×

14-06-2021

Meer ongebruikelijke transacties notarissen verdacht verklaard

Meer ongebruikelijke transacties notarissen verdacht verklaard


De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft vorig jaar 538 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2019 waren dat er 177. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Het notariaat heeft vorig jaar minder ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2019. Het aantal meldingen door notarissen daalde van 1.317 in 2019 naar 1.060 in 2020. In 2019 was er ten opzichte van 2018 een stijging van 65 procent. Het aantal notarissen dat een melding deed, daalde iets, van 322 in 2019 naar 295 in 2020.

Toenemende aantallen
Volgens het jaaroverzicht zijn in 2020 in totaal 722.247 ongebruikelijke transacties bij de FIU gemeld. In 2019 waren dit er 2.462.973. Maar in 2019 bestond het overgrote deel uit meldingen op basis van de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden. Deze meldingen hoeven vanaf oktober 2019 niet meer te worden gedaan. Zonder de transacties die hiermee verband houden kwam het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2019 uit op 541.236. Hiervan uitgaande is sprake van een toename van 33 procent in 2020. Daarmee zet de trend van toenemende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich voort.

15 miljard euro
In 2020 verklaarde de FIU in totaal 103.947 transacties verdacht, met een totale waarde van bijna 15 miljard euro. Het gros aan verdachte transacties was afkomstig van betaaldienstverleners en banken. In 2019 was het aantal verdacht verklaarde transacties 39.544. De forse stijging in 2020 is het resultaat van onder andere investeringen in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie