×

28-06-2022

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht


Opnieuw komt er een consultatie van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Dit schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook wil hij een expertgroep vragen de modernisering van het nv-recht te onderzoeken en concrete voorstellen voor verbetering te doen.

In de Kamerbrief informeert Weerwind de Tweede Kamer over de voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht. In 2019 is een consultatie geweest van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Naar aanleiding hiervan is het voorstel gewijzigd en geactualiseerd. De minister brengt dit voorstel in consultatie om de inhoudelijke wijzigingen bij de praktijk te toetsen. Daarbij worden ook de bijkomende fiscale maatregelen geconsulteerd. Het uitgangspunt hierbij is dat deze maatregelen zo min mogelijk inbreuk maken op de huidige fiscale behandeling van personenvennootschappen en ondersteunend zijn aan de voorgestelde civielrechtelijke wijzigingen.

Expertgroep nv-recht
Als onderdeel van het actueel houden van het ondernemingsrecht wil de minister deze kabinetsperiode ook concrete stappen zetten om het nv-recht te moderniseren. Hij vindt het wenselijk om in de praktijk gesignaleerde knelpunten weg te nemen en waar mogelijk praktische verbeteringen door te voeren. Het nv-recht heeft een technisch karakter. Daarnaast is het noodzakelijk dat eventuele wijzigingen hiervan aansluiten bij de behoeften uit de praktijk en goed uitvoerbaar zijn. Daarom wil Weerwind eerst een expertgroep met praktijkjuristen en wetenschappers vragen hiernaar te kijken.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie