×

08-11-2021

Wordt de jubelton nu afgeschaft?

Wordt de jubelton nu afgeschaft?


De jubelton

De Nederlandse wet bevat een fiscale regeling waarin is bepaald dat ouders of derden onder bepaalde voorwaarden iemand fiscaal gunstig kunnen ondersteunen bij de aanschaf van een eigen woning, verbouwing daarvan of de aflossing van een eigenwoningschuld. Normaal moet over een schenking schenkbelasting worden betaald, maar als het geld wordt geschonken voor besteding aan de eigen woning, kan dit onder voorwaarden tot een bedrag tot € 105.302 vrij van schenkbelasting. We noemen dat de "jubelton".

Afschaffing jubelton

Zowel in de media als in juridische literatuur, wordt steeds vaker de oproep gedaan deze fiscale regeling af te schaffen, omdat de regeling zorgt voor kansenongelijkheid op de woningmarkt. Een aantrekkelijke faciliteit om vermogen over te dragen zonder schenkbelasting te betalen zou daarmee verloren gaan. Zijn de geruchten over de mogelijke afschaffing waarheid?

Handel nu. Kom in actie

Onlangs is bekend geworden dat, gelet op de demissionaire status van het kabinet, een beslissing over eventuele afschaffing van de schenkvrijstelling niet meer dit jaar zal worden genomen. De vrijstelling zal op zijn vroegst per 1 januari 2023 worden afgeschaft. Maar een jaar is zo voorbij, en als u overweegt een grote schenking voor de eigen woning aan uw kind te doen, is daar doorgaans ook enige voorbereiding voor nodig.

Maatwerk

Als u voornemens bent een grote schenking te doen aan uw kinderen (of een ander persoon tussen de 18 en 40 jaar) ten behoeve van de eigen woning, dan kan het dus wellicht verstandig zijn hiermee niet te lang te wachten. Dit schenken kan overigens ook in gedeelten: het is voor toepassing van de vrijstelling niet verplicht het gehele bedrag in één keer te schenken. 

Contact

Win nu u advies in over dit onderwerp. Kom langs of bel ons. Een eerste (telefonisch) bespreking is kosteloos. Bel voor het maken van een afspraak voor een bespreking op kantoor of voor een video-call met +31 (0)10 44 53 777. Wij zien ernaar uit om u te mogen begroeten.
Dit artikel is ontleend is aan ‘Met Recht Geregeld’ (www.metrechtgeregeld.nl), een product van FBN Juristen.

Dit artikel is niet te beschouwen als een juridisch advies. FBN Juristen en MAES notarissen besteden de uiterste zorg aan de inhoud van de artikelen, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van een artikel, noch voor de gevolgen daarvan.