×

Alles op een rijtje

Nieuws

Blijf op de hoogte!

16 Sep

Artikelen

Vastgoedsector ontwikkelt een digitale koopovereenkomst voor huizenkopers


Een digitale koopovereenkomst, dat is het eerste resultaat van de afspraken die de vastgoedsector heeft gemaakt binnen samenwerkingsverband Zorgeloos Vastgoed. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is aangesloten bij Zorgeloos Vastgoed. Donderdag heeft Eric Jan van Kempen, Directeur Generaal Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het afsprakenstelstel Zorgeloos Vastgoed in ontvangst genomen.

Lees verder

13 Sep

Geen categorie

Renteaftrek voor een hypotheek op een vakantiewoning? Het kan!

Recreatiewoningen zijn steeds meer in trek. De coronacrisis heeft de belangstelling voor de recreatiewoning aangewakkerd. Dit blijkt ook uit de waardestijgingen op de recreatiewoningmarkt die mede zijn veroorzaakt doordat ook prima vanuit een recreatiewoning kan worden thuisgewerkt. Hoewel permanente bewoning van recreatiewoningen op parken bijna nooit is toegestaan, wordt in de praktijk wel degelijk in recreatiewoningen gewoond. Daarom wordt in dit artikel nader ingegaan op de vraag of een recreatiewoning fiscaal als eigen woning kan worden aangemerkt om aftrek van hypotheekrente mogelijk te maken. Op deze manier kan ook fiscaal vriendelijk worden genoten van de recreatiewoning.

Lees verder

08 Sep

Artikelen

In augustus minder overdrachten, maar meer hypotheken

Het tekort aan woningen wordt ook in het notariaat steeds beter zichtbaar. Het aantal woningen dat in augustus van eigenaar verwisselde daalde met 4 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Vergeleken met de maand juli daalde het aantal overdrachten met bijna 6.100 woningen. Dat aantal bleef steken op 27.500, een afname van 18 procent.

Lees verder

09 Sep

Artikelen

KNB reageert op wetsvoorstel oplaadpunten bij VvE’s

Het wetsvoorstel 'Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars' moet het makkelijker maken om oplaadpunten voor elektrische voertuigen op privé-parkeerplaatsen of op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid bij appartementencomplexen te plaatsen. Ook is het straks mogelijk een opstalrecht te vestigen voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen op of aan gemeenschappelijke gedeelten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het in grote lijnen eens met het voorstel, maar plaatst daar wel enkele kanttekeningen bij.

Lees verder

15 Sep

Blogs

Notaris, kan het niet goedkoper?


Wij krijgen wel eens de vraag of het niet goedkoper kan... "want u hoeft toch alleen maar een handtekening te zetten onder een standaardakte die u zo uit de printer trekt..."

Lees verder

02 Sep

Geen categorie

MAES notarissen sponsor van Hockey Club Rotterdam

Met ingang van het seizoen '21-'22 is MAES notarissen voor een meerjarige periode trots en betrokken sponsor van Hockeyclub Rotterdam.

Lees verder

01 Sep

Artikelen

Modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s beschikbaar

Wat zijn de verplichtingen van eigenaars/gebruikers van een kleine Vereniging van Eigenaars? Wie is aansprakelijk voor schade en hinder en welke kosten komen voor wiens rekening? Antwoorden hierop staan in het nieuwe modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s.

Lees verder

24 Aug

Geen categorie

Te goed om camp te zijn

Onlangs passeerden wij een akte voor een koper die, zoals hij het zelf omschreef, "het huis van Bassie" had gekocht, hier bij ons aan de overkant van de Oosthavenkade. Daar moesten we afgelopen zondag bij het kijken naar het televisieprogramma Zomergasten even aan denken.

Lees verder

23 Aug

Artikelen

Geen zorgen om staat van het notariaat


Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft geen signalen ontvangen dat er problemen zijn met de staat van het notariaat. Dat antwoordt de minister op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP). Daarnaast ziet Dekker geen verband tussen recente incidenten in het notariaat, zoals de fraude bij Pels Rijcken, en de invoering van de marktwerking.

Lees verder

22 Aug

Geen categorie

SLS Classic gaat van start

MAES notarissen wenst alle deelnemers aan de SLS Classic (Scheveningen Luxemburg Scheveningen) de komende week heel veel plezier, geluk en succes met deelname aan deze vierdaagse rally met klassieke (sport-)auto's.

Wij zullen de deelnemers bij de finish op 29 augustus op de boulevard van Scheveningen enthousiast toejuichen. Zien wij je daar?

Lees verder

20 Aug

Artikelen

Help! Mijn erfenis dreigt naar mijn stieffamilie te gaan.

Door het hertrouwen van de langstlevende ouder ontstaat het gevaar dat bezittingen uit de erfenis van de eerstoverleden ouder op den duur terecht komen bij een stiefouder of zelfs bij de erfgenamen van die stiefouder. Deze spullen verdwijnen dan dus uit de familie.

Bent u bang voor ‘stieffamiliegevaar’? Lees dan verder en leer hoe je dat kan voorkomen!

Lees verder

09 Aug

Blogs

Support Casper!

Support Casper! Voor baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Doe mee en steun. Net als wijzelf en een aantal van onze klanten dat doen. Hoe? Lees de advertentie die vandaag in het het Financieele Dagblad is verschenen.

Lees verder

09 Aug

Artikelen

Ambtenaren waarschuwden bewindslieden voor gevolgen wijzigingen overdrachtsbelasting


Volgens Vastgoedmarkt blijkt uit onderzoek dat ambtenaren van het ministerie van Financiën hun minister en staatssecretaris hebben afgeraden starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting. Zij vreesden voor hogere huizenprijzen. Toch voerden minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Hans Vijlbrief de maatregel in. Kamerlid Wybren van Haga eist opheldering van hen over deze gang van zaken.

Lees verder

05 Aug

Artikelen

Hoe wordt een erfenis verdeeld?

Het afwikkelen van een erfenis kan geruime tijd duren. Als iemand overlijdt moet namelijk eerst worden gecontroleerd of de overledene een testament heeft gemaakt en wie de erfgenamen precies zijn. Voordat de erfgenamen de erfenis onderling kunnen verdelen, moet in kaart worden gebracht wat allemaal wordt nagelaten. Wat zit er allemaal in de erfenis? Ook moeten alle schulden van de overledene en de schulden van de nalatenschap (zoals de begrafeniskosten) aan de betreffende schuldeisers worden betaald. Het kan in dit verband ook zijn dat de nalatenschap volgens de wet moet worden vereffend. Pas daarna kan er worden verdeeld.

In dit artikel leest u meer over de wijze van verdeling van een nalatenschap en in welke situaties eerst een vereffening van de nalatenschap nodig is, voordat deze kan worden verdeeld.

Lees verder

27 Jul

Artikelen

GCV: tijdelijke wetswijziging turboliquidatie onvoldoende

Een (tijdelijke) wetswijziging is niet voldoende, de benodigde maatregelen moeten van structurele aard zijn. Dat schrijft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) in haar advies over het voorontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Van de gecreëerde wettelijke ruimte om misbruik tegen te gaan moet ook daadwerkelijk gebruik worden gemaakt.

Lees verder

04 Aug

Artikelen

Kamervragen over de staat van het notariaat

Is de controle op het notariaat wel voldoende en wat zijn de gevolgen van de marktwerking op het notariaat? Deze en andere vragen over het notariaat wil Michiel van Nispen (SP) graag beantwoord zien door de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker.

Lees verder

04 Aug

Artikelen

Onderscheid ANBI’s in het UBO-register


Bij raadpleging van het UBO-register kan binnenkort onderscheid worden gemaakt tussen bestuurders van ANBI’s en bestuurders van andere entiteiten. Dat blijkt uit antwoorden van minister Wopke Hoekstra van Financiën op Kamervragen van Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Chris Stoffer (SGP).

Lees verder

25 Jul

Blogs

Amy Whinehouse aan de MAES

We only said goodbye with words
I died a hundred times
You go back to her
And I go back to black

Lees verder

20 Jul

Artikelen

Platform digitaal oprichten bv klaar (video)

Het platform om in de toekomst digitaal een bv op te richten is vorige week opgeleverd. Dit betekent dat het systeem waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, spreken en de oprichtingsakte kan passeren, klaarstaat voor als de wetgeving hierop is aangepast. Benieuwd hoe het online oprichten van een bv in de toekomst gaat? Dat leggen we uit in deze video (3:13 min).

Lees verder

20 Jul

Artikelen

KNB-voorzitter in BNR Zakendoen: versneld maatregelen nemen

‘Als een notaris aan derdengelden zit, is dat een doodzonde. Dan hoor je niet in het notariaat.’ Dit zei KNB-voorzitter Annerie Ploumen maandag in het radioprogramma BNR Zakendoen. Zij was daar te gast om te praten over onder meer de fraude bij Pels Rijcken.

Lees verder

22 Jul

Artikelen

Europese Commissie presenteert pakket tegen witwassen en terrorismefinanciering


Dinsdag heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd om de Europese aanpak van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Er wordt onder meer voorgesteld een Europese autoriteit voor anti-witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering in te stellen.

Lees verder

20 Jul

Artikelen

Moet een schenking per se schriftelijk worden vastgelegd?

Een schenking en een gift zijn cadeautjes van de een aan de ander. Maar wat is een schenking precies? En wat is een gift? Wat zijn de verschillen? 

Lees verder

15 Jul

Artikelen

Ministers: notaris mag transactie doen voor collega of bekende

'De notaris wordt geacht in alle gevallen zorgvuldig, onpartijdig en onafhankelijk te handelen. Dit geldt dus zeker ook voor transacties van een collega notaris of een bekende. Wij beschouwen die handelwijze dus niet per definitie als onwenselijk zolang de notaris zorgvuldig, onpartijdig en onafhankelijk handelt', dit antwoorden ministers Sander Dekker van Rechtsbescherming en Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op Kamervragen van de SP. 

Lees verder

15 Jul

Artikelen

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 uitgesteld

De Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 treedt later in werking dan gepland. De ingangsdatum is verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Dit is een gevolg van de val van het kabinet.

Lees verder

16 Jul

Artikelen

Fraudezaak Pels Rijcken omvangrijker dan gedacht


De fraudezaak bij Pels Rijcken blijkt omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. 18 jaar lang heeft de betrokken notaris geld overgeboekt naar privérekeningen op naam van stichtingen die door hem werden beheerd. Het gaat om een totaal bedrag van ongeveer 250.000 euro. Het kantoor is onder verscherpt toezicht geplaatst. Dit blijkt uit een tweede onderzoek dat Pels Rijcken heeft laten uitvoeren.

Lees verder

14 Jul

Blogs

Onze nieuwsbrief 2021-Q2

Geinteresseerd in notariële tips & tricks? Lees dan onze nieuwsbrief 2021-Q2.

Lees verder

14 Jul

Artikelen

'Online oprichting bv belangrijke stap in modernisering ondernemingsrecht'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) vinden online oprichting van bv’s een belangrijke stap in de modernisering van het ondernemingsrecht in Nederland. Dit schrijven de KNB en de GCV in reactie op de consultatie over het voorontwerp online oprichting bv’s.

Lees verder

11 Jul

Geen categorie

Onze "Goed voor elkaar" dossieraanpak

Met toepassing van project- en risico-managementinstrumenten kunnen wij efficiënt en kostenbewust werken en dat voordeel geven wij aan onze klanten mee. Wij doen dan ook veel online en hebben onze werkprocessen van dossiers - de workflow - goed voor elkaar.

Lees verder

24 Jun

Artikelen

KNB informeert stichtingen en verenigingen over WBTR


Op 1 juli gaat de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in (WBTR). De Koninklijke Notarieel Beroepsorganisatie (KNB) heeft voorlichtingsmateriaal hierover gemaakt. De wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen. Dit geldt voor alle verenigingen en stichtingen. Van grote verenigingen en goede doelen tot lokale sport- en hobbyclubs en kerkgenootschappen.

Lees verder

30 Jun

Artikelen

Toegevoegd notaris mag nu ook zelfstandig werken op een bijkantoor

Vanaf 1 juli hoeft een toegevoegd notaris niet meer te werken op dezelfde werklocatie als de notaris. Dit betekent dat hij of zij op een bijkantoor in dezelfde vestigingsplaats akten mag passeren zonder dat de notaris daarbij aanwezig is.

Lees verder

29 Jun

Artikelen

Campagne notaris.nl genomineerd voor AMMA Award

De notaris.nl campagne 'Hé notaris, vertaal 's' is genomineerd voor een AMMA Award. De AMMA Awards zijn al meer dan 20 jaar dé mediaprijzen voor de beste campagnes, opvallendste concepten en grootste talenten.

Lees verder

07 Jul

Artikelen

Nog geen duidelijkheid over centraal aandeelhoudersregister

Of een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) betrouwbaarder, efficiënter en actueler is dan het UBO-register, dat hangt af van de concrete vormgeving en de gebruiksmogelijkheden van een nog in te voeren CAHR. Dat antwoordt de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op vragen van de SP. Het wetsvoorstel voor een CAHR moet volgens Hoekstra nog verder worden uitgewerkt.

Lees verder

08 Jul

Artikelen

Barrièremodel tegen weglekken van zorggelden


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt met een model dat het weglekken van zorggelden of het maskeren van onjuist gebruik van zorggeld moet voorkomen. Daarvoor heeft de NZa eerst onderzoek gedaan naar complexe juridische organisatiestructuren van zorgaanbieders.

Lees verder

08 Jul

Artikelen

KNB: versneld vernieuwen na fraude bij Pels Rijcken

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gaat, mede naar aanleiding van de recente fraudezaak bij Pels Rijcken, versneld vernieuwingen doorvoeren binnen het notariaat. Daarbij ligt de nadruk op de registratie van nevenfuncties, het beheer van stichtingen en de controle van derdengeldenrekeningen.

Lees verder

08 Jul

Artikelen

Meer oprichtingen bv’s en stichtingen zorgen voor aktestijging

Het aantal akten in de vennootschapspraktijk is in het tweede kwartaal van 2021 sterk toegenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal nieuwe besloten vennootschappen (bv’s) met ruim 37 procent tot 21.000. Het aantal nieuwe stichtingen steeg met ruim 13 procent, de levering en certificering van aandelen met 18 procent. Statutenwijzigingen stegen met 12 procent.

Lees verder

08 Jul

Artikelen

Streep door conceptwetsvoorstel mediation

Vanwege een gebrek aan draagvlak trekt de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, het conceptwetsvoorstel inzake mediation in. Veel van de betrokken partijen plaatsen bijvoorbeeld vraagtekens bij nut en noodzaak van een wettelijk register voor mediators. Daarnaast zou het voorstel te veel nadruk leggen op regulering en te weinig op stimulering van mediation.

Lees verder

08 Jul

Artikelen

Meerderheid Nederlanders onbekend met digitale nalatenschap


Nederlanders zijn weinig bezig met hun digitale nalatenschap en hebben dit vaak niet geregeld voor hun overlijden. De term 'digitale nalatenschap' is slechts bij 3 op de 10 Nederlanders bekend. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Kantar in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het oog op de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging.

Lees verder

23 Jun

Blogs

MAES notarissen in het Financieele Dagblad

Stonden we vorige week nog in het Advocatenblad, in het Financieele Dagblad van vandaag,  woensdag 23 juni, dragen wij op pagina 24 nog eens aan de FD lezers uit dat wij gemotiveerd zijn om het meest klantgerichte notariskantoor van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te zijn. Voor een aantal lezers was dit geen nieuws meer.

Lees verder

22 Jun

Artikelen

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet geheel in werking

Niet alle regels van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treden op 1 juli in werking. De invoering van de bepalingen die gaan over het monistisch bestuursmodel en de ontstentenis- en beletregeling bij een nv wordt uitgesteld. Dit blijkt uit een gewijzigd inwerkingtredingsbesluit.

Lees verder

18 Jun

Blogs

Aanbieding Park Vijfsluizen Vlaardingen

Heijmans Vastgoed ontwikkelt in Vlaardingen Park Vijfsluizen. Een woonpark met 400 woningen. Voor iedereen. Wij kunnen u, hier om de hoek van uw nieuwe woning, notarieel volledig en voordelig ontzorgen.

Lees verder

17 Jun

Geen categorie

MAES notarissen in het Advocatenblad


Adv.bl. 2021-05, p. 79

Lees verder

14 Jun

Artikelen

Meer ongebruikelijke transacties notarissen verdacht verklaard

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft vorig jaar 538 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2019 waren dat er 177. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Lees verder

15 Jun

Artikelen

SP stelt vragen over toezichtcapaciteit BFT

Kan Bureau Financieel Toezicht (BFT) het verloop van derdenrekeningen bij alle notariskantoren adequaat onderzoeken? En waarom mogen notarissen voor een collega-notaris van hetzelfde kantoor naamswijzigingen van stichtingen verrichten? Deze en meer kritische vragen hebben SP Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Renske Leijten gesteld aan minister Ferd Grappenhaus van Justitie en Veiligheid.

Lees verder

15 Jun

Artikelen

Consultatie digitale oprichting bv gestart

Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte. Dit staat in het conceptwetsvoorstel digitale oprichting bv dat dinsdag voor consultatie is gepubliceerd. De oprichters hoeven hiervoor niet fysiek bij de notaris te komen, maar kunnen dit door middel van een digitale audio-videoverbinding doen. Identificatie vindt plaats met een digitaal identificatiemiddel. Er wordt ondertekend met een digitale handtekening.

Lees verder

10 Jun

Blogs

Busje komt zo


Misschien hebt u ze al voorbij zien komen. In de weken 22 tot en met 26 (dus van 31 mei tot en met 4 juli) rijden bij ons in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bussen rond met op de achterklep het logo van MAES notarissen en onze pay off: "Goed voor elkaar".

Lees verder

08 Jun

Artikelen

Voor het eerst sinds begin coronacrisis daling aantal akten

Het maandelijkse aantal akten is in mei voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis gedaald. Notarissen passeerden afgelopen maand in totaal bijna 143.000 akten. Dat zijn er ruim 4.000 (3 procent) minder dan vorig jaar mei. Oorzaak is de sterke afname van het aantal overdrachten van onroerend goed (-10 procent) en hypotheken (-8 procent).

Lees verder

03 Jun

Artikelen

KNB start campagne om trots op te zijn

'Het moment', dat is de titel van de nieuwe communicatiecampagne die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vandaag start. Centraal staan een aantal belangrijke momenten waarop de notaris een rol speelt in het leven van klanten én de eigenschappen die dit van hem of haar vraagt. Een bijdrage waar het notariaat trots op kan én moet zijn.

Lees verder

25 May

Artikelen

Aantal zaken notariële tuchtkamers afgenomen

Er zijn vorig jaar 318 zaken binnengekomen bij de 4 kamers voor het notariaat. Dit zijn er 53 minder dan in 2019. 306 zaken zijn in 2020 afgehandeld. Er werden 2 notarissen uit hun ambt ontzet. Net als in 2019 werden 9 notarissen geschorst.

Lees verder

31 May

Artikelen

Geschillencommissie doet meer uitspraken


De Geschillencommissie heeft vorig jaar 49 uitspraken gedaan met betrekking tot het notariaat. Dat zijn er 3 meer dan in 2019. De commissie heeft 75 nieuwe klachten ontvangen. Dit zijn er 11 minder dan in 2019.

Lees verder

25 May

Geen categorie

Welkom aan boord Mariam!

Wij zijn verheugd dat Mariam Karapetjan per 1 mei MAES notarissen is komen versterken.

Lees verder

21 May

Geen categorie

Dag Maesiaan. Het ga je goed.

Dag Maesiaan. Het ga je goed.

Lees verder

19 May

Artikelen

Europese lobby effectief: deregulering van de baan

Het notariaat komt niet op de lijst met beroepen die in aanmerking komen voor verdere deregulering. Dat bevestigt de eurocommissaris voor de interne markt, de Fransman Thierry Breton. Daarmee is de lobby van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie (KNB), in samenwerking met de Raad van notarissen in Europa (CNUE), tegen het initiatief van het Directoraat-Generaal 'GROW' van de Europese Commissie effectief gebleken.

Lees verder

18 May

Artikelen

Inlichtingenverzoeken Centraal Testamentenregister nu ook online


Heeft mijn overleden vader een testament? Die vraag kunnen mensen nu ook digitaal stellen aan het Centraal Testamentenregister (CTR). Hierdoor wordt het voor consumenten in veel gevallen een stuk sneller en eenvoudiger om een CTR-aanvraag te doen.

Lees verder

17 May

Artikelen

Topdrukte notariaat neemt af, groei in april stabiel

De topdrukte in het notariaat lijkt over haar hoogtepunt heen. Vergeleken met de maand maart passeerden notarissen in april 20 procent minder akten. Vergeleken met de maand april vorig jaar is echter nog steeds sprake van een stijging van 2,6 procent. Dat blijkt uit de maandrapportage van het Centraal Digitaal Repertorium.

Lees verder

11 May

Artikelen

GCV: neem BVm niet op in afzonderlijke BVm-wet

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de keuze van het kabinet om geen nieuwe rechtsvorm in het leven te roepen voor de maatschappelijke bv (BVm). De commissie is niet voor het opnemen van de regeling van de BVm in een afzonderlijke 'BVm-wet'. Verwerking van de regeling als een aparte afdeling van Boek 2 BW ligt meer voor de hand.

Lees verder

07 May

Artikelen

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Voorkom gedoe. Pas de statuten aan!

Op 1 juli van dit jaar veranderen de regels in het Burgerlijk Wetboek voor bestuurders en toezichthouders van rechtspersonen, zoals BV’s, verenigingen, coöperaties en stichtingen. Ook de plaatselijke tennisvereniging, het yogaclubje en de kleine plaatselijke stichting voor bijvoorbeeld de kinderboerderij, krijgen hiermee te maken.

Lees verder

06 May

Artikelen

'Teken vandaag voor morgen' bij Koffietijd


Het RTL-programma Koffietijd ontvangt op 12 mei tussen 10.00 en 11.00 uur notaris Sandra Viveen en haar cliënt Tosca Janssens. Zij praten daar in het kader van de campagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 'Teken vandaag voor morgen' over situaties waarin het hebben van een levenstestament een groot verschil kan maken. Vervolgens organiseert Koffietijd.club op 20 mei om 19.30 uur een webinar over dit zelfde onderwerp.

Lees verder

05 May

Artikelen

'Werk meer samen in Europees verband'

Nieuwe technologieën als blockchain en de 'cloud' hebben nieuwe Europese regels nodig. En meer samenwerking tussen de Europese notariaten. Dat geluid klonk vorige week tijdens het 8e Futurology Forum van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE.

Lees verder

21 Apr

Artikelen

Geen data van notariskantoren gestolen bij hack

Er zijn geen bedrijfsdata of klantgegevens van notariskantoren gestolen bij de hack die ICT-leverancier Managed IT vrijdag trof. De aanval was enkel gericht op de ICT-leverancier en niet op hun klanten. Vanaf woensdag hebben steeds meer getroffen kantoren weer toegang tot hun systemen. Er is aangifte van deze aanval gedaan bij de politie. Dat blijkt uit een persbericht dat Managed IT heeft verstuurd.

Lees verder

30 Apr

Video's

Bescherm jezelf en elkaar tegen ongeluk en ziekte. Maak een levenstestament. Zoals Abby heeft gedaan.

Bijna 1 miljoen mensen hebben een levenstestament. In 2020 hebben ongeveer 200.000 
Nederlanders een levenstestament laten opmaken. Bescherm jezelf en elkaar tegen ongeluk en ziekte.

Lees verder

28 Apr

Artikelen

De verklaring van erfrecht/executele; wat houdt zo’n verklaring in en waarom heb ik deze nodig bij de afwikkeling van een erfenis?


Als iemand overlijdt, vererven diens bezittingen en schulden aan zijn of haar erfgenamen. Wie iemands erfgenamen zijn, wordt door de wet geregeld, tenzij degene die overlijdt een testament heeft gemaakt. In dat laatste geval bepaalt het testament wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen volgen samen de overledene op in alle rechten en plichten. Dit betekent dat de erfgenamen ook samen de erfenis moeten afwikkelen, tenzij bij testament een executeur is aangewezen of de zogenoemde ‘wettelijke verdeling’ van toepassing is. 

Om de erfenis te kunnen afwikkelen is meestal een bezoek aan de notaris nodig, omdat instanties zoals de bank om een zogenoemde ‘verklaring van erfrecht’ of een ‘verklaring van executele’ vragen. Het programma Radar van AVROTROS besteedde hier in haar uitzending van 26 april jl., overigens vanuit een ander perspectief aandacht aan. In dit artikel wordt uitgelegd wat zo’n verklaring inhoudt en waarvoor je de verklaring nodig hebt.

Lees verder

16 Apr

Artikelen

Hack bij ICT-leverancier, deel notariskantoren afgesloten

Vrijdagochtend is een ICT-leverancier gehackt die ook diensten verleent aan notariskantoren. Uit voorzorg heeft het bedrijf en een aantal notariële softwareleveranciers hun servers en databases afgesloten. Dat betekent dat 92 notariskantoren op dit moment niet digitaal kunnen werken en slecht bereikbaar zijn.

Lees verder

20 Apr

Artikelen

Aantal notariskantoren kan momenteel geen akten passeren door computerhack

Een aantal notariskantoren kan momenteel geen akten passeren. Zij zijn slachtoffer van een computerhack bij een ICT-leverancier van hen. Deze notariskantoren proberen zo goed als mogelijk hun klanten te informeren.

Lees verder

22 Apr

Artikelen

Stappenplan wilsbekwaamheid vernieuwd

Het KNB-stappenplan wilsbekwaamheid is vernieuwd. Het vervangt het vorige stappenplan uit 2013. In het nieuwe stappenplan zijn gebruikerservaringen verwerkt en is nadrukkelijker aansluiting gezocht bij het VN-verdrag handicap. Dat schrijft voor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk zelf hun rechten moeten kunnen oefenen.

Lees verder

22 Apr

Artikelen

Notariaat informeert klanten over wilsbekwaamheidsonderzoek


Het wilsbekwaamheidsonderzoek. Het is niet voor iedereen altijd duidelijk waarom de notaris dit doet. Hij is toch geen arts? Om het onderzoek naar de wilsbekwaamheid door notarissen toe te lichten heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 2 consumentenfolders gemaakt: 1 voor bij het maken van een testament en 1 voor bij het maken van het levenstestament.

Lees verder

22 Apr

Artikelen

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadviseurs. Daarom heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat woningeigenaren tot 1 juli 2021 geen boete krijgen voor het niet aanvragen van een energielabel voor de verkoop van een huis. Voorwaarde is wel dat ze hebben geprobeerd het label tijdig te registreren.

Lees verder

16 Apr

Artikelen

Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn echtgenoot als hij zijn schulden niet betaalt? (Deel 2)

Dit artikel gaat in op de aansprakelijkheid en de uitwinbaarheid van vermogen voor schulden van echtgenoten in geval van echtscheiding. In Deel 1 (dat wij op 24 maart jl. op onze website publiceerden) is de aansprakelijkheid van echtgenoten voor door hen gemaakte schulden en de verhaalbaarheid door schuldeisers op hun bezittingen tijdens het huwelijk uitgelegd.

Hoe zit het met deze aansprakelijkheid zodra een verzoek tot echtscheiding is ingediend? Kunnen onderling afspraken worden gemaakt over wie de schulden moet betalen? Deze vragen worden beantwoord in dit artikel.

Lees verder

15 Apr

Artikelen

KNB tekent bezwaar aan tegen deregulering notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft sterke bedenkingen bij het voornemen van het Directoraat Generaal GROW van de Europese Commissie om het notariaat te dereguleren. Dat schrijft de beroepsorganisatie in een reactie op een consultatie hierover.

Lees verder

10 Apr

Artikelen

Minder, maar wel omvangrijkere onderzoeken BFT bij notariaat


Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vorig jaar 82 onderzoeken gedaan bij het notariaat. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Wel zijn de uitgevoerde onderzoeken omvangrijker dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaarverslag van het bureau.

Lees verder

09 Apr

Artikelen

Teken vandaag voor morgen!

Stel: er gebeurt iets met u. U wordt ziek of u krijgt een ongeluk waardoor uw leven plotseling verandert. Een onverwachte gebeurtenis waarna u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Wie mag die dan voor u nemen? Of weet u precies wat uw keuzes dan zijn? Dit soort wensen kunt u vastleggen in een levenstestament.

Lees verder

07 Apr

Artikelen

Overdrachtsbelasting zorgt voor topdrukte in het notariaat

Notarissen hebben in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een recordaantal akten gepasseerd. In totaal passeerden zij ruim 490.000 akten, 50.000 akten meer dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 11,4 procent. Het overgrote deel daarvan betreft overdrachten van onroerend goed en hypotheken: deze zijn respectievelijk 12.000 en 22.000 keer vaker gepasseerd.

Lees verder

07 Apr

Artikelen

Onze Doppers nader verklaard

Wij bouwen aan een duurzame onderneming die waarde hecht, niet alleen aan zorg voor de klant, maar ook aan zorg voor de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving - schone lucht, water en bodem - draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Lees verder

01 Apr

Artikelen

Goed voor elkaar


Betere wereld

Hieronder tref je een link naar onze digitale nieuwsbrief van Q1 2021. MAES notarissen streeft naar continuïteit van haar dienstverlening door op een zorgvuldige wijze een wederkerig vruchtbare, harmonieuze en duurzame relatie te ontwikkelen met  al haar stakeholders. Wij willen waarde toevoegen door een bijdrage te leveren aan het creëren van een betere wereld. Zijn goed voor elkaar. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar dat nobele streven maakt dat wij ons werk gepassioneerd doen. Elke dag weer.

Lees verder

25 Mar

Artikelen

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

Lees verder

25 Mar

Artikelen

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen van een huis. Ollongren gaat kijken waar sectoroverstijgende afspraken dit initiatief kunnen ondersteunen.

Lees verder

24 Mar

Artikelen

Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn echtgenoot als hij zijn schulden niet betaalt?

Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn echtgenoot als hij zijn schulden niet betaalt? Hoe is dit tijdens ons huwelijk geregeld, en hoe zit dit in geval van een echtscheiding? (Deel 1)

Lees verder

22 Mar

Artikelen

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel


Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke vragen van D66 en de PvdA. Aanleiding voor de vragen was een bericht in het Financieele Dagblad waarin particuliere beleggers beweren dat notarissen hun belangen onvoldoende beschermen.

Lees verder

17 Mar

Artikelen

Investeerders kochten extra veel woningen op vanwege overdrachtsbelasting

De verlaging van de overdrachtsbelasting per 1 januari zorgde er volgens het Kadaster voor dat particuliere investeerders december vorig jaar extra veel woningen verkregen. Bij kopers onder de 35 jaar, die vanaf 1 januari onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen, was een tegenovergestelde trend te zien: zij stelden hun woningoverdracht juist uit tot begin dit jaar.

Lees verder

11 Mar

Artikelen

Aanzet voor wettelijke regeling maatschappelijke bv

De consultatie over een wettelijke regeling voor de bv met een maatschappelijk doel (BVm) is dinsdag gestart. Volgens de aanzet voor een wetsvoorstel is notariële tussenkomst nodig om een BVm te kunnen worden. Doel van de regeling is erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen.

Lees verder

11 Mar

Artikelen

Vier-ogen-principe niet vrijblijvend

De interne controleverplichting is niet vrijblijvend, want deze is genormeerd in een verordening die is gekoppeld aan toezicht en tuchtrecht. Dat antwoordt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op Kamervragen van de SP. De aanleiding voor de vragen was de miljoenenfraude door een notaris bij het kantoor van de landsadvocaat.

Lees verder

08 Mar

Artikelen

Kamervragen over fraude bij kantoor landsadvocaat


De SP wil van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten hoe het kon gebeuren dat een notaris miljoenenfraude pleegde bij het kantoor van de landsadvocaat. De Kamerleden vragen zich af of het wenselijk is dat het ‘vier-ogen-principe’ door notariskantoren zelf vorm wordt gegeven.

Lees verder

04 Mar

Artikelen

Zorgen om financiële ouderenmishandeling

Is financiële ouderenmishandeling toegenomen door de coronacrisis en klopt het dat jaarlijks 30.000 ouderen slachtoffer zijn van financiële uitbuiting? Dat wil Corrie van Brenk (50PLUS) weten van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aanleiding voor haar Kamervragen is een recente uitzending van Zembla over dit onderwerp.

Lees verder

04 Mar

Artikelen

Drukte in het notariaat lijkt zich te stabiliseren

De steeds verder toenemende drukte in het notariaat van de afgelopen 2 jaar lijkt zich te stabiliseren. In totaal werden in februari 138.608 akten ingeschreven in het Centraal Digitaal Repertorium (CDR), 4.782 meer dan een jaar eerder (3,5 procent). Vergeleken met vorige maand werden er echter ruim 11 procent minder akten ingeschreven. In 2020 was de afname tussen de maanden januari en februari 8 procent.

Lees verder

02 Mar

Artikelen

Zorgen om fout geld uit Londen

De Brexit zorgt er voor dat Amsterdam Londen van de troon stoot als Europees handelscentrum. Maarten Groothuizen (D66) is bezorgd dat ook de Londense witwaspraktijken mee verhuizen naar onze hoofdstad. Hij wil daarom van de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) weten of zij dezelfde risico’s signaleren en, zo ja, wat Nederland hiertegen kan doen.

Lees verder

02 Mar

Artikelen

D66 roept minister op wetgeving legitieme portie te herzien


Vera Bergkamp (D66) roept de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, op om de huidige wetgeving voor de legitieme portie te herzien. Aanleiding is het rapport van het Centrum voor Notarieel Recht dat onlangs verscheen. De onderzoekers kwamen met de aanbeveling de legitieme portie af te schaffen.

Lees verder

09 Mar

Blogs

En wij maar denken dat ze voor die knappe akte bij ons komen

Een goede notaris helpt je onberispelijk, snel en voordelig. Met je huis en hypotheek. Je familie en relatie. Of met je onderneming. Klanten geven ons een 9. Maar dat is voor ons niet genoeg.

Lees verder

03 Mar

Artikelen

Fraudezaak notaris Frank Oranje van Pels Rijcken schokt KNB

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is geschokt door het bericht van Pels Rijcken dat voormalig notaris Frank Oranje fraude heeft gepleegd.

Lees verder

28 Feb

Artikelen

MAES notarissen helpt Amsterdamse erfpachters met hun overstap. Snel, extra voordelig en goed.

MAES notarissen helpt Amsterdamse erfpachters met hun overstap. Snel, extra voordelig en goed.

Lees verder

23 Sep

Blogs

Vastgoed-personality van het jaar


Het moet niet gekker worden!

MAES notarissen feliciteert PropertyNL met haar 20e verjaardag. Dat is een prestatie van formaat. Wabe van Enk en Paul Wessels - en alle anderen die zich tomeloos inzetten en hebben ingezet om voor de vastgoedprofessional de markt transparanter te maken en netwerken te vergroten - hebben met hun initiatief iets op de mat gelegd dat niet meer weg te denken is uit deze industrie. Zij zijn de erflaters van de informatievoorziening van de sector.

Lees verder

19 Feb

Artikelen

Het erfrecht en het samengestelde gezin (deel 2)

Heeft u een samengesteld gezin (met eigen kinderen, stiefkinderen of zelfs pleegkinderen)? Wie erft er dan van u volgens de wet, en kunt u dit ook anders regelen? (deel 2)

Er zijn steeds meer samengestelde gezinnen. Door tweede huwelijken is in gezinnen sprake van kinderen die beide ouders gemeenschappelijk hebben en kinderen die dat niet hebben. Ook zijn er gezinnen met pleegkinderen.

Hoe zit het met de rechten van die kinderen op het gebied van erfrecht en de erfbelasting ten opzichte van hun (stief)ouders of grootouders en ten opzichte van elkaar? En hoeveel erfbelasting betalen eigen kinderen, stief- en pleegkinderen eigenlijk?

Lees verder

29 Jan

Blogs

MAES notarissen op de radio

Waarschijnlijk heb je hem al op Radio Rijnmond, Omroep West, Omroep Brabant of Omroep Zeeland gehoord: "Een goede notaris helpt je onberispelijk, snel en voordelig. Met je huis en hypotheek. Je familie en relatie. Of met je onderneming. Klanten geven ons een 9.
MAES notarissen. MAES met AE. Goed
voor elkaar."

Lees verder

29 Jan

Artikelen

Radiocommercial voor MAES notarissen

Hé. Yo. Pssst. Heb jij al gehoord wat er op de radio allemaal over ons wordt gezegd? Nee? Niets? Luister dan maar eens hier.

Lees verder

26 Jan

Artikelen

Wie erft er wat bij een samengesteld gezin? (Deel 1 van 2)


Er zijn steeds meer samengestelde gezinnen. Door tweede huwelijken is in gezinnen sprake van kinderen die beide ouders gemeenschappelijk hebben en kinderen die dat niet hebben. Ook zijn er gezinnen met pleegkinderen. Hoe zit het met de rechten van die kinderen op het gebied van erfrecht en de erfbelasting ten opzichte van hun (stief)ouders of grootouders en ten opzichte van elkaar?

Lees verder

15 Jan

Artikelen

Hoe houd je de erfenis binnen de familie?

Veel ouders willen dat hun erfenis bij hun (eigen) kinderen terechtkomt en vervolgens bij hun kleinkinderen. Het familievermogen moet dus in de familie blijven. Deze wens blijkt bijvoorbeeld uit het massaal opnemen van de zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ in testamenten. De uitsluitingsclausule is een bepaling in een testament, waarmee u kunt regelen dat een erfenis niet valt in de huwelijksgemeenschap van uw kind. Bij een eventuele echtscheiding van uw kind, komt dat wat uw kind van u heeft geërfd, dan niet toe aan uw ex-schoonkind.

Met zo’n ‘uitsluitingsclausule’ (of ‘privéclausule’) kan niet altijd worden voorkomen dat de erfenis van de eerst overleden ouder toch bij dat schoonkind terechtkomt. In dit artikel wordt aandacht besteed aan het vererven van (vorderingen uit) de erfenis van de eerst-overleden ouder en aan mogelijke oplossingen om te voorkomen dat op deze wijze de erfenis bij uw schoonkind terechtkomt.

Lees verder

13 Jan

Geen categorie

SPOEDTESTAMENT

Als het onvermijdelijk moment van overlijden onverwacht rap dichterbij lijkt te komen, kan het nodig is zijn dat nog snel een testament opgemaakt of herroepen moet worden. Dan is er geen tijd te verliezen en komt de notaris met gezwinde spoed zo gewenst naar u toe; bij u thuis, in het ziekenhuis of het hospice. Zodat met de vereiste zorgvuldigheid uw uiterste wil goed wordt vastgelegd.

Lees verder

01 Jan

Blogs

Happy New Year

Lees verder

18 Dec

Events

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar


Wij wensen je een geweldig 2021. Blijf gezond!

Lees verder

25 Nov

Artikelen

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ is deze week aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin wordt het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opgeheven voor de gevolgen van erkenning. De ongehuwde partner van de moeder krijgt automatisch ook het gezag als hij of zij het kind erkent. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Lees verder

30 Nov

Artikelen

Gevolgen van de Brexit op een rijtje

Het Verenigd Koninkrijk houdt zich nog tot eind dit jaar aan de regels en wetten van de Europese Unie. Op 1 januari 2021 komt daar vanwege de Brexit verandering in. Dit heeft gevolgen voor het burgerlijk recht en het internationaal recht, en dus ook voor het notariaat. De Europese Commissie heeft de gevolgen van de Brexit voor deze rechtsgebieden op een rijtje gezet.

Lees verder

03 Dec

Artikelen

Verzet tegen invoering nieuw energielabel

Notarissen kunnen vanaf 1 januari het nieuwe energielabel aangeleverd krijgen. De invoering van het nieuwe label stuit echter op verzet. Volgens Vereniging Eigen Huis heeft het geen meerwaarde en ben je goedkoper uit met het huidige label. De organisatie adviseert huiseigenaren nog dit jaar het huidige, goedkope energielabel aan te vragen. Ook Kamerleden mengen zich in de discussie.

Lees verder

07 Dec

Artikelen

Belastingrente overlijdens gaat weer 'aan' op 1 januari 2021


De Belastingdienst rekent voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 weer belastingrente als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend. Vanwege automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst werd voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 geen belastingrente gerekend bij belastingaanslagen erfbelasting.

Lees verder

03 Dec

Artikelen

Forse groei aantal nieuwe bv’s

Het aantal nieuwe bv’s dat in november is opgericht, is fors gegroeid. Notarissen passeerden afgelopen maand bijna 6.700 oprichtingsakten. Dat zijn er bijna 1.300 meer dan een jaar eerder: een stijging van 24 procent.

Lees verder

10 Dec

Artikelen

Onderzoek: Hoge werkdruk, weinig ziekteverzuim

(Kandidaat-)notarissen vinden dat ze te druk zijn. Dat is een van de conclusies van het onderzoek 'Arbeidsmarkt notariaat' van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Maar er is meer. Zo zeggen werknemers vaker dat ze niet flexibel kunnen werken, terwijl werkgevers aangeven dat dat wel kan, zowel voor als tijdens corona. En vinden twintigers werk-privébalans belangrijker dan salaris.

Lees verder

15 Dec

Artikelen

Notariskantoren blijven open

De nieuwe maatregelen van het Kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen betrekking op notariskantoren. Deze blijven open en de dienstverlening gaat door, al is dat wellicht in aangepaste vorm.

Lees verder

15 Dec

Artikelen

Notaris 'vitaal beroep' in bepaalde situaties


Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laten weten dat notariële dienstverlening waarbij uitstel niet mogelijk of niet maatschappelijk wenselijk is, valt onder de categorie 'noodzakelijke overheidsprocessen' op de lijst met 'vitale beroepen'. Denk daarbij aan testamenten en leveringen met een termijn.

Lees verder

17 Dec

Artikelen

Platform Europese opleidingen op komst

Het Europees e-Justice portaal krijgt een platform voor Europese opleidingen. Notarissen kunnen daar opleidingen en materiaal voor zelfstudie over Europees recht vinden. Het platform zit nu in de testfase en wordt begin 2021 opengesteld. De bedoeling is dat zoveel mogelijk opleidingsaanbieders hun cursussen op het gebied van Europees recht of nationaal recht met grensoverschrijdende elementen publiceren op het platform.

Lees verder

16 Dec

Artikelen

Belastingplannen 2021 goedgekeurd door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Dat betekent dat volgend jaar diverse belastingregels veranderen die relevant zijn voor het notariaat. Denk daarbij aan de overdrachtsbelasting, verlaging van de vennootschapsbelasting en verandering van de box 3-heffing.

Lees verder

26 Nov

Artikelen

Eén van uw erfgenamen overlijdt eerder dan u, wat nu?

Zo zeker als de dood is, zo onzeker is het leven. Niet alleen voor u, maar ook voor uw (beoogde) erfgenamen. Het kan gebeuren dat één van hen eerder dan u komt te overlijden. Wat dan? Treden de kinderen van deze erfgenaam dan in zijn plaats of erven de overige erfgenamen zijn erfdeel? Moet u een testament maken of uw bestaande testament misschien aanpassen? De antwoorden op deze vragen zijn afhankelijk van de vraag of u al een testament heeft gemaakt en wat u daarin dan heeft geregeld voor het geval uw erfgenaam vóór u overlijdt.


Lees verder

17 Nov

Artikelen

Betere bescherming melder ongebruikelijke transactie


Een melder van een ongebruikelijke transactie wordt beter beschermd. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het waarborgen van de veiligheid van een melder nog meer aandacht krijgt. Anoniem melden van ongebruikelijke transacties blijft echter niet mogelijk.  

Lees verder

15 Nov

Blogs

Dit vinden onze klanten

Wij streven ernaar om een hoog klanttevredenheidscijfer (Net Promotor Score of NPS) te scoren. Wij hechten daar sterk aan. Door de klanttevredenheid te meten, beschikken wij over data waarop wij kunnen sturen om onze dienstverlening constant te blijven verbeteren.

Lees verder

19 Oct

Artikelen

Gratis consumentenwebinar over internationale relaties

Waarop moet je als internationaal stel letten als je een huis koopt? En waar vind je een notaris die jouw taal spreekt? Dat zijn onderwerpen die aan de orde komen tijdens een webinar dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op 23 oktober organiseert in het kader van de Dag van het civiele recht in Europa.

Lees verder

03 Nov

Artikelen

KNB: ‘Draai nota van wijziging overdrachtsbelasting terug’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft op 29 oktober een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij legt hiermee enkele handelingen vast die de notaris moet doen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil dat de staatssecretaris de nota van wijziging terugdraait. De beroepsorganisatie wil ruimte om de uitvoering van het wetsvoorstel samen met de Belastingdienst vorm te geven.

Lees verder

04 Nov

Artikelen

KNB start nieuwe campagne 'Hé notaris, vertaal 's!'


Op maandag 9 november start de nieuwe online campagne ‘Hé notaris, vertaal ‘s!’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Op www.notaris.nl/vertaal kunnen mensen notariële termen vertalen naar gewonemensentaal. Om de nieuwe website onder de aandacht te brengen, komt er vanaf volgende week een uitgebreide online en social mediacampagne.

Lees verder

05 Nov

Artikelen

Digitaal oprichten bv uitgelegd

Hoe gaat het digitaal oprichten van een bv in z’n werk? Hoe verloopt de ondertekening? En de identificatie? Deze en meer vragen over het digitaal oprichten van een bv worden beantwoord in Notariaat Magazine. Ook staat de presentatie van projectleider Robin Perik online. Deze gaf hij begin oktober op het online jaarcongres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Lees verder

13 Nov

Artikelen

Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. Dit schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen.

Lees verder

12 Nov

Artikelen

Annerie Ploumen gekozen als nieuwe voorzitter KNB (video)

Annerie Ploumen, notaris bij Van Doorne, wordt per 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Zij werd gisteren unaniem gekozen tijdens de Ledenraad. In deze video (2:14 min) vertelt Ploumen waar ze zich de komende jaren op gaat richten.

Lees verder

02 Nov

Artikelen

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 1 januari 2021


Per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting gewijzigd. We geven je tips hoe jij nu geld kunt besparen.

Lees verder

31 Oct

Artikelen

Eerste vrouwelijke president Hoge Raad

De Hoge Raad ontwikkelt mee met veranderingen in de samenleving. Hij heeft per 1 november 2020 voor het eerst in zijn geschiedenis een vrouwelijke president.

Lees verder

08 Oct

Artikelen

Politiek stelt vragen over differentiatie overdrachtsbelasting

Kan voldoende tegemoet worden gekomen aan de uitdagingen waar het notariaat voor gesteld wordt? Wordt een stijging van de notariskosten voor starters verwacht? Deze en andere vragen heeft de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer voorgelegd aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting.

Lees verder

20 Oct

Artikelen

Ollongren houdt vast aan nieuw energielabel per 1 januari

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken wil per 1 januari 2021 toch het nieuwe energielabel invoeren. Dit ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer eerder een motie aannam om de invoering uit te stellen. Volgens haar is uitstel niet mogelijk door de Europese regelgeving.

Lees verder

19 Oct

Artikelen

Financiën verduidelijkt nieuwe regels overdrachtsbelasting


De verklaringen voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief worden beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst en kunnen daarvan gedownload worden. Als ouders een woning voor een kind kopen en deze niet zelf duurzaam als hoofdverblijf gaan gebruiken, is het 8 procent-tarief van toepassing. Deze en andere antwoorden heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën gegeven aan de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting.

Lees verder

27 Oct

Artikelen

'Onnodige inperking wettelijk fiscaal verschoningsrecht'

Het conceptwetsvoorstel tot aanpassing van het wettelijk fiscaal verschoningsrecht leidt tot een ingrijpende wijziging en inperking van het verschoningsrecht. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in haar reactie op het conceptwetsvoorstel.

Lees verder

10 Oct

Events

Nieuwbouwdag Schiedam

Kom op 10 oktober 2020 naar het i-Punt in de Waag aan de Lange Kerkstraat 39 (naast de Grote- of Sint Janskerk) voor de Nieuwbouwdag Schiedam of neem met ons contact op voor informatie. Lees verder

06 Oct

Artikelen

Vastgoed zorgt voor veel drukte in het notariaat

Afgelopen maand passeerden notarissen weer meer akten, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Vooral het oversluiten van een hypotheek en de overdracht van een woning bezorgen notarissen veel werk.

Lees verder

06 Oct

Artikelen

België erkent Nederlandse levenstestamenten per 1 januari


België heeft op 30 september 2020 het Haagse Meerderjarigenbeschermingsverdrag 2000 geratificeerd. Het verdrag treedt op 1 januari 2021 in werking. Dat betekent dat in Nederland ondertekende levenstestamenten dan ook in België worden erkend.

Lees verder

04 Oct

Blogs

MAES notarissen lid van Business Netwerk Rijnmond

MAES notarissen is lid geworden van Business Netwerk Rijnmond. Business Netwerk Rijnmond is een regionaal zakenplatform met ruim tweehonderd aangesloten bedrijven en organisaties in de regio Rijnmond. Doelstelling is om bedrijven en organisaties met elkaar te verbinden, waardoor leadgeneration en new business voor partners en leden gegenereerd wordt.

Lees verder

01 Oct

Geen categorie

HOŞGELDINIZ

Rotterdam Den Haag metropol bölgesinden gelen bireyler, girişimciler ve hükümetler için bağımsız bir tam hizmet noteriyiz. Özellikle aile ve kişiler hukuku, işbirliği hukuku ve gayrimenkul alanında butun işlemleri yapiyoruz. Müşterilerimiz için hayattaki önemli adimlar atmalarina yardim ediyoruz. Hem iş hem de şahsi konularda sizin için burdayiz. Size barış, güvenilirlik ve güvenlik sunuyoruz. MAES notarissen yanında birde Basisnotarissen Rijnmond adında bir konseptimiz daha var. Burdan biraz daha uygun işlemler yaptirabilirsiniz.

Lees verder

28 Sep

Artikelen

Eerste registraties UBO-register een feit

De eerste registraties van een UBO zijn inmiddels gedaan in het nieuwe register. Vanaf gisteren zijn Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten als stichtingen verplicht om hun ‘uiteindelijke belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO's) te registreren in het UBO-register.

Lees verder

28 Sep

Artikelen

Nieuw energielabel op losse schroeven


Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis aangenomen om de invoering van het nieuwe energielabel uit te stellen. Dit nieuwe label zou 1 januari 2021 ingaan.

Lees verder

11 Sep

Blogs

Ik ben pas tevreden als u dat bent

Kom je mij of één van mijn kantoorgenoten bij ons op kantoor, op straat of op feesten en partijen tegen, dan kun je ons natuurlijk altijd aanspreken. Graag zelfs.

Lees verder

22 Sep

Artikelen

Spoedwet elke 2 maanden automatisch verlengd

De spoedwet die het mogelijk maakt akten in zeer uitzonderlijke gevallen op afstand te passeren, wordt telkens automatisch met 2 maanden verlengd. Pas als de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aangeeft dat deze tijdelijke voorziening niet meer nodig is, wordt de verlenging stopgezet.

Lees verder

17 Sep

Geen categorie

Karin Bloemen, Willie de brandweerman en Aretha Franklin

Vrijdag 18 september 2020 keert La Bloemen in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen terug naar haar eerste grote liefde: zingen. Met inspiratiebronnen als zangeressen Billie Holiday en Aretha Franklin en de swingende funk-, jazz- en soulklanken van de Old School Band, creëert ze een gloednieuwe, pure en muzikale show vol eigen stukken en de fijnste covers uit dit rijke repertoire. Als trots lid van de Club van 200 van de altijd zo goed geprogrammeerde Stadsgehoorzaal is zij onze theater-tip. Wil je weten waarom?

Lees verder

15 Sep

Artikelen

Grootste risico’s terrorismefinanciering in kaart gebracht


Verwerving en/of besteding van middelen via Nederlandse stichtingen of andere rechtsvormen behoort tot de 12 grootste risico’s op terrorismefinanciering. Dit blijkt uit de 2e National Risk Assessment (NRA) Terrorismefinanciering die op 11 september naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het notariaat bij de oprichting van stichtingen en met name goede doelen.

Lees verder

16 Sep

Artikelen

Prinsjesdag: investeren in woningbouw en invoering nieuw energielabel

Het kabinet wil de weg vrij maken voor nog meer woningbouw. Daarom investeert de overheid tot 2030 100 miljoen euro in de aanpak van de stikstofproblematiek. Vooral de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen krijgt ondersteuning. Dit blijkt uit de Prinsjesdagstukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Lees verder

16 Sep

Artikelen

Prinsjesdag: vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Starters op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Het gaat om meerderjarigen tot 35 jaar. Voorwaarde is wel dat zij in de woning wonen en het dus hun hoofdverblijf is. Ook mogen zij niet eerder een vrijstelling hebben gevraagd. Dit staat in het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting dat staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën dinsdag tijdens Prinsjesdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees verder

15 Sep

Geen categorie

Je hypotheek oversluiten loont

Vanwege de historische lage rentestand is dit het moment om na te gaan of oversluiten van je hypotheek loont. Velen gingen je al voor. Breng je eigen begroting op orde.

Lees verder

13 Sep

Events

MAES notarissen trots sponsor van Team DutchSail – Janssen de Jong


MAES notarissen is trots sponsor van Team DutchSail – Janssen de Jong. Dit team is een unieke samenwerking van belangrijke Nederlandse zeilorganisaties en kennisinstellingen ondersteund door een brede basis van bedrijven onder aanvoering van hoofdsponsor Janssen de Jong Groep. Het team komt namens Nederland uit onder de vleugels van DutchSail, in samenwerking met Sailing Holland, ondersteund door het Watersportverbond en op inschrijving van de KNZ&RV en KRZV De Maas.

Lees verder

11 Sep

Artikelen

Bescherm jezelf en je geliefden tegen ongeluk en ziekte

Wie regelt uw zaken, bijvoorbeeld als u dement wordt of een ernstig ongeluk krijgt en er geen levenstestament is?

Lees verder

01 Sep

Artikelen

Spoedwet digitaal passeren verlengd

De spoedwet die het mogelijk maakt akten bij de notaris via elektronische communicatie­middelen op te stellen, wordt verlengd tot 1 oktober 2020. In eerste instantie was de tijdelijke wet geldig tot 1 september. Ook zorgt de wet ervoor dat jaarvergaderingen van rechtspersonen tot 1 oktober op afstand kunnen plaatsvinden.

Lees verder

03 Sep

Artikelen

Het jaar 2019 samengevat in jaaroverzicht

De maatschappij verandert. En hoe de maatschappij naar de notaris kijkt en wat de maatschappij van hem verwacht, verandert ook. Het jaar 2019 stond daarom in het teken van het net ophalen. Bij leden, studenten, consumenten en stakeholders. Tijdens verschillende bijeenkomsten werd meegedroomd. Hoe ook alweer? Bekijk het Jaaroverzicht.

Lees verder

03 Sep

Artikelen

Minister wil legitieme portie niet afschaffen


Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaalde brief van de KNB heeft de legitieme portie geen maatschappelijk draagvlak meer. 

Lees verder

08 Sep

Artikelen

Zoeken op natuurlijke personen in Handelsregister stap dichterbij

Notarissen kunnen in de toekomst in het Handelsregister op natuurlijke personen zoeken. Dat staat in het ontwerpbesluit wijziging Handelsregisterbesluit dat voor consultatie is gepubliceerd. De Koninklijke Notariële beroepsorganisatie (KNB) juicht dit voorstel toe. Zo kunnen notarissen hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, zoals hun poortwachtersrol, beter uitoefenen.

Lees verder

08 Sep

Artikelen

Zoeken op natuurlijke personen in Handelsregister stap dichterbij

Notarissen kunnen in de toekomst in het Handelsregister op natuurlijke personen zoeken. Dat staat in het ontwerpbesluit wijziging Handelsregisterbesluit dat voor consultatie is gepubliceerd. De KNB juicht dit voorstel toe. Zo kunnen notarissen hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, zoals hun poortwachtersrol, beter uitoefenen.

Lees verder

31 Aug

Events

Notaris Ed Bijster gaat met pensioen

Vanwege het bereiken van de zeventigjarige leeftijd is met ingang van 1 september mr. E.M. (Ed) Bijster van rechtswege ontslagen als notaris. 

De dienstverlening aan de klanten van MAES notarissen en Basisnotarissen Rijnmond wordt door ons dreamteam onverminderd voortgezet op de wijze zoals u dat van ons al sinds 1992 gewend bent. Onberispelijk, toegewijd en integer.

Lees verder

21 Sep

Events

MAES PRINSJESDAG


Met een aantal relaties gaan we de derde dinsdag van september in Den Haag naar de Gouden Koets kijken en wat van de troonrede vinden. Wij doen dat met gasten die wat te vieren hebben of juist terugkijken op een bewogen jaar en nu meer dan ooit behoefte hebben aan perspectief. Gewoon. Om mensen die ons aan het hart gaan, een hart onder de riem te steken. Soms is het wel even niets voor niets in het leven.

Lees verder

16 Jul

Events

André Rieu | Waltzing around the world

Wij zijn op deze zomeravond aanwezig op het Vrijthof in Maastricht bij het openluchtconcert van André Rieu met het Johan Straus Orkest. Een mooier decor voor, ongetwijfeld, een spectaculaire show van Neerlands best verkopende en groots ondernemende artiest is eigenlijk niet voor te stellen. Wij verheugen ons er enorm op.

Lees verder

27 Aug

Artikelen

KNB: Notarieel product moet meer zijn dan vraag-en-antwoordspelletje van Kruidvat

‘Onze akten passen niet naast de shampoo. We zijn immers geen papier- of letterleverancier, maar leveren een dienst’, dat vindt Nick van Buitenen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) van de Kruidvattestamenten en -samenlevingscontracten. Voor 199 euro kan je sinds 24 augustus via de winkelketen een testament laten opmaken. Een samenlevingscontract gaat voor hetzelfde bedrag over de toonbank en een levenstestament kost 50 euro meer. Van Buitenen: ‘Deze akten zijn lang niet voor iedereen geschikt. Bovendien is het proces van een akte méér dan het aangaan van een digitaal vraag-en-antwoordspelletje.’

Lees verder

16 Jul

Artikelen

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Een nieuwe wet moet zorgen voor een aparte juridische vorm voor ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen. Dat wil het kabinet. Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in het Handelsregister inschrijven als maatschappelijke bv (bvm).

Lees verder

28 Jul

Artikelen

'Mogelijk verlies fraudebestrijding en rechtsbescherming bij oprichting bv zonder notaris'


Het schrappen van de verplichte rol van de notaris bij het oprichten van een bv kan verlies van fraudebestrijding, rechtszekerheid, rechtsbescherming en voorlichting tot gevolg hebben. Dit staat in het rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder

30 Jul

Artikelen

Tweeverdieners kunnen vanaf 2021 meer lenen voor een woning

Tweeverdieners kunnen vanaf 1 januari 2021 meer lenen voor bijvoorbeeld het kopen van een huis. Het laagste inkomen gaat voor een groter deel meewegen voor het vaststellen van de maximale hoogte van een hypothecair krediet. Dit wordt mogelijk gemaakt door een wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

Lees verder

16 Jul

Artikelen

Notariaat neemt deel aan innovatieprogramma Techruption

Innoveren, digitaliseren en nieuwe toepassingen voor notariële diensten ontdekken. Daar wil de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie (KNB) de aankomende jaren verder mee aan de slag. Daarvoor gaat het notariaat nu een samenwerking aan met Techruption, het innovatieprogramma van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Lees verder

07 Jul

Artikelen

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). 859 (kandidaat-)notarissen deden daaraan mee.

Lees verder

07 Jul

Artikelen

Notariaat meldt weer 65 procent meer ongebruikelijke transacties


Het notariaat heeft vorig jaar 65 procent meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2018. Het aantal meldingen door notarissen steeg van 800 in 2018 naar 1317 in 2019. Ook in 2018 was er ten opzichte van 2017 een stijging van 65 procent. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2019 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Lees verder

09 Jul

Artikelen

Grootste witwasrisico’s in kaart gebracht

Witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen behoren tot de vijftien grootste witwasrisico’s. Dit blijkt uit de tweede National Risk Assessment (NRA) Witwassen die op 3 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd. Verschillende risico’s op witwassen kunnen zich in de notariële praktijk voordoen.

Lees verder

06 Jul

Artikelen

UBO-register op 27 september in werking

Het UBO-register gaat 'live' op 27 september. Dit schrijven minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Het register had op 10 januari dit jaar in werking moeten treden.

Lees verder

09 Jul

Artikelen

Invloed coronacrisis op notariaat: meer verklaringen van erfrecht, minder levenstestamenten

Notarissen hebben ondanks de coronacrisis nog voldoende werk. In het tweede kwartaal zijn 4 procent meer akten gepasseerd dan een jaar eerder. In het eerste half jaar van 2020 passeerden zij gezamenlijk ruim 6 procent meer akten dan in dezelfde periode in 2019. Toen werden 846.179 akten ondertekend. Nu waren dat er 898.744. Dit blijkt uit cijfers uit het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Lees verder

26 Jun

Artikelen

Wie zorgt er voor jou als jij dat zelf niet meer kunt?


Levenstestament: een testament al tijdens uw leven!

Lees verder

10 Jun

Artikelen

CNUE: 'Kunstmatige intelligentie mag het vak notaris niet verstoren'

Kunstmatige intelligentie mag de gedragsregels van notarissen en de manier waarop zij hun vak uitoefenen niet verstoren. Aanvullende, nieuwe wetgeving hierover is daarom van groot belang. Die boodschap stuurt de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE, aan de Europese Commissie. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onderschrijft deze reactie.

Lees verder

24 Jun

Artikelen

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum waarop het UBO-register wel in werking treedt, is nog niet bekend.  

Lees verder

29 May

Artikelen

You better think

Wij wonen samen. Hebben het goed met elkaar. Willen misschien over een jaar met elkaar trouwen. Waarom zouden we dan nog een notarieel samenlevingscontract en/of een testament maken?

Lees verder

27 May

Artikelen

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar


In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De grootste stijging is zichtbaar in het aantal hypotheken en het aantal levenstestamenten. Het aantal oprichtingen van een stichting daalde juist.

Lees verder

27 May

Artikelen

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken.

Lees verder

27 May

Artikelen

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en worden de maatregelen voor transacties met cliënten in hoog-risicolanden in de wet verduidelijkt.  

Lees verder

22 May

Artikelen

Waarom moeten wij huwelijkse voorwaarden maken?

Waarom moeten wij huwelijkse voorwaarden maken?
En wat voor soort huwelijkse voorwaarden kunnen we maken?

Lees verder

14 May

Artikelen

Zwaar te verteren


De kranten staan op dit moment vol over wat Jeroen en Michou, een jong stel uit Voorburg, en hun families is overkomen. Het is zwaar te verteren.

Lees verder

14 May

Artikelen

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een Europese toezichthouder.

Lees verder

14 May

Artikelen

Commissie Vennootschapsrecht steunt modernisering nv-recht

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt modernisering van het nv-recht en het evenwichtiger maken van de man-vrouw verhouding in de top van grote bedrijven. De commissie vraagt zich wel af waarom beide onderwerpen in één ambtelijk voorontwerp zijn opgenomen met een wat korte consultatieperiode.

Lees verder

13 May

Artikelen

Kamers voor notariaat doen meer zaken af

De kamers voor het notariaat hebben in 2019 meer zaken afgedaan dan een jaar eerder: 442 om 389. Het aantal zaken dat de kamers binnenkregen bleef nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit het jaarverslag van de vier kamers.

Lees verder

08 May

Artikelen

Trouwplannen ? Ga eerst langs de notaris.


Als we nu trouwen, trouwen we toch standaard op huwelijkse voorwaarden? Een bezoek aan een notaris is dan toch niet meer nodig?

Pas op! Per 1 januari 2018 is de wet veranderd. Als je trouwt en niets regelt, ontstaat niet meer automatisch een algehele, maar een beperkte gemeenschap van goederen.

Lees verder

24 Apr

Artikelen

Spoedwet digitaal passeren gaat 24 april in

De spoedwet die het mogelijk maakt akten bij de notaris via elektronische communicatie­middelen op te stellen, gaat vandaag in. Ook zorgt de wet ervoor dat jaarvergaderingen van rechtspersonen tijdelijk ook op afstand kunnen plaatsvinden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich ingezet om dit in de wet te krijgen.

Lees verder

01 May

Artikelen

Samenleving en geregistreerd partnerschap is niet hetzelfde!

We willen een notarieel samenlevingscontract maken en daarmee onze samenwoning ‘registreren’. We zijn dan toch geregistreerd partners?

Nee, zo is het niet. Er bestaan verschillen tussen ongehuwde samenwoners die hun afspraken omtrent de samenwoning vastleggen in een notarieel samenlevingscontract enerzijds en partners die een geregistreerde partnerschap aangaan anderzijds. Velen denken dat deze twee samenlevingsvormen hetzelfde zijn omdat het samenlevingscontract in een notariële akte is geregistreerd. Maar dat is een misverstand. Er bestaan belangrijke verschillen tussen het geregistreerd partnerschap en een notarieel samenlevingscontract. We leggen ze je uit.

Lees verder

24 Apr

Artikelen

Waarom is het belangrijk om een testament te maken. Deel 2.

Er zijn veel redenen om een testament te maken. Op 17 april jl. gaven wij u hier al zeven redenen voor. In dit artikel geven wij u nog eens zes argumenten om een testament te maken.

Lees verder

21 Apr

Artikelen

Eerste Kamer stemt in met standpunt KNB digitaal passeren


De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Die maakt de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties mogelijk. De wet treedt zo snel mogelijk in werking, waarschijnlijk al deze week.

Lees verder

20 Apr

Artikelen

Minister ondersteunt praktische oplossing KNB voor op afstand passeren

In uitzonderlijke situaties mogen notarissen een testament via videoverbinding passeren, zonder dat de testateur de akte zelf ondertekent. Deze praktische oplossing van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt ondersteund door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

16 Apr

Artikelen

Tweede Kamer stemt in met standpunt KNB digitaal passeren

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid die de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties mogelijk maakt. Het voorstel gaat nu in een versnelde procedure naar de Eerste Kamer, waar de wet nog deze maand wordt behandeld.

Lees verder

14 Apr

Artikelen

Aantal geregistreerde testamenten in maart gestegen

Het aantal testamenten dat bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt geregistreerd, is in maart met ruim 10 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit de inschrijvingen in het Centraal Testamentenregister (CTR). Dit jaar waren dat er ongeveer 28.000. In 2019 waren dat er bijna 25.500.

Lees verder

02 Apr

Artikelen

Steun ministerraad voor standpunt KNB digitaal passeren


De ministerraad zal waarschijnlijk morgen besluiten de lijn van de Koninklijke Notariële (KNB) te steunen over het passeren van akten met behulp van digitale middelen in noodsituaties. De bespreking over deze steun maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen dat vrijdag op de agenda staat van de ministerraad, zo heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de KNB laten weten.

Lees verder

17 Apr

Artikelen

Waarom is het belangrijk om een testament te maken? Deel 1.

Wat zijn goede redenen om een testament te maken? We bespreken er hierna zeven. Maar er zijn er nog veel meer. Die delen wij graag op een later moment met u. Omdat wij het belangrijk vinden om goed voor elkaar te zijn. En omdat wij het belangrijk vinden dat u uw zaken goed voor elkaar hebt. Wij helpen u daar graag bij.

Lees verder

09 Apr

Artikelen

Erbarme dich | Goed voor elkaar

Hoe geweldig is het dat, uitgerekend nu, GoHealth Club Vlaardingen bij wijze van paascadeau onverplicht zijn helpende hand naar alle medewerkers van MAES notarissen uitsteekt en ons fit en vitaal de crisis uit wil helpen.

Lees verder

07 Apr

Artikelen

Coronavirus: geen gedwongen woningverkopen tot tenminste 1 juli

Woningeigenaren met achterstallige betalingen kunnen tot tenminste 1 juli niet worden gedwongen hun huis te verkopen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldt dat banken en verzekeraars dit met de rijksoverheid hebben afgesproken. Zij vinden het belangrijk dat eigenaren gedurende de coronacrisis in hun woning kunnen blijven.

Lees verder

03 Apr

Artikelen

Ministerraad stemt in met standpunt KNB digitaal passeren


De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een voorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming dat het standpunt onderschrijft van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie over de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State en zal naar verwachting medio april in het parlement worden behandeld.

Lees verder

01 Apr

Artikelen

Aantal hypotheekaanvragen in maart sterk gestegen

Het aantal hypotheekaanvragen is onverwachts sterk gestegen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Dat meldt De Hypotheker. Het aantal aanvragen nam in maart met bijna een derde toe in vergelijking met februari. Ook de NVM ziet dat de woningmarkt opvallend goed doorloopt.

Lees verder

02 Apr

Artikelen

Coronavirus: notarissen in Europa werken door

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa werken notarissen door. De meeste kantoren zijn open en veel medewerkers werken thuis. Dat blijkt uit een inventarisatie van maatregelen bij de 22 Europese notariaten die de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, heeft gemaakt.

Lees verder

27 Mar

Artikelen

KNB vraagt minister steun voor gebruik digitale middelen in noodsituaties

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming gevraagd notarissen in noodsituaties toe te staan digitale en audiovisuele middelen te gebruiken bij het passeren van notariële akten. De KNB vindt dat dit noodzakelijk is om eventuele juridische misverstanden hierover weg te nemen.

Lees verder

25 Mar

Artikelen

Minister Dekker verbetert informatie over erkennen huwelijk uit geregistreerd partnerschap


Niet alle landen erkennen een huwelijk dat door het omzetten van een geregistreerd partnerschap tot stand is gekomen. Dit laat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming weten naar aanleiding van Kamervragen van de PvdA. Een passende oplossing voor burgers die hun huwelijk in het buitenland moeten bewijzen, is de afgifte van een internationaal uittreksel van de huwelijksakte. Hij heeft de informatie op de website van de Rijksoverheid verbeterd.

Lees verder

22 Mar

Artikelen

KNB: digitale en audiovisuele middelen toegestaan bij coronapatiënten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt dat notarissen digitale en audiovisuele middelen moeten kunnen gebruiken om coronapatiënten in staat te stellen een testament te maken. De wet biedt notarissen bij hoge uitzondering de mogelijkheid, mits zij in hun dossier goed verantwoorden waarom zij dat hebben gedaan.

Lees verder

24 Mar

Blogs

WIJ BLIJVEN U GRAAG VAN DIENST

Flatten the curve | Goed voor elkaar

Lees verder

17 Mar

Artikelen

Notariskantoren blijven open

De meeste notariskantoren zijn gewoon open. Notarissen hebben van de wetgever een ministerieplicht gekregen. Dit houdt in dat zij verplicht zijn diensten te verlenen. Wel werken veel (kandidaat-)notarissen thuis tot en met in ieder geval 6 april. Adviesgesprekken gaan vaak via de telefoon of via een beeldverbinding. Notarissen die op kantoor zijn, houden zich aan de regels van het RIVM in verband met het coronavirus. Klanten die ziek zijn, wordt gevraagd niet langs te komen. Voor meer informatie kunnen klanten terecht bij hun notariskantoor.

Lees verder

16 Mar

Artikelen

KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af


De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af te geven. Notarissen kunnen niet met zekerheid vaststellen wie de ultimate beneficial owner (UBO) van een rechtspersoon is. Alleen de rechtspersoon zelf kan deze informatie geven.

Lees verder

10 Mar

Artikelen

Huizenkopers willen minder papierwerk

Veel huizenkopers vinden de papierwinkel rondom de aankoop van een huis een gedoe. Het is voor hen niet duidelijk wat zij wanneer moeten aanleveren. Zij wensen een online beveiligde omgeving, met daarin de stappen die zijn al hebben genomen en nog moeten nemen. Ook willen zij daarin de stukken kunnen aanleveren. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Zorgeloos Vastgoed. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) neemt deel aan dit initiatief.

Lees verder

12 Mar

Artikelen

KNB: meer duidelijkheid nodig over plannen BFT

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wil meer duidelijkheid over de plannen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) om toezicht en handhaving te verbeteren. Daarnaast wil het notariaat zelf meer mogelijkheden om ondermijning tegen te gaan. Dit laat de KNB weten in een brief aan Tweede Kamerleden.

Lees verder

19 Sep

Events

Woonbeurs Vlaardingen

Save the date!

Lees verder

27 Jun

Events

Woonbeurs Rotterdam | WTC


Meet and greet!

Lees verder

Artikelen

Kortingsregelingen

Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen. En toch willen wij onze relaties extra voordeel bieden met onze nieuwe kortingsregelingen. Het gaat om de ‘combi-kortingsregeling’ en de sociale ‘goed-voor-elkaar-kortingsregeling’. Op deze website beschrijven wij welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Lees verder

Video's

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wil je voorkomen dat je door een erfenis in de schulden komt?

Lees verder

Video's

Testament

Wie wil jij van jou laten erven als jij er straks niet meer bent? Maak je persoonlijke keuzes.

Lees verder

Video's

De notaris


Wat kan de notaris voor jou nog meer betekenen dan alleen zijn handtekening?

Lees verder

Video's

Samenlevingscontract

Van wie blijft de televisie als je gaat samenwonen? En wat gebeurt er met je opgebouwde pensioen als jullie uit elkaar gaan?

Lees verder

Artikelen

MAES NOTARISSEN IN DE MEDIA

Wij onderhouden uit communicatie en public relations overwegingen contacten met media. Je komt ons tegen op sociale media maar kan ons ook treffen in de krant, in magazines, op de radio of op televisie. Bijvoorbeeld bij PropertyNL, BNR, Radio West of bij Radio Rijnmond. Wij beogen daarmee onze zichtbaarheid te vergroten, sneller herkend te worden en het gesprek met onze huidige en nieuwe klanten op gang te houden of te krijgen.

Lees verder

Events

MAES NOTARISSEN OP DE BEURS

MAES Notarissen is regelmatig te vinden op toonaangevende beurzen. Als deelnemer of als bezoeker. Zoals op de Woonbeurzen in Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Den Haag. Op vastgoedbeurzen als de Provada, het MIPIM, de MAPIC en de ExpoReal. Maar ook bij kunstbeurzen als de PAN in Amsterdam en de Tefaf in Maastricht. MAES Notarissen helpt je graag op weg en we houden ons voor jou beschikbaar voor gratis notarieel advies, mocht je daar na bezoek behoefte aan hebben. 

Lees verder

Events

FEYENOORD - AAN DE MAES


Als jong ventje is één van ons als veelbelovend maar niets geworden voetbaltalent ooit nog eens een seizoen lang gecoached door niemand minder dan de voormalig international die eerder met het beste Feyenoord elftal ooit, in 1970 in Milaan tegen Celtic, de Europa Cup 1 had gewonnen: Theo de Tank, ofwel Theo Laseroms.

Lees verder

Events

MAES OPEN

Wij hechten groot belang aan sportbeoefening. Sport verbindt en verbroedert. Sport leert je omgaan met winnen en verliezen. Sport vergt ambitie, oefening, veel oefening en doorzettingsvermogen.

Lees verder

Video's

Huwelijkse voorwaarden

Wat gebeurt er met je platencollectie als jullie onverhoopt toch uit elkaar gaan. Of met je auto. Tot enige tijd geleden was het zo dat als aanstaande echtgenoten voordat zij gingen trouwen niets regelden bij de notaris, zij automatisch in algehele gemeenschap van goederen waren getrouwd. Daarmee werden alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk en alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstonden gemeenschappelijk. Bij echtscheiding moest dan alles door de helft worden gedeeld. Dat is niet meer.

Lees verder

Blogs

MAES NOTARISSEN ACADEMY

Wij hechten aan kennisontwikkeling en kennisdeling. En we vinden het belangrijk dat we snel en gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. We komen graag naar je toe om onze kennis te delen. Geven op locatie, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, op scholen, bij serviceclubs en verenigingen, (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven alleen of in samenwerking met partners in-house workshops over actuele onderwerpen. 

Lees verder

Blogs

MAES NOTARISSEN CHAT


Wij kunnen tijdens kantoortijden via deze website met je chatten over eerstelijns vragen. Wordt het wat gecompliceerd, dan nodigen wij je graag uit voor een vervolggesprek. Dat kan plaatshebben per telefoon, via beeldbellen, bij ons op kantoor danwel bij ons business center in WTC Rotterdam of WTC Den Haag, of - in overleg - op locatie, bijvoorbeeld bij jou thuis of op je kantoor. 

Lees verder

Blogs

MAES NOTARISSEN TELEFOON

Via de Notaristelefoon kun je vragen direct voorleggen aan een (kandidaat-)notaris. De Notaristelefoon is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 14.00 uur, telefoon 0900 - 346 93 93, € 0,80 per minuut. Kijk op www.notaris.nl voor actuele tarieven en overige publieksinformatie. Je kan voor vragen ook rechtstreeks de MAES notarissen telefoon bellen op + 31 (0)10  44 53 777. Wij staan je graag te woord en rekenen daar niets voor.

Lees verder

03 Oct

Artikelen

HDN: HYPOTHEEK OVERSLUITEN FORS TOEGENOMEN

Het aantal hypotheekaanvragen steeg met 11% in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit heeft met name te maken met de groep consumenten die hun hypotheek oversluiten (+23%). 

Lees verder

28 Jan

Artikelen

Ik weet niet meer of ik al een testament heb gemaakt. Hoe kom ik hierachter?

Met een testament kunt u regelen wie uw erfgenamen zijn, hoe uw erfenis moet worden afgewikkeld en nog veel meer. Een testament is alleen geldig als het stuk een bijzondere vorm heeft: de meest gangbare vorm is de notariële akte, die wordt opgesteld door de notaris. De reden voor deze bijzondere vorm is, dat in een testament belangrijke beslissingen worden genomen die grote financiële en sociale gevolgen kunnen hebben. De notaris legt niet alleen uw wensen vast in het document, maar adviseert u ook over welke mogelijkheden u hierin heeft, en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn.

Lees verder

03 Feb

Artikelen

Nieuwsbericht 1


Lees verder

03 Feb

Artikelen

Gooi je goede geld niet in het...

Een goede notaris helpt je onberispelijk, snel en voordelig. Met je huis en hypotheek. Je familie en relatie. Of met je onderneming. Klanten geven ons een 9.

Pak hier die fikse korting!

MAES notarissen. Goed voor elkaar.

Lees verder

03 Feb

Artikelen

Nieuwsbericht 3

Lees verder

10 Mar

Artikelen

KNB vraagt aandacht voor het levenstestament

Sinds 1 maart loopt er vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een online campagne om aandacht te vragen voor het levenstestament.

Lees verder

03 Feb

Geen categorie

Nieuwsbericht 5


Lees verder

03 Feb

Geen categorie

Nieuwsbericht 6

Lees verder

18 May

Geen categorie

Ik heb met privégeld geïnvesteerd in het huis van mijn echtgenoot. Kan ik dit terugkrijgen of ben ik het kwijt?

Wanneer u met privévermogen iets betaalt dat vervolgens eigendom wordt van uw echtgenoot, dan moet uw echtgenoot aan u een geldbedrag vergoeden. Datzelfde geldt, als u samen met uw echtgenoot iets koopt maar u betaalt een groter deel van de koopprijs. Of, zoals het in de wet staat: u krijgt een ‘vergoedingsrecht’. U heeft er recht op, dat uw echtgenoot dat betaalde bedrag aan u vergoedt. In de wet is een regeling van vergoedingsrechten opgenomen, die geldt voor echtgenoten en voor geregistreerde partners. Waar in dit artikel wordt gesproken over echtgenoten, worden daarmee ook de geregistreerde partners bedoeld. Hierna leest u wanneer vergoedingsrechten ontstaan en hoe deze worden berekend.

Lees verder

28 May

Geen categorie

De quasi-wettelijke verdeling: wat houdt deze testamentsvorm in? En wanneer is het interessant om zo’n testament te maken? 

Als u zonder testament overlijdt en een echtgenoot en een of meer kinderen achterlaat, komen uw bezittingen na uw overlijden automatisch bij uw echtgenoot (of geregistreerd partner) terecht. Dit wordt ook wel de ‘wettelijke verdeling’ genoemd, waarvan de werking al aan bod is geweest in MET RECHT GEREGELD 2020-06. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een geldbedrag, dat zij in principe pas uitbetaald krijgen als ook uw echtgenoot is overleden. 

Hoewel voor de wettelijke verdeling geen testament nodig is, is het soms toch verstandig om de wettelijke verdeling in een testament vast te leggen. Of om juist in een testament te bepalen dat de wettelijke verdeling niet van toepassing is en een andere, daarop lijkende regeling voor uw echtgenoot in uw testament op te nemen, zoals bijvoorbeeld de quasi-wettelijke verdeling. Deze testamentvorm staat centraal in deze bijdrage.

Lees verder

26 Jul

Geen categorie

Complimenten en klachten


Wij bedienen een paar duizend klanten per jaar. Zij tonen zich blijkens onderzoek zeer tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening, Met een Net Promotor Score van 92 op 100 bevelen zij ons van harte aan bij andere consumenten. In de eerste zes maanden van 2021 toonden zich echter 5 klanten bij ons niet tevreden. Dat zijn er voor ons 5 teveel. Wat ging er mis en hoe kunnen we dat voor de toekomst voorkomen?

Lees verder

Geen categorie

Schenking en teruglenen: de 'schenking op papier' Hoe werkt dit en is dit fiscaal wel aantrekkelijk?

Lees verder