×

30-11-2020

Gevolgen van de Brexit op een rijtje

Gevolgen van de Brexit op een rijtje


Het Verenigd Koninkrijk houdt zich nog tot eind dit jaar aan de regels en wetten van de Europese Unie. Op 1 januari 2021 komt daar vanwege de Brexit verandering in. Dit heeft gevolgen voor het burgerlijk recht en het internationaal recht, en dus ook voor het notariaat. De Europese Commissie heeft de gevolgen van de Brexit voor deze rechtsgebieden op een rijtje gezet.

De nieuwe kennisgeving (pdf) van de Europese Commissie vervangt eerdere publicaties van de commissie over deze onderwerpen. Voor het notariaat zijn onder meer de gevolgen voor gerechtelijke procedures, zoals insolventie, van belang. De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, blijft ook de komende periode dit dossier met grote aandacht volgen en agenderen binnen de verschillende CNUE werkgroepen.

Voorwaarden
Het VK en de EU bereikten op 17 oktober 2019 een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU. De EU en het VK onderhandelen nu tijdens de overgangsperiode verder over de definitieve vorm van de nieuwe relatie. Lukt het om afspraken te maken dan gaan deze gelden na de overgangsperiode. Lukt het niet om afspraken te maken, dan volgt er na de overgangsperiode automatisch een ‘no-deal Brexit’. In dit geval wordt het VK een derde land zonder bilaterale afspraken met de EU en dus ook Nederland.

Gevolgen notariaat
Eerder bleek al dat de gevolgen voor het notariaat ook bij een no-deal Brexit beperkt lijken, onder meer omdat het VK inmiddels belangrijke Haagse verdragen heeft geratificeerd. Bij echtscheidingen liggen de zaken mogelijk gecompliceerder, met name waar het de rechtsmachtbepalingen betreft.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie