×

27-01-2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2024

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2024


De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het de bedoeling dat de wet nu per 1 januari 2024 ingaat.

De invoering per 1 juli 2023 is daarmee van de baan. Dat is een nieuwe tegenvaller voor de wet, die inmiddels meerdere keren is uitgesteld. Volgens De Jonge is de voor de Omgevingswet benodigde techniek inmiddels voldoende gereed. Reden voor het uitstel is deze keer dat instanties die met het nieuwe systeem gaan werken, zoals gemeenten en het bedrijfsleven, minstens 6 maanden de tijd nodig hebben om alles daarvoor op orde te krijgen.

Doel
Doel van de Omgevingswet is versnippering tegengaan van verschillende wetten voor ruimtelijke ordening. Deze wetten zijn van belang bij onder meer de overdracht van vastgoed. Zo zou het makkelijker moeten worden om vergunningen aan te vragen.

Notariële rechercheplicht
De software is niet het enige probleem dat speelt bij de nieuwe Omgevingswet. KNB-voorzitter Annerie Ploumen wees De Jonge eerder al op de consequenties van het wegvallen van de notariële rechercheplicht voor een aantal publiekrechtelijke beperkingen bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Daardoor valt een deel van de notariële consumentenbescherming weg. Volgens De Jonge zou dit opgelost kunnen worden met een consumentenbrochure.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie