×

19-05-2021

Europese lobby effectief: deregulering van de baan

Europese lobby effectief: deregulering van de baan


Het notariaat komt niet op de lijst met beroepen die in aanmerking komen voor verdere deregulering. Dat bevestigt de eurocommissaris voor de interne markt, de Fransman Thierry Breton. Daarmee is de lobby van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie (KNB), in samenwerking met de Raad van notarissen in Europa (CNUE), tegen het initiatief van het Directoraat-Generaal 'GROW' van de Europese Commissie effectief gebleken.

De KNB, de CNUE en verschillende individuele lidstaten van de Europese Unie maakten eerder al bezwaar tegen het voornemen van de Europese Commissie om onder meer het notariaat verder te dereguleren. Dit voornemen achtte de KNB onverenigbaar met het EU-recht. In 2005, 2013 en 2018 heeft de EU-wetgever namelijk herhaaldelijk besloten notarissen expliciet uit te sluiten van de dienstenrichtlijn, de richtlijn beroepskwalificaties en de richtlijn evenredigheidstoetsing.

Verweer
Inmiddels heeft ook het betreffende directoraat schriftelijk (pdf, 209 kB) laten weten dat het notariaat geen deel uit zal maken van de nu te beoordelen beroepen. Het doel van de Europese Commissie, een interne markt zonder onrechtvaardige of disproportionele belemmeringen, blijft echter onveranderd. Indien er andere initiatieven worden ontplooit die het notariaat bedreigen, zal de KNB niet aarzelen hier wederom in het verweer te komen.


Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie