×

22-04-2022

Wetsvoorstel digitale oprichting bv naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel digitale oprichting bv naar Tweede Kamer


Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt digitaal een bv op te richten is donderdag ingediend bij de Tweede Kamer. In het voorstel staat nog steeds dat het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte. En dat de oprichters hiervoor niet fysiek bij de notaris hoeven te komen, maar dit ook door middel van een digitale audio-videoverbinding kunnen doen. De digitale akte kan tevens op kantoor digitaal gepasseerd worden met dit wetsvoorstel.

De digitale notariële akte wordt geregeld in de Wet op het notarisambt en Boek 2 BW. Deze kan in eerste instantie alleen worden gebruikt voor digitale oprichting van bv’s en kan ook op basis van een digitale volmacht worden gepasseerd. Voor de oprichting kan gebruik worden gemaakt van een modelakte van oprichting – conform de eis uit de EU-richtlijn – maar maatwerkmodellen kunnen ook worden gebruikt. De modelakte wordt door het bestuur van de KNB aangewezen. De digitale notariële akte is met dezelfde waarborgen omkleed als de papieren notariële akte.

Digitaal passeren
Volgens het wetsvoorstel moet de notaris zijn aangesloten op een speciaal – door de Koninklijke Notariële Beroeporganisatie (KNB) beheerd – systeem voor gegevensverwerking. Via dit systeem of centraal passeerplatform verschijnt de cliënt online voor de notaris door middel van een digitale audio-videoverbinding. Ook vindt via dit systeem digitale identificatie plaats en wordt digitaal ondertekend. Nadat een digitale akte is gepasseerd, moet deze bij de KNB digitaal worden bewaard als onderdeel van het protocol van de notaris. Dit platform heeft de beroepsorganisatie al sinds juli 2021 klaar. Sindsdien wordt deze applicatie actueel gehouden om op elk moment gebruiksvriendelijk en veilig live te gaan. Notarissen kunnen daar sinds maart 2022 ook mee oefenen in een speciale kennisbank en proeftuin.

Digitale identificatie en ondertekening
Om ervoor te zorgen dat het digitaal identificeren van de bv-oprichters betrouwbaar is, moet dit gebeuren met een digitaal identificatiemiddel met betrouwbaarheidsniveau hoog, zoals bedoeld in de eIDAS-verordening. Aanvullend voorziet de wet ook in een extra verificatiestap van de identiteit zodat de notaris goed de poortwachtersfunctie kan uitvoeren tijdens het digitaal passeren. Ook betrouwbare digitale ondertekening is van belang. In het wetsvoorstel staat dat ondertekening moet gebeuren met een digitale handtekening. Bij verordening worden nadere regels gesteld ten aanzien van deze digitale handtekening. De KNB wil een gekwalificeerde digitale handtekening als bedoeld in de eIDAS-verordening voorschrijven.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie