×

18-12-2022

In memoriam

In memoriam


In memoriam

Op 8 december 2022 is oud-notaris mr. J.P.F. Kooijman, één van de grondleggers van de voormalige maatschap Kooijman Lambert, een rechtsvoorganger van MAES notarissen, overleden. Onze gedachten gaan uit naar degenen die hem dierbaar waren.

De maten van genoemde maatschap hadden reeds in 2013 het besluit genomen om de samenwerking met elkaar te beëindigen, waarna de meeste notarissen zich gefaseerd afsplitsten. Van een affectio societatis was immers geen sprake meer. Notaris mr. E.M. (Ed) Bijster heeft zijn praktijk vanaf dat moment zelfstandig voortgezet onder de naam MAES notarissen, ook handelend onder de handelsnaam Basisnotarissen Rijnmond.

Vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar is mr. Bijster, inmiddels al weer enige tijd geleden, gedefungeerd als notaris. Het protocol en de overige notariële bescheiden van oud-notaris mr. Bijster zijn toegewezen aan notaris mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen MRE MBA. Laatstgenoemde is de enig aandeelhouder van MAES notarissen. Onder zijn leiding heeft MAES notarissen de afgelopen jaren een spectaculaire groei en ontwikkeling doorgemaakt. Dat blijkt onder meer - maar niet uitsluitend - uit de klant- en peerreviews, het werkgeluk van de medewerkers en uit de financiële resultaten.

"Wij beschouwen die uitkomsten als een opsteker, maar vooral als een aanmoediging om ook komend jaar als team steeds het maximale te blijven doen om ons beroep zo goed mogelijk uit te oefenen en om onze klanten onberispelijk, toegewijd en integer te bedienen. Wij blijven ons daar onverminderd voor inzetten", vertrouwde notaris Janssen ons toe.


Wij gaan verhuizen

Tot 1 maart 2023 is MAES notarissen contractueel vanwege het kantoorpand nog met aan de rechtsvoorganger van MAES notarissen gelieerde partijen verbonden, maar die rechtsverhouding is door MAES notarissen ondertussen beëindigd. Want ons kantoor groeit hard. En dat betekent dat onze huisvestingsbehoefte is gewijzigd. We hadden simpelweg meer vierkante meters nodig. Maar wij verlangden eerst en vooral een meer hoogwaardige en duurzame kantooromgeving ten behoeve van onze medewerkers en onze klanten. Wij gaan dan ook met ons kantoor per 1 maart 2023 verhuizen naar Verploegh Chasséplein 1 in Vlaardingen. 

Decent place 

Wij kunnen onze klanten en onze medewerkers in de vrijstaande kantoorvilla aan het Verploegh Chasséplein dan ook op de best mogelijke wijze accommoderen. Bijvoorbeeld met gratis parkeren op eigen terrein en met laadpunten voor elektrische auto's en e-bikes. We zitten op loopafstand van het Metrostation Vlaardingen Oost. Stads- en streekbussen stoppen bij de halte op het plein. Hoe fijn is dat.

Wij kunnen nu ook de publieke ruimten (onze hospitality desk, de lounge en de ontvangstruimten) beter scheiden van de werkplekken. In de publieke ruimten kunnen onze gasten zich welkom en op hun gemak voelen. Een bezoek aan een notaris is voor veel bezoekers immers al spannend genoeg. 

Met de nieuwe huisvesting kunnen wij onze medewerkers, die zich elke dag weer met grote toewijding inzetten om onze klanten onberispelijk te bedienen, bieden wat ze toekomt: één van de allerfijnste werkplekken van de regio, met alle denkbare faciliteiten die kunnen bijdragen aan hun werkgeluk. Ook als ze remote (deels vanuit huis) werken.

Wij kunnen je daarenboven zo gewenst op afspraak ook ontvangen in de business centers van het NoMA House aan de Amsterdamse Zuidas of van het World Trade Center Rotterdam of het World Trade Center Den Haag. 

Maar wij zijn niet aan ons kantoor gekluisterd. Wij zijn mobiel. En flexibel. Als heuse business nomaden. We go where the business is. Wij komen zo gewenst op uitnodiging en in overleg dan ook graag naar jou toe. Dat geldt zowel voor de zakelijke klant als voor de particuliere klant. En voor wat betreft de particuliere klant, zeker in die gevallen dat je niet mobiel bent. Bijvoorbeeld vanwege een respectabele leeftijd, of vanwege opname in een ziekenhuis, verzorgingstehuis of hospice. 

Klaar voor de toekomst

Onze kantoorruimte aan de Oosthavenkade 39 voldeed al geruime tijd niet aan de eisen die wij als gebruiker eraan stellen. De fundering bleek dramatisch verzakt en overigens verkeert het gebouw in zeer slechte staat. De eigenaar heeft nooit willen of kunnen investeren in verbetering van het gebouw. Het gebouw kan in de staat waarin het nu verkeert niet eens aan de minimale Energielabel C-verplichting voldoen. De energiekosten zijn in dit pand niet op te brengen. Het houtwerk is verrot. Wil je het gebouw als kantoor behouden, dan moet je zoveel investeren dat er de komende decennia - met de huidige hoge bouwkosten, inflatie en rente - geen reëel rendement meer op te maken is. Wijzelf hechten juist wel waarde aan duurzaamheid en weten dat we vanwege de energietransitie nu dan ook echt goed moeten doorpakken. Dat doen we op het Verploegh Chasséplein. Wij zijn dan ook helemaal klaar voor de toekomst. 

"It's the circle of life
And it moves us all
Through despair and hope
Through faith and love
'Til we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life"