoge klanttevredenheid.

Project- en risico-managementinstrumenten

Met toepassing van project- en risico-managementinstrumenten kunnen wij efficiënt en kostenbewust werken en dat voordeel geven wij aan onze klanten mee. Wij doen dan ook veel online en hebben onze werkprocessen van dossiers - de workflow - goed voor elkaar. 

Het Mijn Notarisdossier 

Onze online services zijn een bewijs van onze ambitie om anderen steeds een stap voor te blijven en veranderingen te omarmen. Zo bieden wij al onze klanten - ook vanwege de geldende privacywetgeving - een eigen online Mijn Notarisdossier via ons klantportaal dat eenvoudig te benaderen is vanaf de homepage van onze website. Het Mijn Notarisdossier is een beveiligde digitale kluis, overal en altijd beschikbaar, voor dossierbeheer, communicatie en samenwerking. Hierdoor kunnen onze klanten 24/7, 365 dagen per jaar, online, vanaf huis, kantoor of waar ter wereld zij zich ook bevinden hun dossier inzien en kunnen zij, net als wij, in die digitale omgeving documenten downloaden en uploaden.

Workflow

Wij maken de voortgang van het werkproces van een dossier goed in real time inzichtelijk voor onze klanten, voor onszelf en voor andere bij het dossier betrokkenen. Wij werken daartoe met een workflow. Die is te volgen vanuit het Mijn Notarisdossier. In de kern komt de workflow erop neer dat elk dossier een procedurelijst met de volgende zes fases kent: 
 1. Client- en zaakacceptatie-fase
 2. Dossieropstart-fase
 3. Vragenlijst-fase
 4. Behandel-fase
 5. Passeer-fase
 6. Nawerk-fase
De zes fasen van de workflow

Elke fase kent procedurelijst taken. Zo is voor elke betrokkene goed zichtbaar wie wat wanneer in het dossier uitvoert. Ook kan iedereen zien wat en wanneer van hem of haar iets verwacht wordt. De communicatie met elkaar wordt hiermee geoptimaliseerd en de kans op fouten en op reputatieschade wordt hiermee verkleind.

Client- en zaakacceptatie-fase
Allereerst dient u de digitale offerte of de opdrachtbevestiging die wij u per e-mail toezenden te accepteren door op de link in de offerte of opdrachtbevestiging te klikken.

Dossieropstart-fase
Nadat u deze digitale offerte hebt geaccepteerd starten wij het dossier graag voor u op. U ontvangt dan van ons een link om in te kunnen loggen in uw Mijn Notarisdossier. 

Vragenlijst-fase
Wij  verstrekken u via uw Mijn Notarisdossier in veel gevallen een vragenlijst met het verzoek om die volledig in te vullen. Eerst na ontvangst daarvan beginnen wij met de behandeling van het dossier. Dat is slechts anders indien het onderzoek ingevolgde de Wet te Voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ons nog eerst tot verder onderzoek noopt.

Behandel-fase
Wij kunnen u op basis van de door u aan ons verstrekte volledig ingevulde vragenlijst(en) gericht adviseren en het ontwerp van de akte(n) en andere documentatie goed, snel en efficiënt voorbereiden. We voorkomen door met digitale vragenlijsten te werken bovendien dat we meerdere keren achter elkaar aan moeten bellen of e-mailen om informatie te verzamelen. Doen dat uit efficiencyoverwegingen en voor uw comfort liever bij voorkeur gelijk in één keer goed.   

Passeer-fase
Nadat u zich akkoord hebt verklaard met de ontwerp-documentatie, kunnen de stukken door partijen en de notaris bij ons op kantoor of een andere overeen te komen locatie - in persoon of krachtens volmacht -  ondertekend worden. Dat noemen we ook wel het passeren van de akte(n). 

Nawerk-fase
Na het passeren van de akte werken we alles netjes af en ontvangt u in uw Mijn Notarisdossier een digitaal afschrift van de akte(n). We schrijven in bij het Kadaster, de Kamer van Koophandel, het Centraal Testamentenregister en nog veel meer. Het is geheel aan u of u stukken wel of niet uitprint en in hard copy in een ordner of hoe dan ook opbergt. Het Mijn Notarisdossier blijft ook na het passeren van de akte(n) onverminderd voor u toegankelijk. Wij sluiten het Mijn Notarisdossier niet. En dat is handig. Zo raakt u de stukken nooit kwijt en kunnen de stukken ook niet ongewild onder ogen komen van diegenen voor wie ze niet bestemd zijn.     

Suggesties voor verbetering

Mocht u tijdens de behandeling van het dossier tegen iets aanlopen waarvan u denkt dat kan beter, dat kan anders of dat werkt niet goed (denk bijvoorbeeld aan een bug of als het uploaden van een document onverhoopt niet lukt), deel dat dan met ons. U helpt met die observatie al onze klanten en ons team. Dat is nog eens "Goed voor elkaar"!
 
  /files/Nieuwsbrief/weegschaal%20pexels-ekaterina-bolovtsova-6077665.jpg  
   
   
  Maatschappelijke rol en taak notaris  
  Wat doet een notaris eigenlijk precies?  
 
 
 
 
  Juridisch specialist

Notaris is een ambt. Een beroep. Een functie. De notaris is een jurist. Hij heeft aan een Nederlandse universiteit notarieel recht gestudeerd en heeft daarna de Beroepsopleiding Notariaat met succes voltooid. Het woord notaris is afkomstig uit het Latijn en is afgeleid van het woord "notare", wat ''schrijven'' betekent. In de Romeinse tijd zaten publieke schrijvers op het marktplein akten op te tekenen voor, vaak ongeletterde, particulieren. De notaris is door de eeuwen heen geëvolueerd tot de juridisch geschoolde openbaar ambtenaar. Hij - en gelukkig steeds vaker ook een zij - is een juridisch adviseur. Specialist op (één van) de praktijkgebieden familierecht, ondernemingsrecht en vastgoed.

Openbaar ambtenaar én ondernemer

Het openbaar ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te passeren in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij dat van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten. Hoewel de notaris wordt benoemd bij koninklijk besluit, oefent hij het ambt uit voor eigen rekening en risico. Hij is dus zowel openbaar ambtenaar als ondernemer en moet dan ook steeds goed zien te laveren tussen de dynamiek van de vrije markt enerzijds en het wettelijk kader, waaronder de Notariswet en de beroeps- en gedragsregels, anderzijds. Hij moet gewoon zijn eigen broek op zien te houden en kan uit het ambt gezet worden of failliet gaan. 

Vertrouwenspersoon

Als je (financiële) verplichtingen aangaat, kan je de gevolgen hiervan niet altijd volledig overzien. Denk aan een partner met wie je graag wil samenleven en die bij je in het appartement trekt. Of aan een ondernemer die het bedrijf van zijn ouders overneemt. Dan is het verstandig – soms zelfs verplicht – om de hulp van de notaris in te roepen. Zeker als je dingen in vertrouwen wilt bespreken. Wij geven je in dat geval juridisch, notarieel, fiscaal, zo nodig bedrijfskundig maar bovenal praktisch en toepasbaar advies met het oogmerk om de risico’s voor jou te beheersen. En betrekken daarbij natuurlijk het menselijke aspect.

Authenticiteit

De notaris adviseert, redigeert en passeert notariële akten. Notariële akten zijn documenten waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Een aantal overeenkomsten of verklaringen moet verplicht in een notariële akte worden opgenomen. Pas dan zijn ze geldig. De notariële akte is een authentieke akte. Een authentieke akte is een akte die wordt opgesteld – en gewaarmerkt – door een hiertoe bevoegde ambtenaar, bijvoorbeeld een notaris. Dat betekent dat:
 • het document echt is;
 • er niets aan het document veranderd is;
 • de in de authentieke akte opgenomen personen daadwerkelijk die personen zijn;
 • de datum in de authentieke akte vaststaat en niet geantedateerd is;
 • met een authentieke akte heb je een executoriale titel. Executie is dan mogelijk zonder een voorafgaande gerechtelijke procedure en zonder een vonnis op basis van een door d enotrais af te geven grosse van de akte. 
De handtekening van de notaris heeft dan ook waarde. Zonder zijn handtekening kunt u als cliënt een beoogde rechtshandeling niet verrichten. Als de notaris zijn handtekening te lichtvaardig zet, helpt hij u op het eerste gezicht, maar uiteindelijk niet en ook de maatschappij niet, want als blijkt dat het niet goed was, bouwt u ook voort op drijfzand. De notaris dient dan ook onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Hij kan alleen als partijadviseur optreden als dat voorafgaand aan de dienstverlening aan partijen kenbaar is gemaakt.

Ministerieplicht

Notarissen hebben een ‘ministerieplicht’. Dit houdt in dat een notaris niet alleen bevoegd, maar ook verplicht is om hem opgedragen wettelijke werkzaamheden te verrichten. Slechts bij bijzondere, in de wet bepaalde, omstandigheden is dit anders. Hij moet zijn diensten weigeren als hij bij uitvoering van de opdracht zou handelen in strijd met het recht of de openbare orde of wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben. Hij zal dus kritisch en op zijn hoede moeten zijn en te allen tijde zijn verantwoordelijkheid moeten laten prevaleren boven economisch gewin.

Belehrungspflicht

De notaris heeft een zogenaamde “Belehrungspflicht”. Dit houdt in dat de notaris partijen goed moet informeren over de gevolgen van de akte. Hij is daartoe gehouden om er zeker van te zijn dat de partijen de gevolgen van de door hen beoogde rechtshandeling overzien. Hij zal dus altijd ten minste de zakelijke inhoud van de akte met partijen bespreken en toelichten en zal partijen vooraf in woord of op schrift adequaat dienen te informeren.

Ambtsgeheim

De notaris heeft een ambtsgeheim. Dat geldt voor alle vertrouwelijke informatie die de notaris in zijn beroepsuitoefening heeft ontvangen. Het ambtsgeheim strekt zich uit over de gehele dienstverlening van de notaris en de reikwijdte ervan en is niet afhankelijk van de vraag of in het kader van deze dienstverlening een notariële akte tot stand komt. De notaris mag deze vertrouwelijke informatie ook niet in een juridische procedure prijsgeven. Hij mag zich tegenover een rechter verschonen van het afleggen van een getuigenverklaring voor zover hij daarmee vertrouwelijke informatie zou moeten onthullen. Dat is zijn verschoningsrecht.

Verplichte notariële tussenkomst

De wet stelt de notariële akte vaak verplicht. Een aantal overeenkomsten en verklaringen wordt pas geldig als ze zijn opgenomen in een notariële akte. De belangrijkste zijn de volgende: 
 • Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
 • Het maken of wijzigen van een testament
 • Het overdragen van een onroerende zaak, zoals een woning
 • Het vestigen van zakelijke rechten, zoals een hypotheek, op een onroerende zaak
 • Het oprichten van een besloten vennootschap
 • Het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap
 • Het oprichten van een stichting
Rechtszekerheid

Als achteraf blijkt dat de situatie anders was dan de notaris had gedacht, kan hij er niets meer aan veranderen. Hij moet immers alle scenario’s doordenken voordat hij zijn handtekening zet. Er geldt geen bedenktijd voor zijn handtekening: Eens gegeven, blijft gegeven. Dat noemen we ook wel rechtszekerheid.

Wat gebeurt er eigenlijk met die akte?

De akte is geen eigendom van de notaris. Ook niet van de klant of een partij bij de akte. De akte is eigendom van de Nederlandse staat. De akte wordt door de notaris ingeschreven in zijn repertorium. Het repertorium van de notaris is een register dat hoort bij de notariële administratie, het protocol.

Het protocol is het archief van de notaris waarin hij notariële documenten - de originele akten, registers, repertoria en kaartsystemen - bewaart. Zo is de notaris verplicht de digitale dossiers ten minste zeven jaar te bewaren. Wij bewaren ze echter langer voor u. Daarenboven bewaart elke notaris de originele akte, de minuut, alsmede de documenten die aan de akten zijn gehecht voor eeuwig. Deze gegevens worden door de notaris bewaard in een kluis op het notariskantoor. Als de notaris defungeert, bijvoorbeeld omdat hij met pensioen gaat, dan wordt zijn protocol overgenomen door een andere notaris die hem opvolgt. Zo raakt er nooit iets kwijt.

Aan de plek waar de notaris zijn akten bewaard zijn veel eisen gesteld, zoals brandveiligheid, vochtigheid en zuurgraad, zodat het papier van de akte niet vergaat. Oudere aktes bewaren wij in een beveiligde opslag buiten kantoor. Daar moet de notaris voor betalen. Elke akte wordt geregistreerd in het Centraal Digitaal Repertorium zodat de belastingdienst kennis kan nemen van alle akten en belastingen kan heffen, zoals overdrachtsbelasting.

De handtekening van de notaris heeft dan ook waarde. Zonder zijn handtekening kunt u als cliënt een beoogde rechtshandeling niet verrichten. Als de notaris zijn handtekening te lichtvaardig zet, helpt hij u op het eerste gezicht, maar uiteindelijk niet en ook de maatschappij niet, want als blijkt dat het niet goed was, bouwt u ook voort op drijfzand. De notaris dient dan ook onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Hij kan alleen als partijadviseur optreden als dat voorafgaand aan de dienstverlening aan partijen kenbaar is gemaakt.
 
  /files/Nieuws/artikelen/Bassie%20en%20Adriaan.jpg  
   
   
  Te mooi om camp te zijn  
  Ervaring  
 
 
 
 
  Onlangs passeerden wij een akte voor een koper die, zoals hij het zelf omschreef, "het huis van Bassie" had gekocht, hier bij ons aan de overkant van de Oosthavenkade. Daar moesten we enige tijd terug bij het kijken naar het televisieprogramma Zomergasten even aan denken.  
 
  Nieuwsgierig naar waar dit naartoe gaat?    
  /files/Nieuwsbrief/in%20bad%20pexels-photo-6621092.jpeg  
   
   
  Notaris, kan het niet goedkoper?  
  Onze kortingsregelingen  
 
 
 
 
  Begrip voor uw verlangen

Sommigen van onze klanten vragen zich weleens hardop af of het niet wat goedkoper kan. Wij hebben begrip voor hun verlangen. Wij erkennen immers de noodzaak om het budget voor notariële diensten van onze gewaardeerde klanten te managen en dat hetgeen wij in rekening brengen waar voor hun goede geld moet zijn.

Kostenbewuste kwaliteit

Wat is duur? Wat is goedkoop? Wat is de waarde van kwaliteit en van service? En welke prijs bent u bereid daarvoor te betalen? Wat is voor u belangrijk? Waar hecht u waarde aan? Prijs, snelheid, accuratesse, betrouwbaarheid, responsiviteit, klantvriendelijkheid, klanttevredenheid, appeltaart met slagroom bij de koffie of liever een goedkopere akte, goede bereikbaarheid en state-of-the art automatisering?

Kijk, als je uit eten wil gaan, kan je naar McDonalds maar ook naar sterrenrestaurant De Librije gaan. Wil je een auto dan kun je kiezen voor een Skoda of een Rolls Royce. Een taartje kan je halen bij de Hema of bij meester patissier Huize van Wely. Voor kleding kan je naar de Primark of, zoals Koningin Maxima doet, naar het atelier van couturier Jan Taminiau. Tussen de geschetste uitersten is heel veel denkbaar. Er is voor elk wel wat wils. Maar wij verkopen geen produkt. Wij verlenen een dienst. Bieden u rust, betrouwbaarheid en zekerheid. 

Wij willen graag kostenbewust diensten met de hoogste kwaliteit verlenen. Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk en concurrerend is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen. Ons streven is om op basis van de door ons geleverde kwaliteit en de daartegenover staande honorering een bestendige relatie met onze klanten te onderhouden.

Toewijding
Om de verlangde kwaliteit te kunnen leveren werken al onze teamleden met grote toewijding aan de dossiers van onze klanten. Om de toewijding meetbaar te krijgen, maken wij maandelijks een analyse van de akte-aantallen, omzet, kosten, resultaat, de opbrengst per akte, de tijdregistratie, de totaal geschreven tijd, de per medewerker geregistreerde tijd, zowel declarabel als niet-declarabel. Wij berekenen maandelijks de utilisation rate (het aantal geschreven declarabele uren ten opzichte van de totaal geschreven uren - zowel op individueel medewerkersniveau, praktijkgroepsniveau en kantoorniveau). Een mooi na te streven utlisation rate is 60%. Bij een full time dienstverband van 1.700 uur per jaar komt dat neer op 1.130 declarabele uren per medewerker. Wij stellen maandelijks de realisation rate vast; het percentage geschreven declarabele uren dat daadwerkelijk wordt doorbelast aan de klant; dit moet boven de 90% liggen. En wij bewaken de collection rate; het percentage van de realisation rate dat wordt geïncasseerd; dit moet bij ons boven de 95% uitkomen.  

Klanttevredenheid

Iedere klant is uniek. Het belang van de klant staat bij ons voorop. In alles wat wij doen. Onze klanten bepalen ons succes. Wij streven naar continuïteit van onze dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met onze klanten.

Wij beogen onze klanten onberispelijk diensten te verlenen. Wij hechten grote waarde aan professionaliteit en kwaliteit. Elke klant heeft onze persoonlijke aandacht. Wij luisteren naar alles wat hij te vertellen heeft. Wij beogen zorgzaam en dienstbaar te zijn.

In alles wat wij doen om onze klanten toegevoegde waarde te leveren, willen wij elke dag weer opnieuw hun respect en vertrouwen verdienen. Vertrouwen waarvan wij maar al te goed weten dat het te voet komt en per review gaat. Vertrouwen dat valt of staat met integer en eerlijk handelen. Het koesteren van onze integriteit is voor ons van vitaal belang om te kunnen vasthouden aan ons eigen kostbaarste bezit: onze reputatie.

Wij streven ernaar om een hoog klanttevredenheidscijfer te scoren. Wij hechten daar sterk aan. Door de klanttevredenheid te meten, beschikken wij over data waarop wij kunnen sturen om onze dienstverlening constant te blijven verbeteren. Dat doen wij dus ook. Klanten geven ons een Net Promotor Score van 9 op 10.

Honoreringssystematiek

Bij MAES notarissen zijn wij flexibel in onze benadering van declareren. In overleg met de klant bepalen we vooraf de honorerings-systematiek. Ons honorarium is in beginsel gebaseerd op de daadwerkelijk aan het dossier bestede en door ons geadministreerde tijd (per tijdseenheid van 6 minuten) vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. 

Wij zijn bereid om alternatieve honoreringsstructuren te hanteren zoals een blended rate, een fixed fee, een capped fee, een retainer, de value based honoreringsstructuur of - voor niet-ambtelijke werkzaamheden - de no cure no pay regeling.

De fixed fee (vast tarief) is een vaste vergoeding voor een bepaald soort werk, waarbij wij in de regel onze tijdsbesteding enigszins kunnen inschatten. Het risico van overschrijding van het budget wordt dan verlegd van de klant, de opdrachtgever, naar de notaris, de opdrachtnemer. In dat vaste tarief zit dan ook een risico-opslag verwerkt omdat op een aantal dossiers verlies wordt gemaakt. Zou er worden afgerekend op daadwerkelijk bestede tijd, dan kunt u voordeliger maar ook net zo goed onvoordeliger uit blijken te zijn. Wij zijn bereid dat risico te nemen, mits de voorwaarden van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed vast zijn gelegd.

Voor elke opdracht aan ons zullen wij dan ook eerst een offerte opstellen, een opdrachtbevestiging aan u toesturen en/of verwijzen naar onze algemene voorwaarden en onze website, waaruit volgt tegen welke voorwaarden en vergoeding, inclusief de door ons ten behoeve van u bij derden te maken kosten en omzetbelasting, wij de opdracht aannemen. De offerte of opdrachtbevestiging is leidend. 

In het notariaat wordt veel gewerkt met het begrip gebruikelijke werkzaamheden en het begrip niet-gebruikelijke werkzaamheden. Je mag van ons verwachten dat wij de gebruikelijke werkzaamheden verrichten voor de geoffreerde prijs. Zijn er in het concrete geval niet-gebruikelijke werkzaamheden naar ons uitsluitend oordeel nodig, dan zullen deze werkzaamheden aanvullend in rekening worden gebracht. Wij zullen echter in de regel niet-gebruikelijke werkzaamheden in rekening brengen indien deze werkzaamheden door ons ten tijde van het uitbrengen van de offerte of opdrachtbevestiging in redelijkheid niet bij ons bekend waren en ook door ons in redelijkheid nog niet konden worden voorzien. De niet-gebruikelijke werkzaamheden met tarieven zijn terug te vinden op onze website en gaan ook steeds als bijlage(n) bij de offerte. 

Kortingsregelingen | Discount formule Basisnotarissen Rijnmond

Rust, betrouwbaarheid en zekerheid hoeven niet duur te zijn. Wij kennen kortingsregelingen. Wij zijn met onze discount formule Basisnotraissen Rijnmond een van de meest voordelige notariskantoren van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wil je weten wat voor kortingen je bij ons kunt krijgen, klik dan op het pijltje.
 
 
  Onze kortingsregelingen    
  /files/Nieuwsbrief/we%20are%20open%20pexels-rodnae-productions-5699169.jpg  
   
   
  Wat is een Flex BV en wanneer is dat interessant voor mij?  
  Veelgestelde vragen  
 
 
 
 
  Rechtspersoon

Als je onderneemt komt er een moment waarop jij je afvraagt in welke rechtsvorm jij dat het best kunt doen. Doe je dat als eenmanszaak, via een rechtspersoon of ga je met anderen een personenassociatie aan. Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling.

Drijf jij je onderneming in de vorm van een éénmanszaak, dan ben jij persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Schuldeisers kunnen zich op je gehele privé vermogen verhalen. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan kan ook je echtgenoot zijn/haar aandeel in de gemeenschappelijke bezittingen verliezen, wanneer de éénmanszaak wordt aangesproken door schuldeisers. Je betaalt bij een éénmanszaak inkomstenbelasting over de behaalde winst.

Door gebruikmaking van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort tot "BV", ben jij niet meer persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming, maar is je BV dat. De BV is een rechtspersoon. Is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De BV kent één of meer aandeelhouders en wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Jij kan zelf directeur groot aandeelhouder zijn (DGA). De aandeelhouders en bestuurders zijn niet in privé aansprakelijk. Als de BV failliet gaat, is in principe jouw vermogen (je auto, je huis, je spaargeld) veilig. Dat is alleen anders als jij als bestuurder van een BV er echt een potje van hebt gemaakt. Dan kan je wel aansprakelijk worden gehouden. Er moet dan sprake zijn van onbehoorlijk bestuur of wanbeleid. Een voordeel van de BV is dat de onderneming kan worden verkocht door verkoop van de aandelen in de BV. Je hoeft dus niet alle activa en passiva afzonderlijk over te dragen.

Een BV betaalt vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. De DGA van een BV betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn fiscaal minimaal loon en over uitgekeerd dividend. Een BV heeft een iets lagere belastingdruk dan een éénmanszaak, maar hogere kosten, onder meer door jaarrekeningverplichtingen en accountantskosten. Vanaf een winst van ongeveer € 150.000 is het financieel interessant om de onderneming in de BV vorm te voeren.

Wat is een Flex BV?

Een Flex BV is gewoon een BV. Het is de meest gekozen rechtsvorm in Nederland, vanwege de beperking van aansprakelijkheid en het financieel voordeel door de fiscale behandeling. Na een wetswijziging in 2012 waarmee het vennootschapsrecht werd geflexibiliseerd is het oprichten van een BV veel eenvoudiger en laagdrempeliger geworden. BV's die na de wetswijziging zijn opgericht worden in de volksmond aangeduid met "Flex BV".

Inbreng

Op aandelen kan bij de oprichting van de BV worden ingebracht in geld of in natura.

Inbreng in geld

Vóór 2012 had je voor de oprichting van een BV een geplaatst en gestort minimumkapitaal nodig van € 18.000 en nog langer terug NLG 40.000. Ook moest je een verklaring van geen bezwaar krijgen van het Ministerie van Justitie, wat tijdrovend bleek. Het is ondertussen allemaal veel makkelijker geworden. Met een kapitaal van € 0,01 kan je een Flex BV oprichten. Wel moet je voor de oprichting altijd langs bij een notaris. Maar ook dat gaat in de toekomst anders worden. Wij zitten vooralsnog met een cappuccino voor je klaar. Wij besparen je internet gehannes en extra legalisatiekosten en kunnen binnen drie dagen een Flex BV voor je oprichten. Schrijven die in één moeite met de UBO-verklaring ook voor je in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bieden je daarmee rust, betrouwbaarheid en zekerheid.

Inbreng in natura

Er zijn drie manieren om je eenmanszaak om te zetten naar een BV met inbreng in natura. De activa passiva inbreng, de geruisloze omzetting en de ruisende omzetting. 

Eenmanszaak omzetten naar BV met activa passiva inbreng

Deze manier is de meest gekozen manier om een eenmanszaak om te zetten naar een BV. Het is ook de eenvoudigste en goedkoopste manier van omzetten. Na afloop van de omzetting zijn de ondernemingsrisico’s van de eigenaar van de bestaande eenmanszaak of de eigenaren van een VOF verlegd naar de nieuwe BV.

Bij deze omzetting worden alle activa en passiva (bezittingen en schulden) van de VOF of eenmanszaak overdragen aan de nieuwe BV. Het overdragen van de alle bezittingen en schulden gebeurt vaak tegen een symbolisch bedrag van € 1. Doordat er een verschil is tussen de symbolische bedrag en de werkelijke waarde van de bezittingen en schulden krijgt u als aandeelhouder(s) een vordering op de BV. U dient er wel rekening mee te houden dat de belastingdienst meekijkt. Als er sprake is van zogenaamde stille reserves zoals goodwill of een meerwaarde in uw bedrijfspand dan moet u daarover inkomstenbelasting betalen.

Geruisloze omzetting van eenmanszaak naar BV

Bij een geruisloze omzetting gaat de eenmanszaak in zijn geheel over in de BV, zonder dat de onderneming wordt gestaakt. Er vindt geen fiscale afrekening plaats bij de eenmanszaak en de eigenaar van de eenmanszaak wordt de oprichter van de BV. Er is dus geen sprake van een eventuele vordering van aandeelhouders. De nieuwe BV start met een balans die gelijk is aan de eindbalans van de eenmanszaak of de VOF. 
Als u vóór 1 oktober van het lopende jaar een verzoek indient bij de Belastingdienst kan de geruisloze omzetting ingaan op 1 januari.

Ruisende omzetting van eenmanszaak naar BV

Bij de ruisende omzetting wordt de eenmanszaak wel gestaakt. Er vindt net als bij omzetting met activa passiva inbreng geen afrekening plaats. De BV neemt de activa en passiva over van de eenmanszaak. Let op: Als u uw onderneming binnen drie jaar wilt verkopen, dient u gebruik te maken van een ruisende omzetting. Bij een geruisloze omzetting kunt u de aandelen namelijk voor een periode van 3 jaar niet vervreemden.
Als u vóór 31 maart van het lopende jaar een verzoek indient bij de Belastingdienst kan de geruisloze omzetting ingaan op 1 januari.

Voor inbreng in natura is steeds een inbrengbeschrijving vereist.  

Holdingstructuur

Het kan echter soms nuttig zijn om niet één maar twee BV's op te richten. Een holding en een werkmaatschappij. We noemen dat een holdingstructuur. Daarmee voorkom je een hogere belastingdruk, vorm je een spaar- en/of pensioenpot en maak je in geval van verkoop van de aandelen in de BV gebruik van de deelnemingsvrijstelling waardoor je winst onbelast is. Dat scheelt een slok op de lokale schelvispekel. We praten je daar graag over bij.
 
  /files/Nieuwsbrief/notaristaal%20pexels-sharon-mccutcheon-3876339.jpg  
   
   
  Wat is een KIK-akte?  
  Notaristaal  
 
 
 
 
  KIK-akte

Een KIK-akte is een notariële akte van levering en/of hypotheek die volgens de KIK-procedure ingeschreven kan worden in de openbare registers van het Kadaster. Met KIK – een afkorting van Keten Inschrijving Kadaster – wordt de akte volledig geautomatiseerd (met standaard teksten in XML-format) ingeschreven. Dat scheelt het Kadaster tijd en geld. Daarom brengt het kadaster je hiervoor een aanmerkelijk lager tarief in rekening, te weten € 82,50 in plaats van € 144,50 (2021). Je ziet dit terug op de nota van de notaris die immers de kadastrale kosten aan je doorbelast.  

De hypotheekakte kan alleen ingeschreven worden als een KIK-akte als je hypothecaire geldlening wordt verstrekt door: ABN AMRO Bank, ABP, AEGON, BLG, Florius, ING, Munt Hypotheken, Obvion, Rabobank, Regiobank en SNS Bank (stand per 2021).

Wat is niet mogelijk met KIK 

Algemeen
 • Rechtsfeiten in het tweede (niet-Kadaster) deel
 • Comparitie waarin de erfgenamen van een overledene (kadastraal gerechtigde) optreden
 • Comparitie met een ‘rol’ of functie 'executeur' of 'commissaris van de koning'
 • Niet-notariële stukken, zoals rechterlijke uitspraken, beslagen en instellingen rechtsvordering
 • Verbeterakten (rectificatie, clerical error, aanvullende akte)
 • Akte van levering waarvan de naamswijziging NNP niet bekend is bij het Kadaster
 • Teboekstelling luchtvaartuigen & schepen en het registreren van netwerken
 • Een koopsom, hoofdsom of andere tegenprestatie met een waarde van 5 miljoen euro of meer
Levering
 • Uitgifte erfpacht, erfpachtconversie, vestiging opstal en vestiging vruchtgebruik
 • Akte inhoudende uitsluitend vestiging erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichting of bestemming mandeligheid (wel mogelijk in combinatie met een akte van levering)
 • Akte van veiling/ vaststelling veilingsvoorwaarden
 • Verklaring van erfrecht of executele/ verklaring van verjaring
 • Afgifte legaat
 • Akte van schenking of ruiling
 • (Wijziging, onder-)splitsing in appartementsrechten
 • Koop is o.b.v. mondelinge koopovereenkomst
 • Einde zakelijk recht door tenietgaan of vermenging
Hypotheek
 • Hypotheekakten van andere banken dan hiervoor
 • Akte betreffende rangwisseling, cessie en bijverband
 • Doorhaling beslag en doorhaling/ afstand van een gedeelte van de hoofdsom/ de schuldeiser of één van de schuldenaren
 
   
  Nog even dit ...  
  Disclaimer  
 
 
 
 
  Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze nieuwsbrief, is de inhoud niet als een juridisch of notarieel advies te beschouwen en aanvaardt MAES notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.  
 
 
 
Contact
Kunnen wij je ergens mee helpen?
 
 
       
       
 
 
Kantoor- en bezoekadres
Maesstaete
Oosthavenkade 39
3134 NW Vlaardingen

+31 (0)10 44 53 777
service@maesnotarissen.nl
maesnotarissen.nl
Business Centers
NoMA House
Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA Amsterdam

WTC Rotterdam
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

WTC Den Haag
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag
 
 
   
 Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier