Niet goed leesbaar? Klik hier
  Metropoolregio Rotterdam | Den Haag  
  /files/Nieuwsbrief/kadootjes-1028723.jpeg  
   
   
  Dank voor uw vertrouwen  
  Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar  
 
 
 
 
  Betere wereld

Op het scherm voor u ziet u onze digitale nieuwsbrief. De vierde en daarmee alweer de laatste van 2021. MAES notarissen streeft naar continuïteit van haar dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met al haar stakeholders. Wij willen waarde toevoegen door een bijdrage te leveren aan het creëren van een betere wereld. Zijn goed voor elkaar. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar dat nobele streven maakt dat wij ons werk gepassioneerd doen. Elke dag weer.

Kennis, kunde, ervaring en service

Wij verkopen kennis, kunde, ervaring en service. Veel van onze klanten geven ons regelmatig te kennen het prettig te vinden als ze actief door ons worden geïnformeerd over notariële tips & tricks of actuele ontwikkelingen die voor hun van belang zouden kunnen zijn. Zowel zakelijk als privé. Op het terrein van het personen- en familierecht, het ondernemingsrecht en het vastgoed. Zij willen weten hoe wij ze kunnen helpen. Met hun huis en hypotheek. Hun familie en relatie. Of met hun onderneming. Wij luisteren goed naar onze klanten. Naar alles wat zij ons te zeggen hebben. We willen dan ook graag bij wijze van service onze kennis, kunde en ervaring met onze (potentiële) klanten en andere geïnteresseerden delen. Doen dat via onze website, de socials, maar ook actief en gericht met deze nieuwsbrief. Voor wie daar prijs op stelt.

Dank

Het afgelopen jaar hebben wij ons collectief naar beste vermogen en niet onverdienstelijk voor onze klanten en andere stakeholders ingezet. Dat blijkt onder meer - maar niet uitsluitend - uit het volgende.

Klant-reviews
Voor de klant-reviews verwijs ik u graag naar onze klantreviews. Wij scoren, op een enkele uitglijder na (die wij ons heel erg aantrekken), in het algemeen heel hoog. Een NPS van meer dan een 9 (1-10). Daar zijn wij erg trots op. Zeker als je bedenkt dat klanten met een slechte ervaring eerder geneigd zijn een review te geven dan klanten met een positieve ervaring.  

Peer-review
Op 26 november 2021 heeft er een vanwege de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verplichte intercollegiale toetsing van de kwaliteit en integriteit van mij als notaris en van onze praktijk plaatsgehad. De auditoren die de peer-review uitvoerden toonden zich buitengewoon lovend over de wijze van praktijkvoering op ons kantoor. In hun rapportage schreven zij:
"Dit kantoor streeft ernaar om met een vakbekwaam team en goede digitalisering van processen, het notariële vak met aandacht en inzet voor kwaliteit ten behoeve van haar cliënten, zo efficiënt mogelijk uit te oefenen. Het vakbekwame team slaagt er in dat streven waar te maken. De wettelijke verplichtingen worden nageleefd, het opdrachtproces is op orde en er is aandacht voor belehrung."
Wij beschouwen de uitkomst van de peer-review - samen met alle klant-reviews die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen - als een opsteker, maar vooral als een aanmoediging om ook komend jaar als team steeds het maximale te blijven doen om ons beroep zo goed mogelijk uit te oefenen en om onze klanten onberispelijk, toegewijd en integer te bedienen. Wij blijven ons daar onverminderd voor inzetten.

Financiële verslaggeving
Onze omzet is naar het zich nu laat aanzien in 2021 gestegen ten opzichte van de omzet in 2020. Vanwege een betere kostenbeheersing kunnen we in 2022 investeren in werkgeluk, in arbo-proof en representatief kantoormeubilair en in informatietechnologie. Zodat wij onze klanten nog beter, sneller, voordeliger en plezieriger van dienst kunnen zijn. 

Wij willen graag al onze klanten en aangevers hierbij hartelijk danken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gesteld. Wij vonden het een voorrecht dat wij u van dienst mochten zijn.

Bewogen jaar

Het is om verschillende redenen een bewogen jaar geweest. We lichten er een paar van uit.
 
Coalitie-akkoord en wetswijzigingen
Per 1 januari 2021 is het regime voor de overdrachtsbelasting gewijzigd. Sindsdien kennen we het 0%, het 2% en het 8% tarief. In april volgde reparatiewetgeving met een cap op de 0% vrijstelling voor starters die een woning met een waarde van meer dan € 400.000 verkrijgen. Vorige week is door de VVD, D'66, het CDA en de CU het coalitie-akkoord gepresenteerd. De jubelton (de eigen woning schenking van meer dan € 100.000) gaat op enig moment op de schop. De overdachtsbelasting gaat nu voor beleggers van 8% naar 9%. Dat vraagt van ons en onze klanten die nog wat willen om snelle actie in 2022.

Durf te dromen
Het (mede) door MAES notarissen afgelopen jaar gesponsorde Team DutchSail - Janssen de Jong versloeg Jan en alleman waaronder  Olympische zeilkampioenen. Wij zijn trots op ons team. Zij lieten met een majestueuze slot-act van deze mooie campagne zien dat je moet durven dromen. Net als Max dat als kind in de kart al durfde te doen. Dat je met talent, ambitie, doorzettingsvermogen, discipline, training, hard werk en goede samenwerking boven jezelf uit kunt stijgen en de allerbesten kunt overtreffen. Dat is de spirit waar wij bij MAES notarissen van houden.

COVID pandemie
Maar het is vooral vanwege de COVID-pandemie een bewogen jaar voor velen van ons geweest. We werden geconfronteerd met het gegeven dat je elkaar niet altijd kunt behoeden voor het leven. We hebben dierbaren aan COVID verloren en nabijen zijn ziek geworden. In sommige gevallen heel ernstig. De zorg, het onderwijs, de hulpdiensten; iedereen heeft de zeilen moeten bijzetten. Ondernemers zagen de continuïteit van hun bedrijfsvoering verstoord en zien zich in hun bestaanszekerheid bedreigd. Dat is lastig te hanteren. Het maakt onzeker. Het geeft zorgen. Het legt een druk op je. Het vraagt om flexibiliteit, geduld en om begrip voor de emoties en gevoelens. Die van jezelf. En die van anderen. En net als je denkt dat we ergste hebben gehad, wordt er kort voor kerst wederom een lockdown afgekondigd. Het dwingt ons collectief tot aanpassing. Aanpassing waarvan je niet op voorhand weet wat het gaat opleveren en wat het gaat kosten. En dat vergt veel. Van ons allemaal.

Ons kerstgeschenk

Iemand wiens aanpassingsvermogen ook zwaar is beproefd, is Annemieke van de Wouw, de moeder van Anne-Bo, die op twee weken na 20 jaar is geworden. Annemieke is ter nagedachtenis aan haar veel te vroeg en volkomen onverwacht overleden dochter Stichting Anne-Bo gestart. Stichting Anne-Bo streeft naar kansgelijkheid voor meisjes die dromen hebben, maar niet altijd de weg weten of geen netwerk hebben om deze dromen te verwezenlijken en hun doel te bereiken. De stichting hoopt het verschil te maken door meisjes die het nodig hebben de juiste kansen te geven én daarmee Anne-Bo in leven te houden. In plaats van onze relaties als blijk van waardering dit jaar een kerstgeschenk te geven, steunen wij Stichting Anne-Bo met een bijdrage. Zo zijn we "Goed voor elkaar". Een aantal van onze relaties hopen wij in het volgend jaar, als de pandemie het toelaat, voor een client-event uit te nodigen. Over de datum en vorm denken wij nog na. 

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022

Wij wensen u en de uwen fijne feestdagen en een voorspoedig 2022. Wij hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten.


mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA 
notaris
 
  /files/Met%20recht%20geregeld/pexels-elina-fairytale-3893532.jpg  
   
   
  Pak je voordeel. Nu het nog kan.  
  De jubelton wordt afgeschaft  
 
 
 
 
  De jubelton

De Nederlandse wet bevat een fiscale regeling waarin is bepaald dat ouders of derden onder bepaalde voorwaarden iemand fiscaal gunstig kunnen ondersteunen bij de aanschaf van een eigen woning, verbouwing daarvan of de aflossing van een eigenwoningschuld. Normaal moet over een schenking schenkbelasting worden betaald, maar als het geld wordt geschonken voor besteding aan de eigen woning, kan dit onder voorwaarden tot een bedrag tot € 105.302 vrij van schenkbelasting. We noemen dat de "jubelton".

Afschaffing jubelton

Omdat de regeling zorgt voor kansenongelijkheid op de woningmarkt is in het coalitieakkoord aangekondigd dat de jubelton wordt afgeschaft. Een aantrekkelijke faciliteit om vermogen over te dragen zonder schenkbelasting te betalen gaat daarmee verloren.

Handel nu. Kom in actie.

Per wanneer de jubelton wordt afgeschaft staat nog niet vast. Maar als u overweegt een grote schenking voor de eigen woning aan uw kind te doen, is het verstandig om dit op korte termijn te doen. Voor het te laat is.

Meer weten of overleg

Kijk voor informatie over schenken ook eens op hoe zit het met schenken, met schenkbelasting en vrijstellingen. Nog meer weten? Bel ons op +31 (0)10 44 53 777 of mail naar service@maesnotarissen.nl. Wij helpen u graag.
 
  /files/Team/Sophie3_pp.png  
   
   
  Maak kennis met ons dreamteam  
  Ik ben Sophie Brouwer. Ik ben er voor u. En een beetje voor mijzelf.  
 
 
 
 
  Student-stagiaire

Sophie is derdejaars HBO-rechten student aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys te Tilburg. In het kader van haar opleiding loopt zij bij ons stage om kennis te maken met het notariaat. Eerder liep zij stage bij de Rechtbank Rotterdam, afdeling familie- en jeugdrecht. 

Mensen-mens

Sophie is een mensen-mens. Zij heeft dan ook, het wekt geen verbazing, vooral affiniteit met personen-, familie- en erfrecht. Omdat zij meent dat zij juist dan ook echt betekenis kan hebben voor mensen. Of het nu gaat om iets moois en feestelijks als huwelijk, samenleving of geregistreerd partnerschap. Maar ook als "the going gets tough", bijvoorbeeld bij overlijden of ziekte. Ook dan wil zij er er zijn voor de betrokkenen. En daarom past een stageplaats bij een notariskantoor dat de slogan "Goed voor elkaar" hanteert haar als een maatpak.

Sophie verdeelt haar tijd tussen Antwerpen en Hoek van Holland, houdt van de zee en tref je regelmatig dan ook in, op of nabij het water. Maar let goed op: zie je iemand op de surfplank staan die als twee druppels water op Sophie lijkt, weet dan dit ook haar beste vriendin kan zijn; haar tweelingzusje.

Sophie zegt...
"Eerder liep ik al stage bij de Rechtbank Rotterdam op de afdeling familie- en jeugdrecht. Dat was heel leerzaam en heeft mijn ambitie aangewakkerd om mij nog verder te bekwamen in het personen-, familie- en erfecht. Heel fijn dat ik nu voor bijna viereneenhalve maand de kans krijg om onder begeleiding mee te kijken bij het reilen en zeilen op een notariskantoor. Hoewel ik het in het begin best een beetje spannend vond, werd ik al heel snel volledig als "one of the guys" in het team opgenomen. Dat ik hier echt mee doe, bijkt voor mij ook wel uit het feit dat ik als onderdeel van het team op de corporate website wordt gepresenteerd. Dat kunnen niet alle stagiaires op een advocaten- en/of notarissenkantoor zeggen. De menselijke maat van MAES notarissen spreekt mij dan ook heel erg aan."      
Nieuwsgierig geworden?

Ben je benieuwd naar de andere leden van ons team? Kijk dan op ons dreamteam.
 
  /files/Nieuws/Stichting%20Casper%202.jpg  
   
   
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen  
  Support Casper  
 
 
 
 
  Doodvonnis

De diagnose alvleesklierkanker is nu nog een doodvonnis. Meer dan 3.000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders!

De Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (hierna: de Stichting) is in het najaar van 2015 opgericht met als doel de bewustwording van deze ernstige vorm van kanker te vergroten en geld in te zamelen voor innovatief onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor alvleesklierkanker. De Stichting bezit de ANBI-status en is sinds mei 2016 door het CBF erkend als goed doel. 

De Stichting financiert onderzoek naar immunotherapie en virotherapie dat op een innovatieve manier probeert alvleesklierkanker effectief te behandelen. Eén van die initiatieven wordt geleid door Prof. dr. Casper van Eijck, chirurg en hoogleraar alvleesklierkanker aan het Erasmus MC en voormalig clubarts van Feyenoord en Sparta. Hij zag in de afgelopen jaren geen substantieel ander onderzoek en geen verbetering voor de patiënten. Het werd tijd, zoals Casper dat zelf zegt “om buiten de gebaande paden te gaan”. Van Eijck stelde hiervoor een multidisciplinair team samen met onder andere virologen, moleculair biologen en neurochirurgen vanuit het Erasmus MC, het Leids Universitair Medisch Centrum, UMC Utrecht en Amsterdam UMC. Dit team werkt aan methoden, waarbij niet langer de ziekte centraal wordt gesteld, maar de kracht van de patiënt en zijn vermogen om het eigen lichaam in te zetten tegen de kwaadaardige tumor.

Een vriendengroep van een overleden patiënte startte voor hem en zijn team in november 2015 de campagne Support Casper; een campagne om viro­immunotherapie mogelijk te maken. In 2016 is deze campagne ondergebracht in de Stichting. Onder de naam Support Casper werkt sindsdien een klein, maar ontzettend bevlogen, team aan de verwezenlijking van een droom: een halt toeroepen aan de verwoestende werking van alvleesklierkanker.

MAES notarissen steunt Support Casper

MAES notarissen steunt Support Casper. Doe jij ook mee? We vertellen je graag hoe je kunt ondersteunen: met een erfstelling, een legaat, een eenmalige donatie, een periodieke schenking, een Fonds op naam of anderszins. Zodat vermogen kan worden besteed aan onderzoek en behandeling van patiënten en niet bij wijze van erfbelasting onbestemd eindigt in onze nationale schatkist.

Meer weten? Kijk dan op Support Casper. Of neem vrijbijvend contact op met mr. Leonie Geenen-van Straaten van genoemde stichting. Zij is voor u telefonisch bereikbaar op +31 (0) 6 26 520 371 of per e-mail op leonie@supportcasper.nl.

Wilt u liever rechtstreeks met ons in vertrouwen hierover spreken. Ook wij zitten voor u klaar. Bel op +31 (0)10 44 53 777 met notaris mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA of e-mail hem op geert.janssen@maesnotarissen.nl.

Elke donatie, groot of klein, is waardevol.
 
  /files/Met%20recht%20geregeld/Kussende%20vrouw.jpeg  
   
   
  Ervaring  
  Nice try anyway  
 
 
 
 
  In persoon voor de notaris verschijnen

In veel gevallen ga je voor het passeren van de akte, dus voor de ondertekening, naar de notaris. Je verschijnt dan in persoon voor de notaris. Wij verzoeken je altijd een geldig origineel legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen bij bezoek aan ons kantoor. Geen kopie. En wel het legitimatiebewijs dat we hebben opgenomen in het ontwerp van de akte(n). Dat hebben we immers gecontroleerd. Want alle klanten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren, moeten hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs. De mate van het risico dat een bepaalde klant of transactie meebrengt, is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris verplicht is te doen. De notaris moet zich er bovendien van overtuigen dat de voor hem verschijnende persoon handelingbekwaam, beschikkingsbevoegd en wilsbekwaam is.

Deze onderzoeken is hij verplicht te doen op grond van de Wet op het Notarisambt, de beroeps- en gedragsregels en de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme ("Wwft"). De Wwft is bedoeld om terrorismefinanciering en witwassen van geld te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

De Wwft verplicht de notaris om te onderzoeken wie zijn klanten precies zijn en om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden. Op die manier helpt het notariaat actief mee om criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.

Voor ons onderzoek en onze dienstverlening maken wij onder meer gebruik van software en registers zoals BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA-V), VIS (Verificatie Identificatie Systeem), CTR (Centraal Testamenten Register), CLTR (Centraal Levenstestamentenregister), CIR (Insolventieregister), Curatele- en bewindregister (CCBR), Huwelijksgoederenregister (HGR), KvK (registers Kamer van Koophandel) en het Kadaster.

Belehrungpflicht

De notaris heeft de plicht de partijen bij de akte te wijzen op de gevolgen die daaruit voortvloeien: de zogeheten Belehrungspflicht. Dit volgt uit art. 43 lid 1 WNA en ook uit de jurisprudentie, zie bijvoorbeeld Hoge Raad 20 januari 1989, NJ 1989/766, Groningse huwelijksvoorwaarden, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de zorgvuldigheidsplicht van de notaris, afhankelijk van de omstandigheden, kan meebrengen dat de notaris bij het passeren van een akte gehouden is cliënten te wijzen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De Belehrungspflicht geldt ook ten aanzien van de bij het verlijden van de akte eventueel verschijnende andere personen. De notaris dient naar vermogen te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde en feitelijk overwicht. Ook is in art. 4 lid 1 Verordening beroeps- en gedragsregels bepaald dat de notaris gehouden is alle partijen bij de rechtshandeling waarvoor zijn tussenkomst is ingeroepen, voor te lichten met betrekking tot de gevolgen van de handeling, voor zover de wet of de gewoonte dit van hem verlangt. Deze plicht van de notaris draagt bij aan de rechtszekerheid. Immers, de notaris inventariseert bij zijn cliënten waarom zij een bepaalde rechtshandeling willen verrichten. De cliënten worden daarbij voorgelicht over de inhoud van de akte en de rechtgevolgen die daar voor hun uit voortvloeien. 

Volmacht

Je hoeft niet altijd persoonlijk naar de notaris om een akte te passeren. Je kunt een volmacht laten opmaken en die verlenen aan iedere medewerker van MAES notarissen. Wel moet  je handtekening worden gelegaliseerd, zodat wij zeker weten dat het jouw handtekening is. Wij kunnen de handtekening die je bij ons op kantoor in ons bijzijn op de volmacht zet, legaliseren, maar je kunt dat ook doen bij iedere andere notaris, waar ook in Nederland, die jijzelf verkiest.       

Voor akten in de personen- en familierechtpraktijk, zoals een testament, levenstestament, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, een samenlevingsovereenkomst, moet je persoonlijk voor de notaris verschijnen.

Ben je geldnemer/schuldenaar/hypotheekgever/onderzetter bij een hypotheekakte, dan moet je in persoon voor de notaris verschijnen, of een notaris moet een notariële volmacht voor je opmaken en passeren. 

Als de notaris overtuigd is van het feit dat alle mogelijkheden voor persoonlijk, direct contact met de verschenen persoon zijn uitgeput en het gebruik van een onderhandse volmacht niet volstaat, kan hij van mening zijn dat hij in afwijking van artikel 4:102 van het Burgerlijk Wetboek voor de toepassing van artikel 43 lid 4 van de Wet op het notarisambt, de akte kan verlijden met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen, een en ander conform artikel 26 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Hij zal dan via Teams, Zoom, Google of Wildix/OneSpace of Facetime, dat tweezijdig audiovisuele communicatiemiddelen zijn, een videobelverbinding met de verschenen persoon tot stand brengen.

Nice try anyway

Laatst hadden we een verkoper en twee kopers van een woning bij ons aan tafel. De twee kopers waren natuurlijke personen. Beiden van respectabele leeftijd. Het viel de notaris bij binnenkomst van partijen al direct op dat hij door een van de twee kopers, die ook nog eens verscholen ging achter een hoog opgetrokken mondkapje, niet werd aangekeken en ook niet werd begroet. Toen partijen eenmaal zaten probeerde de notaris met wat small talk het ijs een beetje te breken in de hoop om wat meer respons te krijgen van de mannelijke bezoeker die hem ook al bij binnenkomst enigszins wat leek te ontwijken. Vervolgens nam de notaris met partijen de akte door. De verkoper en de vrouwelijke helft van de kopers namen actief aan het gesprek deel. De echtgenoot van koper bleef echter nors meer op afstand. Nadat de notaris met partijen de inhoud van de akte had besproken en zich ervan wilde overtuigen dat alle partijen de rechtsgevolgen konden overzien, kreeg hij nog steeds geen bevredigende respons van de mannelijke mede-koper, tevens schuldenaar van een geldlening. Toen de notaris dat bespreekbaar maakte, vertrouwde de vrouwelijke mede-koper de notaris toe dat haar man hardhorend was en daarom het gesprek niet goed kon volgen. Dat verklaarde voor de notaris al wel iets van het gedrag van zijn kennelijk hardhorende gast, maar tegelijkertijd bleef bij de ondernemende openbaar ambtenaar toch een "niet-pluis" gevoel hangen.

Hij verzocht de man de kamer even te verlaten om met de echtgenote en met een meerderjarig kind dat al die tijd in de wachtkamer had zitten te wachten, door te praten over het welzijn van hun echtgenoot respectievelijk vader. De notaris deelde met zijn gezelschap dat hij zich niet aan de indruk kon onttrekken dat vader mogelijk ook om andere redenen dan zijn hardhorendheid niet aan het gesprek deelnam. De notaris had bij zijn recherches weliswaar geen bewind of curatele van een partij vastgesteld, maar hem was wel het gevoel bekropen dat meneer zijn wil niet goed kon bepalen. De notaris gaf mevrouw en haar zoon aan dat hij om die reden zich genoodzaakt zag om zijn diensten bij het transport te weigeren. En dat als er een oplossing voor het mitsdien ontstane probleem moest komen, het iedereen zou helpen om alles open en bloot op tafel te leggen. Daarop deelde mevrouw, aanvankelijk enigszins wat schoorvoetend, met de notaris de intieme wetenschap dat haar man soms verschijnselen van dementie vertoont, doorgaans best helder is, maar uitgerekend vandaag niet in topvorm verkeert. Bovendien vond zij het met haar kinderen heel erg sneu voor hem als hij niet meer samen met haar, na zoveel jaren in een fijn huwelijk, hun wellicht laatste woning met haar kon verkrijgen.

Meneer en mevrouw hadden met het aanvaarden van de ziekte van meneer klaarblijkelijk nog een weg te gaan. En wij begrijpen dat. Uiteindelijk hebben we de transactie zonder meneer op een prima wijze vorm kunnen geven, zij het tegen extra kosten die meneer en mevrouw zich hadden kunnen besparen als vanaf het begin af aan alle informatie aan ons was verstrekt.
 
  /files/Nieuws/pexels-photo-68468.jpeg  
   
   
  Werkgeluk en vacatures  
  Werken bij  
 
 
 
 
  Join us

Wij zijn ervan overtuigd dat onze organisatie er beter van wordt als er mensen met uiteenlopende achtergronden werkzaam zijn. Wij werven, behouden en promoten actief een diverse groep van medewerkers binnen ons kantoor omdat wij geloven in kwaliteit, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst of seksuele geaardheid. Wij streven daarmee een stimulerende werkomgeving na. Een werkomgeving die zich kenmerkt door diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen.

Werkgeluk

Wij zijn voortdurend op zoek naar goede mensen. Aan wiens werkgeluk wij kunnen bijdragen. Hoe? Kijk daarvoor maar op jouw werkgeluk bij MAES notarissen.

Vacatures

Ben je geinteresseerd in een rol van kandidaat-notaris, gecertificeerd notarisklerk of notarieel medewerker (para-legal, secretaresse of  receptioniste) kijk dan eens naar onze vacatures en misschien kun jij jezelf dan in 2022 wel een heuse MAES-iaan gaan noemen.
 
  /files/Met%20recht%20geregeld/meisje%20met%20laptop%20op%20straat-3813341.jpeg  
   
   
  Onze tarieven  
  Tariefswijzigingen per 1 januari 2022  
 
 
 
 
 

Kostenbewust

Wij willen graag kostenbewust diensten met de hoogste kwaliteit verlenen. Wij erkennen de noodzaak om je budget voor notariële diensten te managen en dat hetgeen wij in rekening brengen waar voor je goede geld moet zijn. Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk en concurrerend is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen. Ons streven is om op basis van de door ons geleverde kwaliteit en de daartegenover staande honorering een bestendige relatie met onze klanten te onderhouden.

Investeren in informatietechnologie

Wij blijven investeren in informatietechnologie zodat wij nog slimmer, sneller, voordeliger en plezieriger voor en met onze klanten kunnen werken.

Tijd maal tarief

Bij MAES notarissen zijn wij flexibel in onze benadering van declareren. In overleg met de klant bepalen we vooraf de honorerings-systematiek. Ons honorarium is in beginsel gebaseerd op de daadwerkelijk aan het dossier bestede en door ons geadministreerde tijd (per tijdseenheid van 6 minuten) vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. Wij zijn bereid om alternatieve honoreringsstructuren te hanteren. 

Alternatieve honoreringsstructuren

Onze alternatieve honoreringsstructuren zijn:

Blended rate (gemiddeld tarief)
Een blended rate is een gemiddeld overeen te komen uurtarief, berekend op basis van onze inschatting van de tijdsbesteding door onze medewerkers vermenigvuldigd met hun uurtarieven. Is er hoger gekwalificeerde inzet vereist dan zal de blended fee hoger uitvallen. Is er lager gekwalificeerde inzet vereist dan zal de blended fee lager uitvallen. 

Fixed fee (vaste prijs)
De fixed fee is een vaste vergoeding voor een bepaald soort werk, waarbij wij in de regel onze tijdsbesteding redelijk goed kunnen inschatten.

Capped fee (begrenste prijs)
Bij de capped fee is de vergoeding begrenst tot een overeengekomen plafond bedrag, bijvoorbeeld voor een bepaalde fase. Bereiken wij dat bedrag dan stoppen wij onze werkzaamheden, tenzij wij door opdrachtgever worden geïnstrueerd de werkzaamheden tegen een nieuw capped bedrag voort te zetten.  

Retainer (voorschot)
Een retainer (een vergoeding bij wijze van voorschot vooraf) is een voorschot dat, ter beperking van het debiteurenrisico, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dient te worden voldaan. Een retainer wordt in zijn algemeenheid vaak opgevat als een extra stimulans om een bepaalde dienst te leveren, maar geeft in geen geval een garantie voor een eindresultaat. Indien het totaal van de door opdrachtnemer bestede tijd vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven het budget waarvoor een retainer is gegeven dreigt te overschrijden, dan pleegt opdrachtnemer met opdrachtgever overleg over de voortzetting van de werkzaamheden, het daarvoor te alloceren budget en de omvang van een nieuwe retainer.  

Value based (toegevoegde waarde)
De value based honoringsstructuur is een beloningsstructuur waarbij de opdrachtgever vooraf met opdrachtnemer bepaalt wat de te verwachten, ook kwantitatief bepaalde, toegevoegde waarde van opdrachtnemer voor opdrachtgever zal zijn en welke vergoeding daarvoor geëigend is.

No-cure-no-pay (geen oplossing, geen betaling)
Bij de no-cure-no-pay regeling is opdrachtnemer bereid bij bepaalde soorten werkzaamheden tegenover een premie het risico van opdrachtgever over te nemen.

Abonnementen
Wij bieden jaarabonnementen aan voor bepaalde diensten.

Tariefswijzigingen per 1 januari 2022

Wij passen een aantal van onze onze tarieven per 1 januari 2022 aan. Sommige tarieven zijn mitsdien per 1 januari 2022 wat gestegen, andere daarentegen wat gedaald. Een groot aantal vaste tarieven is ongewijzigd gebleven. Wil je het precies weten? Kijk dan op  de voordelige tarieven van MAES notarissen per 1 januari 2022.

 
  /files/Nieuwsbrief/man%20vrouw%20kind%20hond%20bos.jpeg  
   
   
  Welke notariskosten zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting?  
  Veelgestelde vragen  
 
 
 
 
  Wanneer je een woning gaat kopen, krijg je doorgaans te maken met twee soorten kosten voor de notaris:

 • Notariskosten voor de levering – de overdracht – van de woning.
 • Notariskosten voor de financiering van de woning of ander registergoed.

Alle kosten die je maakt voor de financiering van de woning mag je aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dit betreft: 

 • Advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheekadviseur
 • Bereidstellingsprovisie
 • Notariskosten voor de hypotheekakte
 • Kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 • Taxatiekosten voor het krijgen van de lening
 • Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 • Boeterente
 • Bouwrente die je betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • Kosten voor je nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot

Niet aftrekbaar zijn:

 • Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie
 • Overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de leveringsakte
 • Kosten van onderhoud en verbouwing (voor een rijksmonumentenpand mag je deze kosten onder bepaalde voorwaarden wél aftrekken)
 • Aflossing van de eigenwoningschuld
 • Rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is
 • Rente van leningen die je bent aangegaan om aftrekbare rente over, en kosten van leningen te betalen, bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. (Rente over een lening die je vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag je wel aftrekken)
 • Kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom

Heb jij vragen die je aan ons zou willen stellen, kijk dan eerst eens bij veelgestelde vragen. Mogelijk staat daar je vraag met het gezochte antwoord bij. Want je bent in veel gevallen vast niet de eerste bij wie die vraag is opgekomen. En wij maken het je graag makkelijk.
 
  /files/Jij/00000_klaretaal_vk_420x400.jpg  
   
   
  Wat is een PEP?  
  Notaristaal  
 
 
 
 
 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De overheid heeft beleid dat is gericht op het voorkomen van witwassen van crimineel geld en het financieren van terrorisme. Hieronder vallen ook alle vormen van fraude (zoals faillissementsfraude en fiscale fraude) en steekpenningen (corruptie). Daarom zijn bijna alle dienstverleners, dus ook wij als notaris, wettelijk verplicht om bij bepaalde dienstverlening ‘cliëntenonderzoek’ te doen, cliënten te ‘monitoren’, onderzoek te doen naar de herkomst van de middelen die worden gebruikt en ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij een landelijk meldpunt. Deze verplichtingen staan in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Deze wet is gebaseerd op een Europese richtlijn waardoor overal in de Europese Unie ongeveer dezelfde regels gelden.

Cliëntenonderzoek

Als de van ons verlangde diensten onder de Wwft vallen, zijn wij wettelijk verplicht om cliëntenonderzoek te doen. Hoe uitgebreid dat onderzoek is, hangt af van de mate van het risico op witwassen of de financiering van terrorisme. Dat risico hangt af van verschillende factoren die zijn vastgesteld in de wet, door de overheid en door de toezichthouders. Voorbeelden zijn: de aard van de dienstverlening, geografische risicofactoren, de branche waarin de cliënt actief is en de manier waarop de transactie wordt gefinancierd.

De Wwft verbiedt ons om inhoudelijke werkzaamheden in een Wwft-zaak te verrichten voordat het cliëntenonderzoek grotendeels is afgerond.  Het onderzoek naar de herkomst van de middelen (financiering), onderdeel van het cliëntenonderzoek, mag in de meeste gevallen tijdens onze dienstverlening worden afgerond.

PEP

Een PEP (politically exposed person) is een politiek prominent persoon. Een onderdeel van het Wwft-cliëntenonderzoek is dat wij verplicht zijn om te controleren of de cliënt, een Ultimate Beneficial Owner (UBO) of pseudo-UBO een PEP is. Als dat zo is, dan moeten wij een verscherpt cliëntenonderzoek doen.

Een PEP is in elk geval iemand die één of meer van de onderstaande functies heeft, in het afgelopen jaar had of binnenkort zal hebben. Ook sommige familieleden van zo’n persoon zijn PEP. Het gaat dan om een ouder, de echtgenoot (of gelijkwaardig) of een kind of echtgenoot van een kind (of gelijkwaardig). Hetzelfde geldt voor personen van wie bekend is dat hij of zij een nauwe zakelijke relatie heeft met een persoon met een PEP-functie.

Voorbeelden PEP-functies:

 • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 • parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan (zoals de Eerste of Tweede Kamer);
 • lid van het bestuur van een politieke partij;
 • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat (zoals de Hoge Raad, de Raad van State en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven);
 • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
 • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
 • lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie (zoals Internationaal Gerechtshof, de Verenigde Naties, de instellingen van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie);
 • een andere met de hierboven vermelde functies vergelijkbare functie.   

Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de hiervoor genoemde functies. De overheid heeft een lijst gemaakt van functies die in Nederland ‘politiek prominent’ zijn (PEP-functies). PEP-functies kunnen ook buitenlandse functies zijn.

Nog meer notaristaal 

Na het lezen van een notariële akte begint het bij veel mensen te duizelen: wat staat daar nou eigenlijk? Zoveel moeilijke woorden! Notarissen (en alle andere juridische beroepsbeofenaren) gebruiken die moeilijke woorden natuurlijk niet voor niks. De betekenis van deze woorden ligt vast, zodat er achteraf geen discussie over kan ontstaan. Op die manier zorgt de notaris er voor dat alles duidelijk en juridisch goed vastligt. En mocht je iets niet begrijpen? Dan leggen wij het graag in duidelijke taal aan je uit. Ben je op zoek naar de betekenis van andere juridische, fiscale of notariële begrippen. Wil je weten wat de vaktaal, het jargon, die sjieke of moeilijke woorden nu eigenlijk precies betekenen? Kijk dan op notaristaal. Daar staat het. In Jip en Janneke taal. Zoals de voormalige bibliothecaresse van de Openbare Bibliotheek hier in Vlaardingen, Annie M.G. Schmidt, hetzelf misschien wel zou hebben opgeschreven. Wordt het nog leuk ook!
 
   
  Disclaimer  
 
 
 
 
  Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze nieuwsbrief, is de inhoud niet als een juridisch of notarieel advies te beschouwen en aanvaardt MAES notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.  
 
 
 
Contact
Kunnen wij je ergens mee helpen?
 
 
       
       
 
 
Kantoor

Bezoek- en postadres


MaesHuys
Verploegh Chasséplein 1
3134 BZ Vlaardingen

+31 (0)10 44 53 777
service@maesnotarissen.nl
maesnotarissen.nl
Business Hubs

Bezoek op afspraak. Geen postadres.


NoMA House
Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA Amsterdam

WTC Rotterdam
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

WTC Den Haag
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag
 
 
   
 Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier