×

01-06-2022

Miljonair worden door bezoek aan de notaris?

Miljonair worden door bezoek aan de notaris?


Miljonair worden

Een bezoek aan MAES notarissen kan jou en je dierbaren heel veel geld opleveren. Bijvoorbeeld omdat jij met tussenkomst van de notaris je vermogen adequaat beschermt en voorkomt dat anderen - zoals de belastingdienst, schuldeisers, exen, zakenpartners of afvalligen - met jouw geld aan de haal (kunnen) gaan. 

De kost gaat voor de baat uit

Natuurlijk je maakt ook notariskosten, de opdracht moet immers worden uitgevoerd, maar in de meeste gevallen word jij er zelf juist alleen maar beter van.

Notariskosten en de vergoeding voor de notaris is niet hetzelfde

Honorarium

Het leeuwendeel van de door jou gemaakte notariskosten gaat overigens naar de Nederlandse Staat en naar derden. Het honorarium voor de notaris, dus de vergoeding voor de door hem of haar verleende diensten en voor het risico dat hij of zij loopt, is daar veelal maar een betrekkelijk gering onderdeel van.

Btw | Omzetbelasting 

Ongeveer 20% van wat je (als consument) betaalt, gaat naar onze Minister van Financiën. Dat verdwijnt als omzetbelasting (btw) in de schatkist in de hoop en de verwachting dat het door onze bewindslieden voor ons allen goed besteed wordt. Aan onderwijs, zorg, infrastructuur en sociale zekerheid, om maar wat te noemen.     

Overdrachtsbelasting

Bij vastgoedtransacties ben je als verkrijger in beginsel ook nog overdrachtsbelasting verschuldigd, vaak 2% en soms wel 8% (wordt in 2023 zelfs meer dan 10%) over de koopprijs of waarde van het vastgoed. Gaat ook naar de Staat. Overigens is de notaris en niet de verkrijger door de wetgever aansprakelijk gemaakt voor de juiste en tijdige afdracht van die overdrachtsbelasting. Draagt de notaris niet tijdig af, of heeft hij ten onrechte een vrijstelling van toepassing verklaard of te weinig geïncasseerd - bijvoorbeeld omdat de taxatiewaarde hoger is dan de koopprijs - dan legt de fiscus zijn claim bij de notaris neer en die moet dan de portemonnee trekken. 

Verschotten 

Derden brengen kosten in rekening die de notaris risicodragend voor je heeft voorgeschoten. Dat zijn kosten die de notaris moet maken om de door de klant aan hem verstrekte opdracht uit te kunnen voeren. Denk aan kosten die in rekening worden gebracht door en voor: het kadaster, het handelsregister én het UBO-register van de kamer van koophandel, het centraal (levens-)testamentenregister, de rechtbank, het insolventieregister, het curatele- en bewind register, het huwelijksgoederenregister, de basisregistratie personen, verificatie en identificatie, een tolk en meer.

Verrekening tussen verkoper en koper van zakelijke lasten 

Daarnaast verrekent de notaris bij vastgoedtransacties, als kosteloze service voor partijen, de te verrekenen zakelijke lasten, zodat partijen dat niet (achteraf) zelf met elkaar moeten zien te organiseren.

Betaalkantoor

En de notaris fungeert veelal als betaalkantoor. Hij incasseert voor derden, denk aan de bank, de makelaar, de hypotheekadviseur, de taxateur, schuldeisers, beslagleggers wat er verschuldigd is en draagt dat af aan degene(n) die het toekomt.

Goedkoop is duurkoop

Wij horen soms terug van klanten dat ze verbaasd zijn over het lage honorarium van de notaris, bijvoorbeeld in verhouding tot hetgeen de makelaar en/of de hypotheekadviseur in rekening brengen. Wij denken dat het verstandig is om geen appels met peren te vergelijken en om ook niet te onderschatten dat de toegevoegde waarde van een voortreffelijke makelaar of goed hypotheekadvies je juist ook heel veel oplevert en een slecht advies of slechte begeleiding je heel veel kan kosten. En niet alleen nachtrust. Er zijn in onze regio veel adviseurs waar wij hele goede ervaringen mee hebben en die wij je van harte kunnen aanbevelen.        

Op naar de volgende 500e akte!

Als je bij ons op kantoor een akte passeert, zie je in de passeerkamer bij de notaris een grote champagnekoeler op een bijzetmeubel staan, met in die koeler een paar hele mooie flessen champagne. Misschien liggen die daar wel op jou te wachten. Want die flessen gaan op het ijs, zodra we het passeren van de volgende 500e akte gaan naderen. Want bij elke 500e akte die bij ons op kantoor wordt gepasseerd (door partijen en door de notaris wordt ondertekend), tonen wij onze dankbaarheid en staan we uitvoerig stil bij het door onze klanten in ons kantoor gestelde vertrouwen. Dan vieren we met elkaar een klein spontaan feestje. Dat gebeurt dus een aantal keren per jaar, al weten we ver vooraf nooit precies wanneer dat zal zijn. De - alsdan - gekoelde champagne gaat dan open. Wij drinken met die klant op het leven en op iedereen die ons dierbaar is. Maar staan ook stil bij degenen die ons (te vroeg) zijn ontvallen. En kijken vooruit. Naar wat nog komen gaat. Naar het geluk dat ergens op ons wacht. 

Take a chance en misschien word jij wel miljonair

En om dat geluk een handje te helpen, krijgt de klant van de 500e akte van ons ook nog een lot cadeau. Wij spelen dan graag met dat lot voor die klant mee in de eerstvolgende trekking van loterij Care-a-lot, de Gezondheidsloterij van Nederland. En dan maakt de klant kans op geweldige prijzen met een hoofdprijs van € 1.000.000. Maar dat is niet alles. Door mee te spelen doen wij met elkaar ook een beetje goed aan de wereld. Wij hebben namelijk Support Casper als goed doel gekozen, waaraan 40% van onze inleg wordt overgemaakt. Een echte win - win situatie. 

Maak je zomaar kans om met een bezoek aan de notaris in één keer miljonair te worden.