×

13-07-2022

Brussel II-ter maakt erkenning van echtscheidingen over de grens makkelijker

Brussel II-ter maakt erkenning van echtscheidingen over de grens makkelijker


Een in een andere EU-lidstaat door een andere autoriteit dan een rechtbank uitgesproken echtscheiding kan vanaf 1 augustus makkelijker worden erkend. Dan treedt namelijk de Verordening Brussel II-ter in werking, die Brussel II-bis vervangt. Ook procedures in internationale nalatenschappen met minderjarige erfgenamen worden daardoor makkelijker.

De nieuwe verordening regelt de uitvoer van internationale scheidingen en procedures over het gezag van minderjarig kinderen. Zo zijn er EU-lidstaten waar de notaris de afspraken van de echtscheiding in een notariële akte vastlegt. Brussel II-ter maakt het eenvoudiger om deze afspraken te erkennen.

Ouders
Verder maakt Brussel II-ter het makkelijker om met instemming van de ouders een rechter, waar de nalatenschap voor minderjarige erfgenamen openvalt, bevoegd te maken. Stel dat de nalatenschap in Nederland speelt en Nederlands recht geldt op de nalatenschap, terwijl de minderjarige erfgenaam in Duitsland woont. De ouders kunnen dan eenvoudig het verzoek tot verwerping bij de kantonrechter in Nederland indienen.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie