×

02-12-2021

Nieuwe versie handreiking 'Praat op tijd over je levenseinde'

Nieuwe versie handreiking 'Praat op tijd over je levenseinde'


De Patiëntenfederatie Nederland heeft een nieuwe, nog toegankelijkere versie gemaakt van de handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’. De brochure helpt de patiënt het gesprek aan te gaan over zorg in de laatste levensfase.

De handreiking is bedoeld voor iedereen die met zijn dokter wil of moet praten over het levenseinde. Wat wil je bijvoorbeeld dat de dokter doet als je veel pijn hebt of op een andere manier lijdt? Wil je het liefst thuis sterven, in het ziekenhuis of in een hospice? Heb je een schriftelijke wilsverklaring? De handreiking is onder andere aangevuld met nieuwe informatie over palliatieve zorg, het schriftelijk euthanasieverzoek en euthanasie bij dementie.

Misverstanden weggenomen
In samenspraak met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn enkele veel voorkomende misverstanden over medische wilsverklaringen in een levenstestament weggenomen. Zo is toegevoegd dat de notaris een levenstestament niet naar de dokter stuurt. En er staat nog duidelijker in dat de wilsverklaring alleen niet genoeg is. Die moet ook altijd nog met de dokter worden besproken.

Patiëntenorganisaties
Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties in Nederland. Zij hebben de handreiking gemaakt samen met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De KNB verwijst naar deze handreiking in de informatie over het levenstestament op notaris.nl.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie