×

24-03-2022

Streep door wetsvoorstel Wegnemen notariskosten bij Algehele Gemeenschap van Goederen

Streep door wetsvoorstel Wegnemen notariskosten bij Algehele Gemeenschap van Goederen


Het wetsvoorstel Wegnemen notariskosten bij Algehele Gemeenschap van Goederen is ingetrokken. Dat blijkt uit een brief van de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, aan de Tweede Kamer. Het voorstel leidde 4 jaar geleden tot kritische reacties, ook van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Onderzochte alternatieven hebben niet geleid tot een hernieuwd wetsontwerp.

Volgens het wetsvoorstel konden stellen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand aangeven in algemene gemeenschap van goederen te willen trouwen. Dit kon al na het al dan niet lezen van een brochure waarin de verschillende huwelijksvormen worden uitgelegd. Toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker kwam met dit voorstel omdat regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie destijds in het regeerakkoord hadden afgesproken te onderzoeken of de noodzaak tot het maken van notariskosten kon worden weggenomen voor paren die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen.

Noodzakelijke voorlichting
Het voorstel leidde tot veel kritiek. Het wetsvoorstel voorzag niet in de noodzakelijke voorlichting aan stellen die willen trouwen in gemeenschap van goederen. Volgens het voorstel was tussenkomst van de notaris namelijk niet meer nodig. De KNB schreef daarop een scherpe reactie op het wetsvoorstel. Vanwege de kritiek zijn verschillende alternatieven onderzocht, maar die konden niet aan de kritiek tegemoet komen. Het voorstel is daarom nu afgevoerd van het wetgevingsprogramma, laat Weerwind weten (pdf).

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie