×

24-11-2022

Kamervragen over uitspraak UBO-register

Kamervragen over uitspraak UBO-register


Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat niet iedereen toegang mag krijgen tot informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Eelco Heinen (VVD) willen van de minister van Financiën, Sigrid Kaag, weten hoe zij omgaat met deze uitspraak.

Volgens de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het een ernstige inmenging in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens als iedereen via het UBO-register toegang krijgt tot informatie over UBO’s. Stoffer wil graag dat Kaag op deze uitspraak reageert. Ook wil hij van haar weten welke maatregelen zij neemt om recht te doen aan het arrest van het hof.

Aantasting grondrechten
Ook Heinen stelde Kamervragen naar aanleiding van de uitspraak. Hij wil graag weten of Kaag erkent dat het openbare karakter van het UBO-register een ernstige aantasting is van de grondrechten van burgers. En waar zijn ondernemers nu aan toe? Daarnaast vraagt Heinen of er boetes of taakstraffen zijn opgelegd die op basis van de uitspraak van het hof niet opgelegd hadden mogen worden.

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie