×

23-08-2021

Geen zorgen om staat van het notariaat

Geen zorgen om staat van het notariaat


Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft geen signalen ontvangen dat er problemen zijn met de staat van het notariaat. Dat antwoordt de minister op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP). Daarnaast ziet Dekker geen verband tussen recente incidenten in het notariaat, zoals de fraude bij Pels Rijcken, en de invoering van de marktwerking.

Dekker benadrukt verder dat het aantal incidenten bovendien redelijk constant is, zeker gezien de groeiende omvang van het notariaat. Hij meldt ook dat er voorafgaand aan de invoering van de marktwerking in 1999 ook incidenten, signalen van niet integer handelen en ontzettingen uit het ambt waren. De klachten die onlangs tot ontzettingen hebben geleid staan bovendien los van elkaar, het zijn zeer verschillende zaken.

Toezicht
In zijn beantwoording van de Kamervragen gaat Dekker uitgebreid in op de rol van zowel de KNB als het Bureau Financieel Toezicht wat betreft de controle van het notariaat. De KNB bevordert met intercollegiale toetsingen de kwaliteit van de beroepsuitoefening, het BFT houdt toezicht op de financiën, de kwaliteit en de integriteit. Dat garandeert volgens Dekker nooit dat iedere misstand aan het licht komt. Daarmee verwijst hij naar de fraude bij Pels Rijcken. Maar om misstanden zoveel mogelijk te voorkomen, moeten notariskantoren hun financiële gegevens periodiek indienen bij het BFT. Komen er zorgelijke signalen binnen bij het bureau, dan volgt risicogericht toezicht.

Onpartijdig en onafhankelijk
De stelling van Van Nispen, dat mogelijk de balans tussen ambt en ondernemerschap zoek is, klopt volgens de minister niet. ‘De notaris verricht nog steeds zijn werkzaamheden als onpartijdige en onafhankelijke professional,’ schrijft Dekker. ‘Er zijn geen signalen dat de notaris vooral een ondernemer is geworden: de ambtsbediening wordt nog steeds als een kerntaak beschouwd.’ Dat geldt ook voor de jongere generatie. Wel is de dienstverlening competitiever, moderner en klantgerichter geworden.

Toekomst
Een onderzoek naar het functioneren van het notariaat en de invloed van de marktwerking daarop is momenteel niet aan de orde, stelt Dekker. De KNB is namelijk zelf bezig met een traject rond de toekomstige beroepsbeoefenaar, Futurepr(o)of, en kijkt daarbij naar mogelijke aanpassingen van de Wet op het notarisambt. De minister wacht deze ontwikkeling af en gaat daarna graag met de KNB in gesprek over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan deze wensen.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie