×

14-05-2020

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels


De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een Europese toezichthouder.

Deze plannen maken deel uit van een pakket antiwitwasmaatregelen dat de commissie heeft voorgesteld. In het actieplan staan concrete maatregelen voor de komende 12 maanden. Hiermee kan de commissie de EU-regelgeving voor de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering beter handhaven, controleren en coördineren. De bedoeling is lacunes en zwakke plekken in EU-regelgeving wegwerken.

EU-regels
Voor het notariaat zijn vooral 2 punten in het actieplan relevant. Ten eerste het creëren van 1 boek met EU-regels. De huidige regels zijn verstrekkend en doeltreffend, maar de toepassing ervan in de lidstaten kan verschillen. Omdat de regels op uiteenlopende manieren worden geïnterpreteerd, ontstaan lacunes in het systeem. Criminelen kunnen die misbruiken. Het tweede punt is toezicht op EU-niveau. Momenteel zorgt elke lidstaat apart voor het toezicht. Daardoor kunnen tekortkomingen ontstaan in de manier waarop op de regels wordt toegezien. De commissie doet een voorstel voor de oprichting van een toezichthoudende instantie op EU-niveau.

Roadmap
De Europese Commissie heeft de plannen voorbereid via een zogenoemde roadmap. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft eerder dit jaar via de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE, laten weten het eens te zijn met de voorgestelde aanpak. Voor dit actieplan heeft de Europese Commissie een consultatiemoment ingebouwd. Als het aan de KNB ligt zal de CNUE hieraan weer meedoen.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie