×

13-11-2020

Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen


Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. Dit schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen.

De staatssecretaris kondigde in een Kamerbrief al aan met een tweede nota van wijziging voor het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting te komen. Daarin staat onder meer dat uit de notariële akte moet blijken dat een beroep wordt gedaan op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief. Notarissen dienen aan de akte een schriftelijke verklaring te hechten en een elektronische kopie hiervan naar de Belastingdienst te sturen. De KNB en de Belastingdienst zijn in overleg over voor beide partijen werkbare teksten in de akte.

Elektronische kopie
In overleg met de KNB heeft de staatssecretaris bovendien de termijn voor het verzenden van een elektronische kopie van de schriftelijke verklaring verruimd. Deze was eerder gesteld op 1 werkdag na het ter registratie aanbieden van de akte aan de Belastingdienst. Nu geldt een termijn van een maand.

Woningwaardegrens
Door een aangenomen amendement als onderdeel van een bredere politieke deal van Henk Nijboer (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks) met het kabinet geldt vanaf 1 april 2021 een woningwaardegrens voor de startersvrijstelling. Deze ‘arbitraire’ grens is nu gesteld op 400.000 euro. Wanneer de waarde van de woning onder deze grens ligt, geldt de startersvrijstelling en hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Bij een hogere woningwaarde geldt de startersvrijstelling niet en moet over de gehele waarde 2 procent overdrachtsbelasting worden betaald.

Voetvrijstelling
Vanwege het amendement van Nijboer en Smeulders heeft de startersvrijstelling de vorm gekregen van een drempelvrijstelling. De KNB heeft bij zowel Financiën als de Tweede Kamer bepleit dat een voetvrijstelling voor het notariaat beter uitvoerbaar is en tot minder discussie bij de notaris zal leiden. Chris Stoffer (SGP) heeft in samenspraak met de KNB een amendement ingediend waarin een woningwaardegrens (van 325.000 euro, de NHG-grens) in de vorm van een voetvrijstelling wordt voorgesteld. Bij verkrijging van een woning met een hogere waarde moet dan alleen over het meerdere 2 procent overdrachtsbelasting worden betaald. Dit amendement is afgeraden door het kabinet en heeft geen Kamermeerderheid gehaald.

Horizonbepaling
Op grond van een amendement van ChristenUnie, D66 en 50Plus dat het wel heeft gehaald worden wooncoöperaties uitgezonderd van de tariefsverhoging naar 8 procent wanneer zij een woning verkrijgen van een woningcorporatie. Deze verkrijgingen worden belast tegen 2 procent overdrachtsbelasting. Ook is een amendement van de VVD en D66 aangenomen waardoor de zogenoemde horizonbepaling in het wetsvoorstel vervalt. Dat betekent dat de wijzigingen in de overdrachtsbelasting, die oorspronkelijk voor vijf jaar zouden gelden, een permanent karakter krijgen.

Meer informatie: KNB, Alex Dijk, a.dijk@knb.nl, 06-86891008 en Jacco Sjerps, j.sjerps@knb.nl, 070 3307226

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie