×

04-10-2020

MAES notarissen lid van Business Netwerk Rijnmond

MAES notarissen lid van Business Netwerk Rijnmond


Business Netwerk Rijnmond 

MAES notarissen is lid geworden van Business Netwerk Rijnmond. Business Netwerk Rijnmond is een regionaal zakenplatform met ruim tweehonderd aangesloten bedrijven en organisaties in de regio Rijnmond. Doelstelling is om bedrijven en organisaties met elkaar te verbinden, waardoor leadgeneration en new business voor partners en leden gegenereerd wordt.

Impact 

Bij MAES notarissen onderkennen we de verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze stakeholders; onze klanten, onze medewerkers, leveranciers, de overheid en de samenleving waar wij deel van uitmaken. Op zowel professioneel als maatschappelijk terrein. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid richt zich op drie thema’s: governance, een duurzame leefomgeving en sociale betrokkenheid. Wij hopen daarmee impact te kunnen hebben.

Goed voor elkaar 

Onze sociale betrokkenheid brengt met zich mee dat wij goede doelen en maatschappelijke organisaties ondersteunen. Wij hechten er aan om een bijdrage te leveren aan het verstevigen van onze netwerken, om betrokken te zijn bij relevante beroepsorganisaties en wij zetten ons pro bono in voor de samenleving waar wij deel van uitmaken. 

Zo doneren wij aan goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn, steunen wij de culturele sector en sponsoren wij sporters met de ambitie om een bijzondere prestatie te leveren en organisatie die ze daarin faciliteren, zoals bijvoorbeeld Team Dutch Sail - Janssen de Jong. Team DutchSail – Janssen de Jong is een unieke samenwerking van belangrijke Nederlandse zeilorganisaties en kennisinstellingen ondersteund door een brede basis van bedrijven onder aanvoering van hoofdsponsor Janssen de Jong Groep. Het team komt namens Nederland uit onder de vleugels van DutchSail, in samenwerking met Sailing Holland, ondersteund door het Watersportverbond en op inschrijving van de KNZ&RV en KRZV De Maas.

Daarnaast tonen wij ons betrokken bij verschillende netwerkorganisaties, waaronder VNO NCW, de Maatschappij, de Industriele Kring Vlaardingen, Rotary Nederland en nu ook Business Netwerk Rijnmond.

Wij zien ernaar uit de leden van Business Netwerk Rijnmond beter te leren kennen en om ze te ondersteunen waar dienstig.

MAES notarissen. Goed voor elkaar.