×

21-09-2022

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Energielabel C-verplichting voor kantoren


Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.

Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012. Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente zal dan ook optreden bij overtreding van de energielabel C-verplichting.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen op de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Deze staan in de beslisboom van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO)  Een voorbeeld hiervan is als het kantoor of een gedeelte daarvan een rijks-, provinciaal of een gemeentelijk monument betreft.

Infographic praktijksituaties
Vanuit de RVO is eveneens een infographic met praktijksituaties beschikbaar. Dit zijn voorbeelden die kunnen voorkomen bij het vaststellen van de energielabel C-verplichting voor een kantoor. Bij de praktijksituaties verwijzen de cijfers naar de genummerde stappen in de beslisboom.

 

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie