×

07-07-2022

Meer (levens)testamenten gepasseerd in tweede kwartaal

Meer (levens)testamenten gepasseerd in tweede kwartaal


In het tweede kwartaal van dit jaar passeerden notarissen ruim 488.500 akten. Dat zijn er 9.200 meer (bijna 2 procent) dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal akten met bijna 21.000 akten, een toename van 4,5 procent. Belangrijkste stijgers zijn hypotheekakten en (levens)testamenten. Het aantal overdrachtsakten en oprichtingsakten van besloten vennootschappen nam af. Het totaal aantal akten ligt halverwege dit kalenderjaar ruim 1,5 procent lager dan een jaar eerder.

De stagnerende woningmarkt is terug te zien in het aantal overdrachtsakten dat notarissen afgelopen half jaar passeerden. Zowel in het eerste (-20 procent) als in het tweede kwartaal (-9 procent) liggen die aantallen lager dan in de vergelijkbare kwartalen vorig jaar. Het aantal hypotheekakten daarentegen is na een daling met 6 procent in het eerste kwartaal een kwartaal later opnieuw gestegen, met ruim 11 procent. De verwachting is wel dat die stijging afneemt, nu de hypotheekrente sterk stijgt en ook oversluiters afzien van een nieuwe hypotheek.

Vooral daling in Groningen, Limburg en Zeeland
De verwachtingen van notarissen voor de komende tijd zijn wisselend. Uit de maandelijkse enquête van de KNB naar de werkvoorraad van kantoren rapporteert een derde een afname van het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk. Ongeveer 20 procent meldt een toename en bij iets minder dan de helft blijft de werkvoorraad gelijk. Van de kantoren die meededen in Groningen, Limburg en Zeeland ziet meer dan de helft het aantal nieuwe zaken afnemen. Van de deelnemende kantoren in Friesland en Gelderland ziet iets minder dan de helft een afname, maar een bijna even groot aantal kantoren in die provincies noteert een toename. In Flevoland, Noord-Holland en Overijssel zijn kantoren het meest optimistisch. Bij bijna 50 procent van hen is het aantal nieuwe zaken toegenomen.

Familiepraktijk floreert
Notarissen met een familiepraktijk hebben het drukker dan ooit. Het aantal testamenten en levenstestamenten dat zij de afgelopen 3 maanden passeerden ligt met bijna 7 respectievelijk 18 procent fors hoger dan in het tweede kwartaal 2021. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar is die stijging minder sterk. Het aantal testamenten nam met 3,5 procent toe en het aantal levenstestamenten bleef nagenoeg gelijk. Samenlevingscontracten zijn uit. Dat aantal nam met ruim 8 procent af vergeleken met vorig jaar. De komende tijd blijft het goed gaan in de familiepraktijk. Ruim 40 procent van de deelnemende kantoren meldt een toename van het aantal nieuwe zaken. Bij iets meer dan 50 procent blijft het aantal nieuwe zaken gelijk en 5 % rapporteert een afname. In Gelderland, Groningen en Zuid-Holland zijn ze het meest positief en ook in de familiepraktijk blijft het aantal nieuwe zaken in Limburg achter bij de andere provincies. Bijna 40 procent van de deelnemende kantoren in die provincie meldden een afname.

Ondernemingsrechtpraktijk in de mineur
In de ondernemingsrechtpraktijk stagneert de opgaande lijn van het aantal oprichtingsakten voor een besloten vennootschap. Waren die cijfers voor het eerste kwartaal van 2022 en 2021 nog redelijk vergelijkbaar, in het tweede kwartaal is dat aantal vergeleken met vorig jaar fors afgenomen (-13 procent). Ook de levering van aandelen laat een daling zien, zij het minder sterk (-3 procent). De verwachtingen van kantoren die deelnamen aan de enquête is positiever. Bij de helft is de werkvoorraad gelijk gebleven, bij een derde zelfs toegenomen. Vooral kantoren in Friesland en Groningen melden een relatief grotere toename van nieuwe zaken in de ondernemingspraktijk. In Limburg is de het aantal kantoren dat een afname meldt het grootst: ruim 35 procent.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie