×

19-12-2023

'Koop- of huurcontract vaak veel te ingewikkeld’

'Koop- of huurcontract vaak veel te ingewikkeld’


SNS ziet dat veel Nederlanders hun huur- of koopcontract tekenen zonder precies te snappen wat er in staat. Vaak is er blind vertrouwen in de expert die het contract heeft opgesteld. Zorgwekkend, vindt SNS-directeur Angela Eijlander: „Hierdoor kunnen mensen later in financiële problemen komen.”, zo staat onder de kop in chocolada-letters in de Telegraaf van vandaag te lezen. 

Uit het onderzoek dat de bank uitvoerde onder 1.000 Nederlanders blijkt dat drie kwart van de huurders of huizenkopers een contract tekent zonder te weten wat er allemaal in staat. Onder jongeren (tot 30 jaar) gaat het zelfs om 9 op de 10.

Veel mensen geven aan dat de contracten te veel moeilijke woorden en zinnen bevatten. Dat ze zo’n belangrijk contract uiteindelijk toch ondertekenen, is omdat de helft aangeeft te vertrouwen op de expertise van de expert.

Dat zal in de toekomst niet beter worden. Immers, Nederlandse scholieren van 15 jaar scoren slecht op het gebied van lezen en het niveau is ook nog eens hard achteruitgegaan ten opzichte van een paar jaar geleden. Dat blijkt uit het internationale trendonderzoek PISA (Programme for International Student Assessment) eerder dit jaar, waarbij onderzoekers van de Organisatie voor Economische Samenwerking in Ontwikkeling (OESO) elke drie of vier jaar de vaardigheden van 15-jarigen wereldwijd meten.

Nu hebben we dat natuurlijk ook allemaal wel een beetje aan onszelf te wijten. Wij kiezen immers per slot van rekening tijdens de landelijke verkiezingen onze volksvertegenwoordigers. In Nederland vormen de Eerste Kamer der Staten-Generaal en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de regering samen de wetgevende macht. De wetgevende macht stelt regels en wetten op. De meeste wetsvoorstellen komen uit de regering. Af en toe komt de Tweede Kamer ook met een wetsvoorstel. De wetten worden geschreven door hele knappe wetgevingsjuristen. Wij hebben het met die wetteksten te doen. Wij kunnen de juridische werkelijkheid geen geweld aandoen door het allemaal anders op te schrijven in een akte, maar wij kunnen wel uitleggen en toelichten. Dat doen wij dus ook. 

Om het onze eigen klanten makkelijker te maken:

  • Leggen wij onder het kopje "Notaristaal" in de footer van onze website veel juridische begrippen uit in Jip en Janneke taal. 
  • Hebben wij veelgestelde vragen geformuleerd, die eveneens onderaan op de homepage van onze website zijn te vinden met de antwoorden die daar bij horen. In gewoon Nederlands.
  • Bieden we laaggeletterden of lezers die dyslectisch zijn of een ieder ander die niet graag of gemakkelijk leest via het YouTube icoontje op onze website toegang tot meer dan 100 filmpjes waarin we heel veel uitleggen.
  • Publiceren wij informatieve en makkelijk leesbare nieuwberichten op onze website.
  • Verspreiden wij ieder kwartaal een nieuwsbrief met wetenswaardigheden.
  • Verzorgen wij kosteloos voor een ieder die zich daarvoor inschrijft informatiebijeenkomsten over notariële diensten. 
  • Geeft de notaris bij het passeren van de akte uitvoering aan zijn wettelijke "Belehrungspflicht". Dat is nou zo 'n typisch woord waarvan slechts een enkeling weet wat het betekent. Het komt er kort en goed op neer dat de notaris de partijen bij de akte goed moet informeren over de inhoud van de akte, dat hij moet nagaan of zij met de inhoud van de akte instemmen en hij dient zich ervan te overtuigen dat partijen bij de akte de rechtsgevolgen van de rechtshandeling (bijvoorbeeld (ver)koop) kunnen overzien.

Dat is nog eens "Goed voor elkaar"!