×

Sectoren

Bouw & Vastgoed

Sectoren

Bouw & Vastgoed


De vastgoedmarkt heeft vieze handen gemaakt. De bouwfraude, de vastgoedfraude en de vele onverkwikkelijke affaires binnen de corporatiesector hebben de sector geen goed gedaan. De sector blijft gevoelig voor fraude; het is een kapitaalintensieve en niet transparante industrie die een vrije toe- en uittreding van deelnemers kent. Maar het koren wordt gelukkig van het kaf gescheiden. De brancheorganisaties als NVB, AEDES, Bouwend Nederland, IVBN, VGM, NVM, Creme, ROZ, StiVAD, Corenet, NeVap, NVR, RICS, NRVT, Vereniging van Grondbedrijven, FIDIC, NL-ingenieurs, Vastgoedcertificaat, UNETO-VNI, Dutch Green Building, ULI, Platform 31, Vogon, Breeam, NRW, Vastgoedbelang, EPRA, Redex, Vastgoedcert en anderen ondersteunen hun leden om de kwaliteit en integriteit te bewaken. Er zijn dus heel veel nette partijen in de sector. Met wie wij graag en goed werken. Gelukkig ook maar.   

Wij kennen de cyclus van vastgoed als geen ander. Van initiatief en ontwerpfase naar realisatie en exploitatie. Kennen de actoren op de vastgoedmarkt. Begeleiden ze allemaal. De beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers, asset-managers, bouwbedrijven, financiers, architecten, ingenieurs, makelaars en andere adviseurs. Kennen de spelers en de poppetjes. Wij kunnen een DCF maken of een residuele grondwaarde berekenen. Zijn bekend met aanbesteding, de Omgevingswet en bestemmingsplannen. Kunnen contracten maken voor alle fases van de cyclus. Hebben toegang tot een database met meer dan 50.000 nationale en internationale titels over onderzoeksresultaten met betrekking tot vastgoedmarkten.  Hebben eerder, voor wat het waard is, op persoonlijke titel mooie vermeldingen gekregen van Legal500, Chambers & Partners, Advocatie en PropertyNL en artikelen gepubliceerd in het Financieel Dagblad over bijvoorbeeld: erfpacht, monumenten en fiscaliteit, veiling van onroerend goed, structuren om overdrachtsbelasting te vermijden en de Natuurschoonwet. 

Heb je behoefte aan advies, begeleiding of ondersteuning? Wil je toegang tot ons netwerk of met partijen in contact worden gebracht? Bespreek het met ons en we zullen zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.    

Beleggers

Wij volgen met belangstelling partijen die vermogen vastleggen in onroerend goed, direct dan wel indirect, met het doel uit de exploitatie en verkoop van het onroerend goed een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren. Wij ondersteunen zowel institutionele beleggers, fondsaanbieders en particuliere beleggers, ongeacht de asset class of mix - offices, retail, residential, hotels & leisure, datacenters, logistics, industrial -  waarin zij beleggen. Volgen hun brancheorganisaties zoals de IVBN en Vastgoedbelang. 

Ontwikkelaars en bouwers

Wij hebben een sectorale focus op partijen die zich richten op binnenstedelijke en buitenstedelijke herstructureringen, duurzame gebiedsontwikkeling en ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed of zich bezig houden met PropTech. Ondersteunen ze van initiatief tot oplevering. Kennen de NEPROM, de NVB en Bouwend Nederland. Zoeken met hun leden naar oplossingen om met de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-jurisprudentie te dealen en hebben met ze op het Malieveld gestaan. 

Huurders

Wij richten ons op partijen die wij kunnen ondersteunen op het gebied van het huurrecht van winkelruimte, hotels, logistiek, overige bedrijfsruimte en woonruimte, maar ook met betrekking tot het algemeen verbintenissenrecht en huurrecht gerelateerde onderwerpen zoals erfpacht, erfdienstbaarheden en tijdelijk gebruik.

Asset Managers

Vastgoedmanagers hebben een grote toegevoegde waarde voor opdrachtgevers, vastgoedbezitters en -beleggers. Hun diensten verdienen zichzelf terug. Goed vastgoedmanagement - administratief, technisch, commercieel en juridisch - optimaliseert het beheer van vastgoed en verhoogt de actuele waarde en het rendement van verhuurde panden. Dit levert tevreden gebruikers op, lagere mutatiegraden en heldere kosteninzichten. Wij helpen asset managers om dit te bevorderen en volgen de VGM, de belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland, dan ook op de voet.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Het is belangrijk dat je je prettig en comfortabel voelt in je woning en dat je ongestoord woongenot hebt. Dat geldt ook - en misschien nog wel meer - als je eigenaar van een appartement bent. Dan ben je immers samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor het hele gebouw: het beheer, het onderhoud, de leefbaarheid en de veiligheid. Hoe beter alles geregeld is, hoe groter het woongenot. Sommige appartementencomplexen hebben een slapende Vereniging van Eigenaars (VvE). Andere complexen hebben een actieve VvE. Het goed beheren van zo'n VvE vereist kennis van regelgeving en inzicht in processen waarmee je niet elke dag te maken krijgt. Binnen veel VvE’s komen dan ook veelvuldig vragen op als ‘Kunnen we besluiten nemen, als niet iedereen op de Algemene Ledenvergadering is?’ ‘Mag ik mijn appartement via Airbnb verhuren?’ ‘Hoe regel je de gemeenschappelijke uitgaven?' 'Kunnen we collectief inkoopvoordeel boeken?' Het appartementsrecht is gecompliceerd en roept vaak vragen en problemen op. Wij beschikken over kennis en ervaring op het gebied van het appartementsrecht en volgen alle ontwikkeling hieromtrent op de voet om onze kennis up-to-date te houden. Wij zetten ons graag in voor juridische en notariële ondersteuning van VvE’s en appartementseigenaars om op die wijze bij te dragen aan een groter woongenot en een goede sfeer binnen de VvE. 

Makelaars

Wij zien dagelijks de meerwaarde van de goede makelaar. De makelaar levert vanuit zijn eigen expertise en taakstelling toegevoegde waarde. Wij zien ook verschillen. Wij versterken makelaars waar dienstig. Zowel de woningmakelaars als de bedrijfsmakelaars (retail/offices/industrial). Groot en klein. Bij aankoop of verkoop. Of ze nu wel of geen lid zijn van de brancheorganisaties NVM, VastgoedPRO en VBO. 

Financiers

Geld lenen kost geld. Dat weten wij allemaal. Zelfs met een historisch lage rente. Geld sparen kost geld. Particulieren en professionele partijen gaan op zoek naar een aansprekende risico/rendement verhouding. Stoppen geld liever in stenen, dan in de spaarpot bij de bank. Sinds de kredietcrisis zijn de financieringsbronnen en de voorwaarden voor vastgoedfinanciering echter ingrijpend gewijzigd. Naast reguliere bancaire financiering wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van forward funding, co-financiering en het inbrengen van meer eigen vermogen. De LTV ziet er nu heel anders uit. Wij weten de weg om mogelijkheden van traditionele (bancaire) financiering te combineren met de kracht van ons netwerk van gespecialiseerde vastgoedfinanciers en private investeerders. Ook als het bancair niet (helemaal) lukt kunnen wij professionele partijen vaak toch helpen.

Vastgoedfondsen

Veel beleggers streven naar kwaliteit van vastgoed, kwaliteit in kasstromen, handhaving van de kwaliteit in financiering, een mooie loan-to-value verhouding en continue aandacht voor de kwaliteit van hun eigen organisatie. Partijen als Blackstone, Round Hill, CBRE slaan toe op de Nederlandse huizenmarkt. Kopen groot in, knappen op en zetten weer weg. Dat zet druk op de markt. Niet genoteerde aanbieders van vastgoedfondsen zijn weer terug van weg geweest en zochten veelal een niche; Duitse supermarkten, parkeren of studentenwoningen. Met de vastgoedvergelijker kan de particuliere belegger door de bomen het bos proberen te zien. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.   

Retailers

De moeilijke retailmarkt wordt veroorzaakt doordat het reële besteedbaar inkomen van de consument de laatste tien jaar is gedaald door hogere vaste lasten zoals wonen, zorg, abonnementen en smartphones. Hun vertrouwen is afgenomen. Er was een verschraling van het eenvormige grote winkelaanbod met weinig toegevoegde waarde en veel "sale" waardoor winstmarges werden gedrukt. Daarnaast neemt de vergrijzing snel toe en is het bestedingspatroon van de consument veranderd. Naast deze ontwikkelingen, dwingt e-commerce winkeliers ook tot nieuwe businessmodellen. V&D, Hudson Bay, Blokker, Intertoys, Cool Cat, Manfield, Witteveen, Scapino, Dixons, Miss Etam, Halfords, Polare en Free Record Shop om er een paar te noemen; zij moesten er allemaal aan geloven. Huwelijken tussen vastgoedbeleggers en huurders van winkelpanden stranden. Wij zien dat ook in onze regio. Wij ondersteunen partijen bij de beëindiging en helpen met het maken van een succesvolle nieuwe (doorstart).

Corporaties

Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen vormen samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. Corporaties hebben als taak het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook enige ondersteuning nodig hebben. Bijna altijd gaat het om huishoudens met een bescheiden inkomen. Daartoe rekenen wij mensen die huurtoeslag ontvangen en lagere middeninkomens. Verder hebben corporaties bijzondere aandacht voor mensen die door een sociale, medische of psychische oorzaak zelf geen woonruimte kunnen vinden en voor vergunninghouders. Onderlinge solidariteit is een groot goed in onze democratische rechtstaat. Woningcorporaties zijn private ondernemingen die zonder winstdoelstelling binnen wettelijke kaders werken aan een maatschappelijke taak. 

De maatschappij verandert en daarom moet de corporatiesector zich blijven ontwikkelen, vernieuwen en innoveren. Dat doen de corporaties ook. Zo maken ze hun woningen in een hoger tempo energiezuiniger. Corporaties zorgen dat hun woningen in 2050 allemaal CO2-neutraal zijn. Door deze verduurzamingsoperatie wordt de betaalbaarheid voor huurders ook verbeterd. Zij versnellen de investeringen in zonnepanelen, warmtenetaansluitingen (nul op de meter) en woningisolatie.

Onder aanvoering van de brancheorganisatie Aedes is de Woonagenda tot stand gekomen. Deze agenda is een startpunt voor overleg met allerlei partijen die bij kunnen dragen aan verbetering van het wonen in Nederland. Vervolgens kunnen overal in het land gemeenten, huurdersorganisaties, zorgverleners, welzijnsinstellingen, huurdersorganisaties en andere partijen met woningcorporaties aan de slag in buurten, wijken, dorpen en steden. MAES notarissen ondersteunt al die partijen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag graag bij de uitvoering van de Woonagenda en schuift waar dienstig graag aan tafel om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van wonen voor de huurders. Om te beginnen met het van die tafel krijgen van de verhuurdersheffing.