×

Notariaat

Onze hoofdberoepswerkzaamheid is het klassieke notariaat. Wij verlenen dan ook alle notariële diensten. Geven juridisch en notarieel advies en leggen afspraken en verklaringen vast in akten. Wij verlenen onze diensten op alle, vaak met elkaar verbonden notariële rechtsgebieden: het personen- en familierecht, het ondernemingsrecht en het vastgoedrecht. Wij anticiperen daarbij op het voorkomen en beheersen van juridische risico’s. Zowel civiel, fiscaal als notarieel. 

Notariaat

Personen- en familierecht


Onze  personen- en familierecht diensten zien op de rechtsgebieden die geregeld zijn in Boek 1 en Boek 4 van het Burgerlijk wetboek. Boek 1 behandelt het recht op naam, het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, echtscheiding, afstamming, adoptie, gezag, voogdij, levensonderhoud en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van natuurlijke personen. Boek 4 ziet op het erfrecht; de overgang van vermogen. De rechtsgebieden geven het juridisch kader en bieden houvast. Maar wij laten ons niet louter leiden door formele regels. Wij identificeren persoonlijke en gezamenlijke belangen. Kanaliseren emoties. Bewaken de kwaliteit van de relatie. Bieden nieuw perspectief.

Lees verder

Notariaat

Ondernemingsrecht


Wij begeleiden ondernemers en ondernemingen vanuit juridisch perspectief bij de levenscyclus van het ondernemen. Vanaf start-up, naar groei, tot exit. Lokaal. Regionaal. Nationaal. Internationaal. Groot en klein. Van multinational tot MKB. Laten ons leiden door risicobeheersing en rendementsoptimalisatie.  Ondernemers willen immers ondernemen. Met focus. Gewoon vol gaan. Willen niet afgeleid worden door bijzaken. Als het maar goed, op tijd door adviseurs geregeld wordt en de governance en compliance steeds de toets der kritiek kan doorstaan. Zodat er geen waardevernietigend gedoe van komt.

Lees verder

Notariaat

Vastgoed


Of je nu een particulier bent die een huis gaat kopen, of een professionele partij die rendement wil maken, welke akte je ook nodig hebt, wij kunnen je helpen. Onze vastgoeddiensten zien op vastgoedkundig en juridisch advies en de executie daarvan, alsmede op het faciliteren, begeleiden en verzorgen van transacties op het gebied van beleggen in en het ontwikkelen, financieren en gebruiken van vastgoed. Ongeacht of het grond, woningen, kantoren, winkels, logistiek, industrieel, zorg- of maatschappelijk vastgoed betreft.

Lees verder