×

05-06-2023

Kom naar de erfpacht informatiebijeenkomst op woensdag 7 juni 2023

Kom naar de erfpacht informatiebijeenkomst op woensdag 7 juni 2023


Erfpachtrechten in Vlaardingen lopen af

Voor veel erfpachters in de gemeente Vlaardingen, hierna: de "gemeente", geldt dat hun recht van erfpacht afloopt tussen 2025 en 2029. Zij hebben van de gemeente op 20 februari 2023 een brief ontvangen waarin de gemeente ze heeft geïnformeerd over het nieuwe erfpachtbeleid dat op 1 april 2023 is ingegaan. 

Omdat de gemeente de erfpachters graag helpt met het maken van een keuze, heeft zij de betreffende erfpachters op 30 mei jl. nogmaals aangeschreven en een persoonlijke aanbieding aanbieding gedaan met een door de erfpachter in te vullen formulier. 

De erfpachter had daarbij de keuze tussen:

  1. De levering van de bloot eigendom door de gemeente aan de erfpachter (waarmee de erfpachter de volledige eigendom zou krijgen en waarbij het recht van erfpacht door vermenging teniet gaat); of
  2. De omzetting van het tijdelijk recht van erfpacht in eeuwigdurende erfpacht waarop van toepassing zijn de Algemene Erfpachtvoorwaarden 2014 ("AEV 2014").  

Daarnaast kan de erfpachter op dat formulier een keuze maken voor de notaris die de omzetting óf de levering van de bloot eigendom voor hem mag gaan verzorgen. Wij zijn de erfpachters in Vlaardingen graag behulpzaam. 

Overeenkomst van opdracht met offerte

Indien de erfpachter op het formulier zijn voorkeur voor MAES notarissen kenbaar maakt, dan kunnen wij hem met onze expertise, diensten en service ondersteunen en reiken wij hem graag een overeenkomst van opdracht met daarbij onze offerte aan. In die brief met bijlagen zetten wij uiteen wat de opdracht behelst en tegen welke voorwaarden wij de opdracht voor hem zouden kunnen uitvoeren.  

Wij horen van anderen, die al zijn voorgegaan, terug, dat wij snel, goed, voordelig en servicegericht zijn. Wij scoren zeer hoog op klanttevredenheid. Dat vindt zijn oorzaak in strak georganiseerde processen, state-of-the-art automatisering en een zeer ervaren en toegewijd team.

Hypotheek

Wijziging van het recht van erfpacht - een beëindiging van het recht van erfpacht tegen uitgifte van een nieuw recht van erfpacht - brengt met zich mee dat de hypotheekhouder (veelal een bank) die het oude erfpachtrecht heeft gefinancierd, een nieuw recht van hypotheek op het nieuw uit te geven recht van erfpacht kan verlangen. Hoe een bank daar mee omgaat, verschilt van bank tot bank, maar in veel gevallen leidt dat tot aanzienlijke kosten voor de erfpachter. Dat wilden wij voor de erfpachters in de gemeente graag voorkomen. Om die reden hebben wij de gemeente dan ook geadviseerd om niet tot een her-uitgifte van een recht van erfpacht over te gaan gevolgd door de vestiging van een nieuw erfpachtrecht, maar om het bestaande tijdelijke recht van erfpacht om te zetten in en eeuwigdurend recht van erfpacht. Daarmee voorkomen wij in veel gevallen dat er door de erfpachter een nieuw recht van hypotheek moet worden gevestigd en besparen we de erfpachter duizenden euro's. Veel hypotheekhouders staan ons toe dat we bij een omzetting hen in dat geval slechts om een schriftelijk toestemming voor die omzetting hoeven te verzoeken.     

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 7 juni 2023 organiseert de gemeente, daarbij ondersteund door expertise uit het notariaat, vanaf 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor erfpachters in de Kerk van de Nazarener aan de Zwanensingel 1 te 3136 GZ Vlaardingen. Degenen die het aangaat hebben hiervoor al een uitnodiging van de gemeente ontvangen. Schroom niet, als u na afloop van die bijeenkomst nog vragen zou hebben, om die aan ons te stellen. Wij zijn er om de Vlaardingse erfpachter zo goed mogelijk te helpen en weten als geen ander hoe de hazen (hier) lopen.  

Wie zijn wij

Wij zijn MAES notarissen. Een onafhankelijk full service notariskantoor voor particulieren, ondernemingen en (semi)overheden uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Gespecialiseerd in familierecht, ondernemingsrecht en vastgoed. Wij begeleiden onze klanten bij de momenten die er werkelijk toe doen in het leven. Zakelijk en privé. Wij bieden rust, betrouwbaarheid en zekerheid. Leveren maatwerk én met ons discount label Basisnotarissen Rijnmond zeer voordelige confectie. Onberispelijk, toegewijd en integer.

Waar zitten wij

Wij houden kantoor in het MaesHuys, Verploegh Chasséplein 1 in Vlaardingen. Waar voorheen nog een kantoor van ING Bank was gevestigd. Op de mooiste en meest centraal gelegen plek van de regio. Wij kunnen u daar voortreffelijk accommoderen. Bijvoorbeeld met gratis parkeren op eigen terrein en met laadpunten voor elektrische auto's en e-bikes. Wij zitten op loopafstand van het Metrostation Vlaardingen Oost. Stads- en streekbussen stoppen bij de halte op het plein. Hoe fijn is dat. U mag altijd bij ons binnen lopen en bent van harte welkom.

Voordelig

Wij willen graag kostenbewust diensten met de hoogste kwaliteit verlenen. Wij erkennen de noodzaak om uw budget voor notariële diensten te managen en dat hetgeen wij in rekening brengen waar voor uw goede geld moet zijn. Wij denken dat de tariefstructuur die wij hanteren redelijk en concurrerend is en dat onze tarieven in verhouding staan tot de waarde die wij toevoegen. De ervaring heeft uitgewezen dat wij voordeliger kunnen produceren dan de meeste van onze vakbroeders. Dat voordeel geven wij graag door aan onze klanten. Ons streven is om op basis van de door ons geleverde kwaliteit en de daartegenover staande honorering een bestendige relatie met onze klanten te onderhouden.

Transparant

Bij MAES notarissen zijn wij flexibel in onze benadering van declareren. In overleg met de klant bepalen we vooraf de honorerings-systematiek. Ons honorarium is in beginsel gebaseerd op de tijd die wij besteden aan een zaak. Maar wij bieden ook alternatieve honoreringsstructuren. Wij zijn bijvoorbeeld graag bereid, om een vaste vergoeding voor bepaalde soorten werk af te geven, waarbij wij in de regel onze tijdsbesteding redelijk goed kunnen inschatten. U weet dan vooraf waar u aan toe bent. Wel zo rustig. Wel zo duidelijk.

Kortingsregeling

In veel gevallen wensen woningeigenaren (waaronder wij de erfpachters scharen) te voorkomen dat bij beëindiging van een relatie door overlijden of echtscheiding zij gedwongen zijn hun woning te verlaten, bijvoorbeeld omdat erfgenamen van henzelf of hun (ex-)partner hun erfdeel kunnen opeisen. Of zij willen juist voorkomen dat als een partner onverhoopt wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeluk of ziekte, de boel als het ware volledig op slot gaat en er door de rechter een wildvreemde bewindvoerder wordt benoemd die zich dan met uw geld, medische behandeling en persoonlijke omstandigheden gaat bemoeien. Wat u misschien wel helemaal niet wilt. Wij kunnen zorgen dat u volledig de regie houdt. En dat u en uw nabijen niet in de problemen raken. 

Wij kunnen u ondersteunen bijvoorbeeld door u te begeleiden bij het maken van huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, een samenlevingsovereenkomst en/of testamenten en/of levenstestamenten (volmachten). Als wij meerdere akten tegelijkertijd voor u opstellen, kunnen wij efficiënter - lees: goedkoper - werken. Dat voordeel geven wij door aan onze klanten. Wij kennen dan ook een kortingsregeling als partijen meerdere akten combineren. Wenst u meer akten dan waar u nu offerte voor heeft gevraagd dan kunnen wij dat met elkaar bespreken en kunnen wij u zo gewenst een aanvullende of vervangende offerte aanreiken. 

Meer informatie

Wij verwijzen u ook nog graag naar onze website: http://www.maesnotarissen.nl . De website laat niet alleen zien wie wij zijn en waar wij voor staan, maar biedt u ook informatie over onze diensten en onze dienstverlening. Zo vindt u in de footer van de website onder meer onze tarieven, veelgestelde vragen, een begrippenlijst, onze code gedrag en integriteit, onze algemene voorwaarden, onze privacyverklaring en een uiteenzetting hoe wij ons klantenonderzoek uitvoeren. Wij horen van onze klanten terug dat de website informatief is en ze houvast biedt.

Voor veel voorkomende vragen verwijzen wij u ook graag naar https://www.youtube.com/@maesnotarissen5072/videos/ de gratis filmpjes van MAES notarissen[/url]. Wij hebben ongeveer 100 filmpjes opgenomen waarmee we in toegankelijke taal diverse notariële diensten kort en goed toelichten. En u kunt die filmpjes bekijken wanneer het ú past. Op uw telefoon, uw tablet of op de desktop. Gratis. Zonder enige drempel. Voor een beter begrip. Te vaak komen er mensen bij ons aan tafel die zich niet, niet goed of niet tijdig hebben geïnformeerd en mitsdien hun zaken niet op orde hebben gebracht. Zij of hun nabijen zitten dan met de handen in het haar. Wij kunnen de put niet dempen als het kalf al verdronken is. Familierelaties worden onnodig beschadigd en geld dat naar dierbaren had gekund, gaat dan naar de belastingdienst of naar personen of instellingen voor wie het niet bedoeld was. Dat geeft hartverscheurende taferelen. En dat went nooit. Als we met deze filmpjes maar één iemand voor dat soort toestanden weten te behoeden, is het voor ons de investering in tijd, geld en energie al meer dan de moeite waard geweest.

Mijn Notarisdossier

Wij doen veel online. Onze online services zijn een bewijs van onze ambitie om steeds anderen een stap voor te blijven en veranderingen te omarmen. Wij bieden onze klanten - ook vanwege de geldende privacywetgeving - met Mijn Notarisdossier een eigen online dossier via ons klantportaal. Het Mijn Notarisdossier is een beveiligde dienst, overal en altijd beschikbaar, voor dossierbeheer, communicatie en samenwerking. Hierdoor kunnen onze klanten 24/7, 365 dagen per jaar, online vanaf huis, kantoor of zelfs hun vakantieadres hun dossier inzien en kunnen zij, net als wij, in die digitale omgeving documenten downloaden en uploaden. Het Mijn Notarisdossier is via de homepage van onze website eenvoudig te benaderen.

Overleg of vragen?

Wij zien ernaar uit om de erfpachters van dienst te zijn en hopen ze snel te mogen begroeten bij ons op kantoor. Voor overleg of vragen houden wij ons graag voor u beschikbaar. Mevrouw L.C.  (Linda) Lechle-Schuuring of mevrouw J.M.B. (Linda) de Blaauw zijn doorgaans goed te bereiken op + 31 (0)10 44 53 777 (doorkiesnummer 1) of via service@maesnotarissen.nl
 

MAES notarissen. Goed voor elkaar.