×

30-11-2022

Financiën: meld opmerkelijke belastingconstructies

Financiën: meld opmerkelijke belastingconstructies


Het ministerie van Financiën gaat het hele belastingstelsel tegen het licht houden om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Daarbij roept het ministerie de bevolking op dergelijke constructies te melden. Komend voorjaar moet dat leiden tot het aanpakken van de eerste constructies.

De baby-bv en de rollatorinvestering behoren als het aan het kabinet ligt binnenkort tot het verleden. Deze constructies maken het mogelijk om zo min mogelijk belasting te betalen, en dat is volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) onwenselijk. Ze zijn legaal, maar niet in de geest van de wet.

Oproep
Vandaar de oproep om via een internetconsultatie zoveel mogelijk opmerkelijke belastingconstructies te melden. Die oproep is gericht aan een breed publiek, van particulieren tot ondernemers en van bestuursleden van een stichting tot notarissen. Melden kan tot en met 31 januari.

Rondetafelgesprekken
Naast de internetconsultatie gaat het ministerie zelf ook belastingconstructies in kaart brengen. Na afloop van de interne en externe inventarisatie volgen er rondetafelgesprekken met stakeholders over de opbrengst. Vervolgens wordt gekeken welke constructies worden aangepakt. Het ministerie verwacht dat het afschaffen van zulke belastingconstructies de schatkist 160 miljoen euro oplevert in 2024.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie