×

08-06-2023

Aantal gepasseerde akten blijft dalen

Aantal gepasseerde akten blijft dalen


In mei passeerden notarissen minder akten dan in dezelfde maand vorig jaar: 142.000 tegenover ruim 160.000 in mei 2022. Daarmee blijft de daling van het aantal gepasseerde akten voortduren. Met name het aantal hypotheekakten en leveringsakten daalde sterk.

Voor de vijfde maand op rij daalde het aantal gepasseerde akten ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In totaal zijn er in de eerste 5 maanden van dit jaar 410.000 akten gepasseerd, tegenover 466.000 gedurende dezelfde periode in 2022: een daling van 12 procent.

Daling vastgoed, stijging testamenten
Kijkend naar de soorten akten, dan zijn er grote verschillen te zien. De grootste daling is te zien in het aantal hypotheekakten (46 procent) en leveringsakten (13 procent). Daar staat tegenover dat het aantal testamenten en levenstestamenten is gestegen, met respectievelijk 11 en 19 procent. In het ondernemingsrecht steeg het aantal oprichtingen van een bv met 7 procent, de andere aktesoorten bleven nagenoeg gelijk ten opzichte van mei vorig jaar.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie