×

17-05-2021

Topdrukte notariaat neemt af, groei in april stabiel

Topdrukte notariaat neemt af, groei in april stabiel


De topdrukte in het notariaat lijkt over haar hoogtepunt heen. Vergeleken met de maand maart passeerden notarissen in april 20 procent minder akten. Vergeleken met de maand april vorig jaar is echter nog steeds sprake van een stijging van 2,6 procent. Dat blijkt uit de maandrapportage van het Centraal Digitaal Repertorium.

In totaal passeerden notarissen ruim 157.000 akten in april; in maart waren dat er ruim 193.000. De afname komt niet onverwacht, gezien de dynamiek die werd veroorzaakt door de gewijzigde tarieven voor de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 én per 1 april 2021. Na 1 april is de relatieve rust op de vastgoedmarkt teruggekeerd. Het aantal overdrachten steeg in april met 3,2 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, het aantal hypotheekakten met 6,6 procent. Vergeleken met vorige maand daalde het aantal overdrachten met bijna 20 procent en het aantal hypotheekakten met ruim 15 procent.

Afname testamenten
In de familiepraktijk nam vooral het aantal akten voor huwelijkse voorwaarden fors toe ten opzichte van april 2020: 30 procent. Ook het aantal samenlevingscontracten zat in de lift met een stijging van 7,2 procent. Verklaringen van erfrecht werden 4,3 procent meer afgegeven dan vorig jaar april. Met de testamenten en levenstestamenten ging het minder in april. Het aantal testamenten nam af met 9,3 procent, het aantal levenstestamenten met 12 procent.

Explosieve groei bv’s en stichtingen
Het aantal nieuw opgerichte bv’s en stichtingen steeg in april explosief met respectievelijk 57 en 22 procent, vergeleken met april 2020. Ook de levering en certificering van aandelen steeg fors (31 procent). Wijzigingen van statuten voor bv’s steeg met 8,6 procent, voor stichtingen met 7,7 procent.

Toekomstverwachting
De terugval van het totale aantal akten in april werd verwacht. In het maandelijks onderzoek dat de KNB houdt onder haar leden gaven respondenten vorige maand al aan dat het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk was afgenomen. Ook de stijging in de ondernemingspraktijk komt niet als een verrassing. De daling van het aantal (levens-)testamenten is wel groter dan verwacht.

Stabiele groei
Uit het meest recent onderzoek blijkt een stabiele groei in de komende maand. Voor de vastgoedpraktijk gaf de helft van de respondenten aan dat het aantal nieuwe zaken gelijk is aan die van april. Ruim een kwart constateert een stijging, iets minder dan een kwart een daling. In de familiepraktijk heeft bijna een kwart meer nieuwe zaken binnengekregen, bij bijna 70 procent van de respondenten is dat aantal gelijk gebleven. De drukte in de ondernemingspraktijk houdt ook de komende maand aan. Bijna 28 procent van de respondenten noteert een stijging, 15 procent zelfs een stijging van tussen de 10 en 25 procent.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie