×

07-03-2022

Politieke partijen vragen of verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld

Politieke partijen vragen of verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld


Verschillende politieke partijen vragen de minister van Financiën, Sigrid Kaag, of de verplichte UBO-registratie wordt uitgesteld. Zij maken zich, net als VNO-NCW en MKB-Nederland, zorgen over de privacy van de personen in het UBO-register en beroepen zich op een conclusie van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie.

Beide belangenbehartigers voor ondernemers riepen het kabinet eerder al op niet vast te houden aan 27 maart 2022 als deadline voor het inschrijven van UBO’s in het UBO-register. Zij willen dat het kabinet eerst de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak over het Luxemburgse UBO-register afwacht. Daarin wordt bekeken of bepaalde richtlijnbepalingen voor het register wel geldig zijn.

Registratie loopt achter
Naar aanleiding van deze oproep stelden de SGP, VVD en het CDA schriftelijke vragen aan Kaag. Chris Stoffer (SGP) wil onder meer van de minister weten wat de gevolgen zijn voor ondernemers, kerken en goede doelen die zich niet op tijd inschrijven. Volgens Stoffer loopt de registratie namelijk achter. Hij vraagt Kaag of zij bereid is de deadline van 27 maart 2022 uit te stellen. Ook vraagt hij Kaag of het klopt wat de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie zegt, dat UBO’s recht hebben om te weten wie hun gegevens heeft opgevraagd. En zo ja, of dan de juridische kaders worden aangepast om dat mogelijk te maken.

Privacy
Net als Stoffer maken Eelco Heinen en Hawri Rahimi (beiden VVD) zich zorgen over de privacy van de UBO’s. Zij  vragen of de minister erkent dat het Nederlandse UBO-register in zijn huidige vorm niet in lijn is met het advies van de Advocaat-Generaal. Daarnaast willen zij van Kaag weten of het klopt dat afscherming van gegevens volgens Europese regelgeving niet onnodig mag worden bemoeilijkt.

Uitspraak Hof
Het CDA benadrukt de zorgen van ondernemers en privacy-organisaties over de openbare beschikbaarheid van gegevens van grootaandeelhouders. Tweede Kamerleden Inge van Dijk en Hilde Palland vragen Kaag of zij het voldoende vindt dat gegevens alleen worden afgeschermd als een UBO op een politiebeschermingslijst staat. Net als de andere vragenstellers vragen zij ook of de deadline voor het inschrijven van UBO’s wordt opgeschoven totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie