×

04-08-2021

Kamervragen over de staat van het notariaat

Kamervragen over de staat van het notariaat


Is de controle op het notariaat wel voldoende en wat zijn de gevolgen van de marktwerking op het notariaat? Deze en andere vragen over het notariaat wil Michiel van Nispen (SP) graag beantwoord zien door de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker.

Aanleiding voor de Kamervragen van Van Nispen is een artikel in het WPNR, waarin oud-notaris Guus Rieter kritisch naar het huidige notariaat kijkt. De SP'er wil onder meer weten of het klopt dat het wettelijke toezicht op het notariaat exclusief bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ligt en dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) slechts door peerreviews iets aan kwaliteitsbewaking doet. Ook wil hij weten over het juist is dat deze peerreviews maximaal eens in de 3 jaar voor 1 dag plaatshebben en hoeveel fte het BFT beschikbaar heeft voor de controle van notariskantoren.

Pels Rijcken
Vanwege de fraude door notaris Frank Oranje bij Pels Rijcken wil Van Nispen van de minister weten hoe dit jarenlang aan de aandacht van het BFT heeft kunnen ontsnappen. Ook vraagt hij zich af waarom het publiek niet mag weten welke notariskantoren onder verscherpt financieel toezicht staan.

Marktwerking
Ten slotte stelt Van Nispen ook enkele vraagtekens bij de marktwerking in het notariaat. Hij wil van Dekker weten of de notaris niet te duur is geworden voor minder draagkrachtigen en of het niet eens tijd is om de Wet op het notarisambt (Wna) te evalueren. Hij pleit daarom voor een grondig onderzoek naar de staat van het notariaat.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie