×

07-07-2022

Aantal investerings- en spaarbv’s blijft stijgen

Aantal investerings- en spaarbv’s blijft stijgen


Het aantal investerings- en spaarbv’s stijgt sinds 2010 continu. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB). Een mogelijke verklaring is dat vermogende huishoudens op deze manier minder belasting proberen te betalen.

De studie van het CPB laat voor het eerst de verschillende functies van bv’s zien. Veel bv’s zijn een onderneming, in de zin dat met behulp van arbeid en kapitaal diensten worden verleend of goederen worden geproduceerd. Er worden ook veel bv’s opgericht om te sparen, te beleggen, een pensioen op te bouwen, vastgoed te beheren of deelnemingen in andere ondernemingen te beheren. Al deze types worden fiscaal hetzelfde behandeld.

10 procent
Dat laatste zorgt er voor dat het aantrekkelijk kan zijn om vermogen in een bv onder te brengen. Van de bijna 1 miljoen bv’s die Nederland in 2018 rijk was, bestond bijna 10 procent uit investerings- of spaarbv’s. De voortdurende stijging van dit aantal lijkt samen te hangen met de hogere effectieve belastingdruk in box 3, vooral door de daling van de rente. Voor vermogende huishoudens mogelijk een reden om vermogen te verplaatsen naar een bv.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie