×

07-05-2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Voorkom gedoe. Pas de statuten aan!

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Voorkom gedoe. Pas de statuten aan!


Op 1 juli van dit jaar veranderen de regels in het Burgerlijk Wetboek voor bestuurders en toezichthouders van rechtspersonen, zoals BV’s, verenigingen, coöperaties en stichtingen. Ook de plaatselijke tennisvereniging, het yogaclubje en de kleine plaatselijke stichting voor bijvoorbeeld de kinderboerderij, krijgen hiermee te maken.

Wat verandert er? Tot nu toe kent de wet geen regels voor commissarissen of andere toezichthouders. De huidige praktijk is dat er een wirwar van rechten en plichten geldt voor toezichthouders. 
 
Stroomlijn de regels? Pas de statuten aan! 

De nieuwe wet, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), stroomlijnt die regels door in de wet een basis op te nemen voor het benoemen van toezichthouders bij verenigingen, stichting en coöperaties. Belangrijk is dat deze wet entiteiten verplicht om in de statuten regels op te nemen wie de taken uitvoert en bevoegdheden uitoefent als alle bestuurders van de rechtspersoon dat tijdelijk of definitief niet kunnen doen. 

Ook worden de regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders uitgebreid in geval van een faillissement. Dat geldt overigens alleen als de rechtspersoon aangifte voor de vennootschapsbelasting moet doen. De bestuurders van een sportvereniging hebben daar dus geen last van. De bestuurders van de Stichting Kinderboerderij ook niet.

Reden om niet alleen de statuten, maar ook de verzekeringspolis voor de bestuurdersaansprakelijkheid erbij te pakken!

WBTR in het kort

De WBTR gaat over:

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
  • Regels omtrent belangenverstrengeling.
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen.
Waarom wil je dit?
  • Geen gedoe in je vereniging.
  • Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.
  • Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn.
Wacht niet te lang

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Op 1 juli 2021 moet je eraan voldoen. Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen voor bestuursleden persoonlijk hebben. Dus u kunt de wijziging zorgvuldig met ons voorbereiden. Het is goed als er dan ook aandacht is voor het digitaal vergaderen en stemmen. Na afloop van de huidige “coronaspoedwet” mag er binnen rechtspersonen alleen digitaal worden gestemd als de statuten dat mogelijk maken. 


Dit artikel is ontleend is aan "Met Recht Geregeld" een product van FBN Juristen.

FBN Juristen en MAES notarissen besteden de uiterste zorg aan de inhoud van de artikelen, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van een artikel, noch voor de gevolgen daarvan.