×

13-05-2020

Kamers voor notariaat doen meer zaken af

Kamers voor notariaat doen meer zaken af


De kamers voor het notariaat hebben in 2019 meer zaken afgedaan dan een jaar eerder: 442 om 389. Het aantal zaken dat de kamers binnenkregen bleef nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit het jaarverslag van de vier kamers.

Net als in 2018 (374 zaken) kregen de kamers in 2019 (371 zaken) beduidend minder zaken binnen dan in de jaren daarvoor. In 2017 stokte de teller pas bij 485 zaken. Een mogelijke verklaring voor de daling is de invoering van het griffierecht in 2018 en een grotere schikkingsbereidheid bij notarissen om een mogelijke kostenveroordeling te voorkomen, schrijft de voorzitter van Commissie Notariaat in het jaarverslag (pdf, 413 kB). Andere mogelijke oorzaken zijn een grotere activiteit van en het meer zelf afdoen door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de invloed van jarenlange kwaliteitsbevorderende maatregelen, zoals audits, binnen de beroepsgroep.

Berispingen
Het aantal ontzettingen daalde, van 2 naar 1. Daarnaast legden de kamers vorig jaar, na een gegronde klacht, in totaal 29 waarschuwingen, 26 berispingen en 9 schorsingen op. Het aantal waarschuwingen en schorsingen verschilt nauwelijks met 2018. Het aantal berispingen is daarentegen nagenoeg verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie