×

18-03-2023

TEFAF en fiscaal vriendelijke kunstregelingen

TEFAF en fiscaal vriendelijke kunstregelingen


Geen erfbelasting betalen?

Wist jij dat je met  kunst, een kunstvoorwerp of cultuurgoed, soms (een deel van) de verschuldigde erfbelasting kunt betalen. In ruil daarvoor draag je het voorwerp dan wel over aan het Rijk.

Voorwerpen die in aanmerking kunnen komen zijn:

 • schilderijen
 • beeldhouwwerken
 • meubels
 • vazen
 • inboedel van kastelen of buitenplaatsen
 • archieven
 • historische gebruiksvoorwerpen

Kwijtscheldingsregeling

Om in aanmerking te komen voor de kwijtscheldingsregeling moet het kunstvoorwerp voldoen aan specifieke voorwaarden. Een speciaal aangestelde adviescommissie beoordeelt of je kunstvoorwerp hieraan voldoet.

Je kunt nu al laten toetsen of een voorwerp in aanmerking komt. Dit heet een verzoek bij leven.

Om in aanmerking te komen voor de kwijtschelding erfbelasting, moet het kunstvoorwerp of cultuurgoed van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang zijn. Dit is het geval als het voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Het voorwerp is opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (Erfgoedwet). Je kunt dit opzoeken in Het register/de lijst | Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (inspectie-oe.nl),
 • Het kunstvoorwerp staat niet in het register, maar voldoet wel aan de criteria voor aanwijzing en plaatsing in het register. Het voorwerp:
  1. wordt regelmatig tentoongesteld
  2. is een hoogtepunt in het oeuvre van een bekende kunstenaar
  3. is belangrijk vanwege zijn herkomst
  4. maakt deel uit van een waardevolle verzameling

Het is geen eis dat het kunstvoorwerp door een Nederlandse kunstenaar is gemaakt of dat het van Nederlandse bodem komt. Ook kunst uit het buitenland kan voor de regeling in aanmerking komen.

Hoeveel kwijtschelding erfbelasting kun je krijgen?

Je kunt kwijtschelding krijgen ter hoogte van maximaal de waarde van het voorwerp, vermeerderd met 20%. Je kunt nooit meer kwijtschelding krijgen dan je moet betalen aan erfbelasting en belastingrente.

Voorbeeld 1
Je bent € 9.000 erfbelasting plus belastingrente verschuldigd. Je draagt een kunstvoorwerp over aan het Rijk met een waarde van € 10.000. Je kunt nu voor maximaal € 12.000 kwijtschelding krijgen, maar nooit meer dan dat je verschuldigd bent. Je krijgt voor € 9.000 kwijtschelding.

Voorbeeld 2
Je moet € 20.000 betalen aan erfbelasting en belastingrente. Je draagt een kunstvoorwerp met een waarde van € 10.000 over aan het Rijk. Je krijgt dan voor € 12.000 kwijtschelding. Je moet nog € 8.000 erfbelasting en belastingrente betalen.

Wij zijn je graag van dienst

En zo zijn er meer interessante mogelijkheden waar wij met u graag op door praten. Wilt u advies over dit onderwerp? Kom langs of bel voor het maken van een afspraak voor een bespreking op kantoor of voor een video-call met +31 (0)10 44 53 777. Wij zien ernaar uit om u te mogen begroeten.Dit artikel is niet te beschouwen als een juridisch advies. MAES notarissen besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van de artikelen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van een artikel, noch voor de gevolgen daarvan.