×

22-07-2021

Europese Commissie presenteert pakket tegen witwassen en terrorismefinanciering

Europese Commissie presenteert pakket tegen witwassen en terrorismefinanciering


Dinsdag heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd om de Europese aanpak van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Er wordt onder meer voorgesteld een Europese autoriteit voor anti-witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering in te stellen.

Deze autoriteit moet onder meer toezicht gaan houden op de naleving van de Europese regels over anti-witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering door bepaalde financiële instellingen. Notarissen en andere beroepsgroepen blijven voor deze naleving onder toezicht staan van hun huidige nationale toezichthouders.

Verordening en zesde richtlijn
Verder bevat het gepresenteerde pakket een verordening die regels bevat over anti-witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering. Deze verordening beoogt verdere Europese harmonisatie van deze regels en bevat rechtstreeks werkende regels over onder meer cliëntenonderzoek en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Ook wordt een zesde anti-witwasrichtlijn ingevoerd die de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moet vervangen.

Vervolg
Het pakket wordt de komende tijd besproken door het Europees Parlement en de Raad. De Europese Commissie hoopt dat het Europese wetgevingsproces snel verloopt. De nieuwe autoriteit zou in 2024 van start moeten gaan.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie