×

03-08-2022

My Gender, My Pride

My Gender, My Pride


Inclusiviteit, diversiteit en gelijke kansen 

Bij MAES notarissen willen wij onze klanten en onze medewerkers een prettige, professionele en veilige omgeving bieden. Wij zijn loyaal en solidair. Staan voor elkaar. Zijn goed voor elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat onze organisatie er beter van wordt als er mensen met uiteenlopende achtergronden werkzaam zijn. Wij werven, behouden en promoten actief een diverse groep van medewerkers binnen ons kantoor omdat wij geloven in kwaliteit, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst of seksuele geaardheid. Wij streven daarmee een omgeving na die zich kenmerkt door diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen. En dat dragen wij uit. 

Homohuwelijk

Dat is overigens niet vanzelfsprekend. Het is immers nog maar twee decennia geleden dat Nederland het burgerlijk huwelijk opende voor stellen van hetzelfde geslacht, waardoor voor het eerst in de wereldgeschiedenis leden van de LHBTI gemeenschap officieel konden trouwen. Op 1 april 2001 werden de eerste vier koppels van hetzelfde geslacht getrouwd door de burgemeester van Amsterdam. Twee jaar later volgde België en veertien jaar later was ook in de Verenigde Staten de huwelijksgelijkheid een feit. In 2026 gaat het zilveren jubileum met de rest van de wereld stellig worden gevierd en zal er aandacht worden gevraagd voor de strijd in die landen waar ware gevoelens nog moeten worden onderdrukt.

My Gender, My Pride

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf. De realiteit is helaas anders en de emancipatie vaak nog verre van voltooid. Ook in Nederland worden er nog dagelijks mensen gediscrimineerd, bedreigd of gemolesteerd om wie ze zijn of van wie ze houden.

Afgelopen decennia stond de strijd vooral in het teken van ‘mogen houden van wie je wilt’. Die focus wordt nu verder verbreed naar het ‘mogen zijn hoe jij je voelt’. LHBTI is uitgebreid tot LHBTIQAPC.  Want iedereen moet het recht hebben om af te wijken van de norm en de sekse die we bij geboorte hebben gekregen. Genderidentiteit staat dan ook centraal tijdens Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 7 augustus 2022 met het thema ‘My Gender, My Pride’.

Alles goed op een rij

En wil je weten waar LHBTIQAPC precies voor staat? Wij hebben het nog even voor je op een rijtje gezet.

  • Lesbisch: Een vrouw die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot vrouwen
  • Homoseksueel: Een man die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot mannen
  • Biseksueel: Een man of vrouw die zich zowel emotioneel als fysiek aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen
  • Transgender: parapluterm voor mensen die zich niet identificeren met het bij geboorte toegekende geslacht
  • Intersekse conditie: een parapluterm voor aangeboren condities waarbij het geslacht verschilt van wat medici als norm beschouwen voor mannen- en vrouwenlichamen. Er zijn veel verschillende intersekse-condities
  • Queer: Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel
  • Aseksueel: Mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen of aromantisch zijn (zich tot niemand romantisch aangetrokken voelen)
  • Panseksueel: Mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Ze vallen dus niet op geslacht, maar op het karakter of de persoonlijkheid van de ander
  • Cisgender: Mensen bij wie het geboortegeslacht overeenkomt met de ervaren genderidentiteit

Wij ondersteunen

Heb je vragen op het gebied van het Personen- en Familierecht? Wil je weten hoe je relaties vermogensrechtelijk zo goed mogelijk vorm kunt geven of hoe je degene(n) van wie je houdt tot erfgenaam kunt maken, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.