×

04-03-2021

Drukte in het notariaat lijkt zich te stabiliseren

Drukte in het notariaat lijkt zich te stabiliseren


De steeds verder toenemende drukte in het notariaat van de afgelopen 2 jaar lijkt zich te stabiliseren. In totaal werden in februari 138.608 akten ingeschreven in het Centraal Digitaal Repertorium (CDR), 4.782 meer dan een jaar eerder (3,5 procent). Vergeleken met vorige maand werden er echter ruim 11 procent minder akten ingeschreven. In 2020 was de afname tussen de maanden januari en februari 8 procent.

Vooral de terugval in de vastgoedmarkt valt op. In december zorgde die nog voor een recordaantal akten. Ook in januari lagen de cijfers voor het aantal overdrachts- en hypotheekakten aanmerkelijk hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Afgelopen maand laat echter een daling van iets meer dan 2 procent in het aantal geregistreerde overdrachtsakten zien ten opzichte van februari 2020. Het aantal gepasseerde hypotheekakten was 8,4 procent meer dan februari 2020. De stijging in januari ten opzichte van een jaar eerder was veel hoger: 23,5 procent.

Familiepraktijk trekt iets bij
De behoorlijk daling in januari van het aantal akten in de familiepraktijk zet niet door in februari. Daalde het aantal testamenten die maand nog met ruim 2,5 procent vergeleken met januari 2020, in februari lag dat aantal vrijwel gelijk met vorig jaar. Het aantal levenstestamenten lag opnieuw lager dan vorig jaar, maar daar brengt de begin maart gestarte campagne 'Teken vandaag voor morgen' wellicht verandering in. De neerwaartse trend van het aantal huwelijkse voorwaarden na de gewijzigde wetgeving een paar jaar geleden lijkt de bodem nog niet te hebben bereikt. Hier is opnieuw een forse daling te zien van bijna 17 procent. Het aantal samenlevingscontracten en erfrechtverklaringen stijgt wel (opnieuw) fors: respectievelijk met 20 en ruim 21 procent vergeleken met februari 2020.

Praktijk ondernemingsrecht draait goed
Het aantal besloten vennootschappen dat in februari is opgericht steeg met 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. De oprichting van een stichting daarentegen nam af met ruim 7 procent. Opvallend is de toename van het aantal statutenwijzigingen van stichtingen. Dat aantal steeg met maar liefst 38 procent; waarschijnlijk vanwege de wijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 1 juli aanstaande.

Aantal nieuwe zaken
De trend die de inschrijvingen in het CDR laten zien van afgelopen twee maanden lijkt zich de komende tijd voort te zetten. Bijna de helft van het aantal respondenten dat meedeed aan het maandelijkse onderzoek van de KNB geeft aan dat het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk is afgenomen. Bij bijna 33 procent is dat aantal gelijk gebleven en 20 procent gaf aan dat het aantal is toegenomen. In de familiepraktijk geeft 30 procent een toename aan. Ruim 12 procent noteert een daling en bij bijna 60 procent is het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven. Het aantal nieuwe zaken in het ondernemingsrecht is redelijk stabiel. Bij ruim 60 procent van de respondenten is het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven, 24 procent ziet een toename, 14 procent juist een afname.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie