×

06-07-2020

UBO-register op 27 september in werking

UBO-register op 27 september in werking


Het UBO-register gaat 'live' op 27 september. Dit schrijven minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Het register had op 10 januari dit jaar in werking moeten treden.

Volgens de brief is bij de inwerkingtreding van het UBO-register rekening gehouden met de coronapandemie en een zorgvuldige IT-voorbereiding. Het wetsvoorstel dat het UBO-register instelt, is op 23 juni aangenomen door de Eerste Kamer. In dit register worden van vennootschappen en andere juridische entiteiten zoals stichtingen en verenigingen – maar niet van verenigingen van eigenaars – de 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO’s) geregistreerd. Het UBO-register wordt gehouden door de Kamer van Koophandel (KvK).

Trustregister
Naast het UBO-register wordt een register ingevoerd waarin trusts en soortgelijke juridische constructies en hun UBO’s worden geregistreerd. Het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies wordt na de zomer voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De KvK wordt de beheerder van dit register.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie