×

22-04-2021

Stappenplan wilsbekwaamheid vernieuwd

Stappenplan wilsbekwaamheid vernieuwd


Het KNB-stappenplan wilsbekwaamheid is vernieuwd. Het vervangt het vorige stappenplan uit 2013. In het nieuwe stappenplan zijn gebruikerservaringen verwerkt en is nadrukkelijker aansluiting gezocht bij het VN-verdrag handicap. Dat schrijft voor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk zelf hun rechten moeten kunnen oefenen.

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Met (enige) hulp zelf beslissingen nemen over het eigen vermogen wordt daarin belangrijk gevonden. Het heeft de voorkeur boven deze beslissing door iemand anders te laten nemen of de notaris dienst te laten weigeren. Voor die beslissingsondersteuning wordt de notaris een handreiking gegeven in het nieuwe stappenplan.

Scherper onderscheid
De notaris heeft de taak de cliënt te beschermen tegen onbehoorlijke beïnvloeding. Daarom wordt in het vernieuwde stappenplan ook scherper onderscheid gemaakt tussen het onderzoek naar de wilsbekwaamheid en de wilscontrole.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie