×

28-03-2022

Wetsvoorstel bescherming vermogen minderjarigen van de baan

Wetsvoorstel bescherming vermogen minderjarigen van de baan


De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet af van een wetsvoorstel om de positie van minderjarigen in het erfrecht te versterken. Wel gaat hij regelen dat het vermogen van het kind onder het bewind komt bij de bewindvoerder van de ouders als de ouders zelf onder beschermingsbewind staan.

Aanleiding voor het onderzoek naar mogelijke nieuwe wetgeving waren Kamervragen van Michiel van Nispen (SP) over het versterken van de positie van minderjarigen in het erfrecht, de bescherming van het geërfde vermogen en het toezicht hierop. Sindsdien zijn verkennende gesprekken gevoerd met onder meer de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Expertgroep Curatele, Bewind en Mentorschap van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kan & Toezicht (LOVCK) van de Rechtspraak.

Slecht bewind
Volgens de minister (pdf) blijkt in de praktijk dat slechts zeer incidenteel sprake is van slecht bewind door ouders of voogden. Voor erfenissen van minderjarigen kan bij testament op maat worden geregeld hoe toezicht op het geërfde vermogen wordt gehouden.

Regeling
Volgens het LOVCK is het wel wenselijk dat geërfd vermogen van een kind onder het bewind komt bij de bewindvoerder van de ouders als de ouders van dat kind zelf onder beschermingsbewind staan. Weerwind is het hiermee eens en gaat werken aan een regeling. Wanneer dit kan worden voorbereid, is nog niet bekend. Dit vanwege de beschikbare capaciteit op het ministerie.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie