×

02-03-2023

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast


De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondhandel. Dat laat minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten in antwoord op vragen hierover van Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66).

Of de notaris aan zijn zorgplicht heeft voldaan en zorgvuldig heeft gehandeld bij een grondtransactie beoordeelt de tuchtrechter, aldus de minister. Die toetst in elke zaak of de notaris heeft voldaan aan 'zijn informatieplicht en zorgplicht die voortvloeit uit het notarisambt'. De 'omstandigheden van het geval' zijn echter iedere keer verschillend en zorgen ervoor dat de tuchtrechtelijke uitspraak per geval anders kan uitvallen. Een aanscherping van de wet om meer uniformiteit in de beoordeling door tuchtrechters te bewerkstelligen, is volgens De Jonge dan ook niet nodig.

Volmacht
Bij de levering van grond wordt vaak gebruik gemaakt van een volmacht. Dat de koper niet fysiek aanwezig is, ontslaat de notaris niet van zijn informatie- en zorgplicht. Zo moet hij de koper informeren over de risico’s van grondspeculatie en moet hij zich ervan vergewissen dat de koper de koop wil doorzetten ondanks het speculatieve karakter. De zorgplicht brengt met zich mee dat de notaris voornoemde schriftelijk vastlegt en dit ook bevestigt aan de koper. Daarnaast stuurt de notaris de koper een ontwerp van de akte van levering toe, zodat de koper de inhoud van de akte tijdig tot zich kan nemen. Volgens de minister kent deze handelwijze voldoende waarborgen om de notariële zorgplicht uit te voeren, ook in het geval van een volmacht.

Kamervragen
Boulakjar stelde in januari Kamervragen over de rol van notarissen bij speculatieve grondhandel. Daarbij knippen grondhandelaren stukken grond op en verkopen deze met de belofte dat hier spoedig kan worden gebouwd. Vaak is dat niet het geval. In de beantwoording van Kamervragen uit 2021 gaf het kabinet ook al aan niet van plan te zijn de rol van de notaris bij grondhandel te veranderen. 

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie