×

14-09-2022

Ga door naar de gevangenis

Ga door naar de gevangenis


Er zijn niet veel notarissen die de gevangenis in moeten. Toch komt het wel eens voor. Zo is er een paar jaar geleden een notaris door de rechtbank Amsterdam tot tien maanden celstraf veroordeeld vanwege verduistering van geld van cliënten. De verdachte had volgens de rechtbank met zijn handelen het vertrouwen dat men in een notaris mag stellen in een zeer ernstige mate beschaamd. Voor ons is het onbestaanbaar dat een notaris zich hier schuldig aan maakt. 

Onlangs moest onze notaris naar de gevangenis. Maar in dit geval was het om een notariële dienst te verlenen aan een gedetineerde die verblijft in een penitentiaire inrichting.      

Wij zijn gevestigd in Vlaardingen en houden aldaar kantoor in een goed geoutilleerd monumentaal pand aan de oude haven. Met pittoresk uitzicht op de plezierjachten en zeilschepen. Je bent hier van harte welkom. 

Wij kunnen je zo gewenst op afspraak ook ontvangen in de business centers van het NoMA House aan de Amsterdamse Zuidas of van het World Trade Center Rotterdam of het World Trade Center Den Haag. We kunnen daar over hoogwaardige accommodatie beschikken en kunnen je het gebruik van de faciliteiten van die business centers aanbieden.

Maar wij zijn niet aan ons kantoor gekluisterd. Wij zijn mobiel. En flexibel. Als heuse business nomaden. We go where the business is. Wij komen zo gewenst op uitnodiging en in overleg dan ook graag naar jou toe. Dat geldt zowel voor de zakelijke klant als voor de particuliere klant. En voor wat betreft de particuliere klant, zeker in die gevallen dat je niet mobiel bent. Bijvoorbeeld vanwege een respectabele leeftijd, of vanwege opname in een ziekenhuis, verzorgingstehuis, hospice of vanwege een gedwongen verblijf in een penitentiaire inrichting.